Er was geen stoel meer vrij voor de installatie van de nieuwe Zonnebeekse gemeenteraad. Aangebrachte stoelen bleken onvoldoende. Een enorme volkstoeloop, als je weet dat er voor een gewone gemeenteraadszitting maar een twintigtal personen komt opdagen. Bij aanvang van de raad werden de afscheidnemende raadsleden en schepenen door burgemeester Dirk Sioen bedankt en mochten ze een klein geschenk ontvangen. Daarna legden de 23 raadsleden de eed af bij voorzitter Thijs D'Alleine.
...