1. Komt u nog bijeen met het schepencollege en met de voltallige gemeenteraad? En zo ja, op welke manier? Kan de gemeenteraad ook door de gewone burger gevolgd worden?
...

1. Komt u nog bijeen met het schepencollege en met de voltallige gemeenteraad? En zo ja, op welke manier? Kan de gemeenteraad ook door de gewone burger gevolgd worden?Luc Vannieuwenhuyze: "Het schepencollege kwam in de beginperiode van de coronacrisis bijna dagelijks samen, momenteel om de twee dagen. In samenspraak met de fractievoorzitters werd de gemeenteraad van 2 april geannuleerd. Er waren geen dringende agendapunten. De eerstkomende raad is gepland op 7 mei, zoals de traditie het wil de eerste donderdag van de maand. Afhankelijk van de dan geldende maatregelen en na overleg met de fractievoorzitters zal dan de raad 'fysiek' of 'virtueel' verlopen."2. Welke grote projecten/investeringen zijn door de coronacrisis on hold gezet?"Geen."3. Hoe blijft u in contact met de burger nu het stadhuis gesloten is?"De stadsdiensten blijven bereikbaar per telefoon en via mail. Daarnaast wordt er gewerkt op afspraak zodat de basisdienstverlening zoals burgerzaken gegarandeerd blijft. Via het corona-infopunt blijven we op de hoogte wat er leeft bij de burger."4. Zijn er specifieke coronamaatregelen genomen, zoals het schrappen van parkeerretributies? En hoe denkt u het inkomstenverlies op te vangen?"Het spreekt voor zich dat de eerste weken van deze crisis vooral de focus werd gelegd op de praktische kant van de zaak en de gezondheid en het welzijn van de Tieltenaren. Maar er werd uiteraard ook aandacht besteed aan de financiële weerslag van deze crisis. Zo zullen we aan de gemeenteraad voorstellen om onder meer de tickets van de geannuleerde voorstellingen en evenementen van de stadsdiensten zoals het cultuurcentrum Gildhof integraal terug te betalen. Ook voor de verenigingen zijn we aan het kijken om hun geannuleerde activiteit kosteloos naar een nieuwe datum te verschuiven of de al betaalde huurkosten terug te betalen.""Tot slot wordt voor de lokale handelaars een deel van de gemeentelijke retributies en belastingen opgeschort tijdens de periode waarin de federale maatregelen van kracht zijn. Uiteraard zullen we ook deze zaken de komende weken verder opvolgen en evalueren."5. Wat met het stadspersoneel? Kan iedereen aan de slag blijven of voert u technische werkloosheid in?"We houden het stadspersoneel zo veel mogelijk aan het werk: waar mogelijk wordt er van thuis uit gewerkt, waar dit niet lukt werden er oplossingen uitgewerkt om de coronamaatregelen te kunnen naleven. Op die manier waarborgen we de dienstverlening van de stad ook tijdens deze bijzondere tijden zo goed als mogelijk. Alle personeelsleden blijven ook te allen tijde oproepbaar om bij te springen waar nodig: op ons corona-infopunt, bij de verdeling van de mondmaskers, de voorbereiding van het schakelzorgencentrum... De bereidwilligheid van de medewerkers is in elk geval heel groot." (TVW)