Waarom vroeg de burgemeester de sloop van een huis dat niet het zijne is? Nog meer vragen bij vergunning voor Dirk Verwilst

Het pand aan de Regentiestraat 7 waarvoor burgemeester Dirk Verwilst een sloopvergunning volgens een officiële notule van het schepencollege vroeg en kreeg. Alleen weet de eigenares van het pand van niets, zo blijkt nu. © Foto Kurt
Olaf Verhaeghe

Vroeg Dirk Verwilst, burgemeester van Meulebeke, een sloopvergunning aan voor een pand dat niet het zijne is? Verder onderzoek naar de bewuste vergunning die in de vernietigende audit aan bod kwam, wijst alvast in die richting. De eigenaar van het bewuste pand was niet op de hoogte.

“Het is pas sinds uw artikel dat ik te weten ben gekomen dat er voor mijn woning een sloopvergunning is aangevraagd en bekomen. Ik wist van niets.” De eigenares van het pand aan de Regentiestraat 7 in Meulebeke schrok zich een hoedje toen ze vorige week vrijdag onze krant las. In het onthullende artikel over het onderzoek naar mogelijke belangenvermenging door de Meulebeekse burgemeester Dirk Verwilst (CD&V, Lijst van de Burgemeester) las ze voor het eerst dat haar woning betrokken was in een procedure tot slopen.

Ruim anderhalf jaar geleden vroeg burgemeester Verwilst zo’n sloopvergunning aan voor verschillende panden in zijn eigen gemeente. De bedoeling: op die locatie in een privéproject twee woningen en een appartementsgebouw neerpoten. In het feit dat de burgemeester deel uitmaakt van het planteam voor een nieuwe RUP waarbinnen de panden vallen, ziet Audit Vlaanderen (minstens een schijn van) belangenvermenging.

Geen toestemming

Op 29 juni 2020 kende het schepencollege van Meulebeke zonder de burgemeester rond de tafel maar wel tegen het advies van de administratie in – die vergunning toe. Dat blijkt uit het uitgebreide rapport van Audit Vlaanderen en documenten die deze krant kon inkijken. In die gecontesteerde sloopvergunning worden vier concrete huisnummers vermeld: Marktstraat 17 en Regentiestraat 3, 5 en 7. Drie van die panden zijn al geruime tijd eigendom van burgemeester Verwilst, het vierde dus niet.

Ik werd niet op de hoogte gebracht en gaf nooit toestemming voor de sloop van mijn huis – eigenaar Regentiestraat 7

“Ikzelf heb nooit een sloopvergunning aangevraagd, noch werd er mij toestemming gevraagd tot het indienen van zo’n aanvraag”, stelt de eigenares van Regentiestraat 7 schriftelijk aan onze redactie. “Ik werd ook niet geïnformeerd over die aanvraag of over het feit dat de sloopvergunning voor mijn woning werd goedgekeurd. Ik wil er nog aan toevoegen dat ik eigenaar ben en blijf van het pand in kwestie. Mijn woning wordt niet gesloopt.”

Op zich kan je een sloop- of andere stedenbouwkundige vergunning aanvragen voor een perceel dat of eigendom die niet de jouwe is, maar dan moet je als belanghebbende worden aangemerkt en kunnen aantonen dat er toestemming is van de effectieve eigenaar om de plannen uit te voeren. Die toestemming lijkt in deze dus te ontbreken.

Burgemeester Dirk Verwilst van Meulebeke
Burgemeester Dirk Verwilst van Meulebeke © foto luc

Intussen blijkt burgemeester Verwilst vrij recent eigenaar te zijn geworden van een ander pand in de Regentiestraat: café Oud Gemeentehuis, huisnummer 9 met bijhorende garages en koertje. Op die manier heeft hij dus al de aanpalende percelen in handen.

“Geen idee”

Dirk Verwilst reageert verrast op onze vraag over het feit dat Regentiestraat 7 in de sloopvergunning vermeld staat. “Daar heb ik nooit op gelet”, zegt hij. “De eigenares van nummer 7 had niet de intentie om te verkopen aan mij en was niet bereid om mee te gaan in het verhaal. Naar hoe haar huis in die collegebeslissing is opgedoken, heb ik persoonlijk het raden. Er is blijkbaar een fout gebeurd binnen de diensten, waarbij huisnummer 7 mee vermeld werd.”

Het architectenplan dat Dirk Verwilst ons nadien toestuurt, wijst inderdaad enkel de drie percelen van de burgemeester aan. Een volledige vergunning of de ingediende aanvraag krijgen we, ondanks onze extra vraag, niet te zien voor publicatie.

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.