Ruim 90 procent stemt tegen de fusie met Wingene; meerderheidspartij RKD oordeelt dat de 60 procent kiezers die niet opdagen instemmen met het beleid

De Ruiseledenaars kregen de kans hun stem uit te brengen, iets wat ze ook in groten getale leken te doen. © WMe by Wouter Meeus
Wouter Vander Stricht

De stemmen van de volksraadpleging in Ruiselede zijn geteld. In totaal waren er zowat 4.500 +16-jarige stemgerechtigden, de kleine helft daarvan kwam opdagen. Maar daarbij stemde een grote meerderheid van ruim 90 procent tegen. De uitslag is wel niet bindend. Stijn De Ram, de man die mee het initiatief nam voor dit referendum: “Dit is toch een resultaat dat je niet kunt negeren.”

900 stemmen waren van doen om de volksraadpleging als representatief en rechtsgeldig te maken, uiteindelijk waren het er ruim duizend meer. In totaal 1.917 stemmen, waarvan 25 (1,30 procent) ongeldig. 139 (7,25 procent) mensen spraken zich uit voor een fusie, maar liefst 1.753 (91,44 procent) zagen hun gemeente per 1 januari 2025 liever niet fuseren met de buurgemeente. “Dit overtreft alle verwachtingen”, klinkt het bij Stijn De Ram. “We hebben haast de helft van de stemgerechtigden kunnen mobiliseren.” Uiteindelijk blijken dat er iets meer dan 42 procent.

Dat de andere helft van de Ruiseledenaars pro fusie zouden zijn omdat ze niet kwamen stemmen, dat vindt Stijn De Ram larie. “Het is niet omdat je je mening niet geeft, dat je voor iets bent.”

Burgemeester Greet De Roo was vandaag niet bereikbaar, ze kwam ook zelf niet stemmen. Het gemeentebestuur zal later met een verklaring naar buiten komen. Dit resultaat gaat nu naar de gemeenteraad van december, daar zal de beslissing moeten vallen of de fusie alsnog zal doorgaan. De meerderheidspartij RKD van burgemeester Greet De Roo toonde zich tot nu voorstander, oppositiepartij Respect zit dan weer in het andere kamp en is tegen een fusie met Wingene.

RKD (partij van burgemeester Greet De Roo) ziet in deze uitslag een blijk van vertrouwen in het beleid: “Meer dan 60 procent stemde niet tegen”

Bij meerderheidspartij RKD kwamen ze schriftelijk met een statement naar buiten. Daar vindt men dat een meerderheid niet kwam stemmen en daarmee ook instemde met het beleid en dus de keuze voor een fusie met Wingene.

Lieven Huys en Greet De Roo, burgemeesters van respectievelijk Wingene en Ruiselede, beklonken al eerder de fusie.
Lieven Huys en Greet De Roo, burgemeesters van respectievelijk Wingene en Ruiselede, beklonken al eerder de fusie. © WMe by Wouter Meeus

“Cijfers en aantallen worden ondertussen door de initiatiefnemers, de oppositiepartij en ook in de pers op een zeer eenzijdige en zelfs foute manier geïnterpreteerd. Wij willen en moeten als de partij RKD onze objectieve visie op de cijfers kenbaar maken. Van het totaal aantal inwoners van Ruiselede van 5.487 waren op zondag 27 november 4.563 Ruiseledenaren stemgerechtigd. 1917 inwoners hebben aan de volksraadpleging deelgenomen, daarmee werd inderdaad de participatiedrempel van 20 procent ruim gehaald, waarmee wij ook rekening hielden). Maar dat betekent ook dat minder dan de helft (42 procent) van de stemgerechtigden, deelnam aan het referendum. Op het totaal aantal inwoners betekent dat geen 35 procent.”

“Wij riepen als RKD op om niet deel te nemen aan het referendum. 61,6 procent nam niet deel aan het referendum, stemde niet tegen”

“Met het type vraagstelling werden vooral nee-stemmers aangetrokken: 1.753 Ruiseledenaren stemden tegen de fusie. Van het aantal stemgerechtigden is dat 38,4 procent. Wij riepen als RKD op om niet deel te nemen aan het referendum. 61,6 procent nam niet deel aan het referendum, stemde niet tegen. Dat dus slechts 38,4 procent zich heeft uitgesproken tegen de fusie is geen interpretatie, maar een correct cijfer. Wij zien het als een blijk van vertrouwen in het beleid van RKD en het versterkt onze visie op de kansen voor Ruiselede in een fusie met Wingene.”

Hieronder het relaas van een zondagse ochtend rond de Ruiseleedse stembureaus.

De stemmen zijn uitgebracht. In een volksraadpleging mochten de Ruiseledenaars zich voor of tegen een fusie met Wingene in 2025 uitspreken. 900 stemmen waren er nodig om het referendum geldig te laten zijn, maar de uitslag ervan is niet bindend. In de gemeenteraad in december moet men zich straks buigen over wat men met de uitslag zal aanvangen. Ondertussen raakte bekend dat bijna de helft van de stemgerechtigde Ruiseledenaars ook effectief naar de stembus trokken.

Alle Ruiseledenaars ouder dan 16 jaar mochten deze morgen tussen 8 en 13 uur hun stem gaan uitbrengen. In de volksraadpleging werd hen de vraag voorgelegd of Ruiselede op 1 januari 2025 moet fusioneren met Wingene. De gemeentebesturen van Wingene en Ruiselede hadden de intentie uitgesproken om samen te gaan, maar dat was zonder de een groep Ruiseledenaars – aangevoerd door Kruiskerkenaars Marc Vandaele en Stijn De Ram – gerekend. Er werden ruim 1.400 handtekeningen verzameld, waardoor de een referendum afgedwongen kon worden. En deze morgen gingen veel Ruiseledenaars hun stem uitbrengen in één van de vier stembureaus (twee in Ruiselede en eentje in Doomkerke en Kruiskerke).

Wij gingen ook even langs. Burgemeester Greet De Roo (RKD), dus zelf voorstander van de fusie, had de mensen die sowieso voor de fusie waren opgeroepen om niet te gaan stemmen. Wat ze zelf dus ook in de praktijk bracht. Of de mensen die niet kwamen stilzwijgend met een fusie instemden, of ze gewoon geen mening hadden of die niet wilden delen, daar is het raden naar.

Maar feit is dat het best druk was aan de stembureaus. En heel wat mensen bleken ook gemotiveerd. Iemand die voor de fusie was, vonden we niet. Al was er wel een groepje vrienden – dat liever anoniem bleef – dat er prat op ging een ‘gemengd kopppel’ in hun gezelschap schuil ging.

Maar de Ruiseledenaars die wij spraken, bleken stuk voor stuk gemotiveerd om tegen de fusie te stemmen. Vaak kwamen daar dezelfde redenen naar voor. Ten eerste voelen veel Ruiseledenaars geen enkele band met Wingene, ten tweede werd het gemeentebestuur verweten solo slim te spelen zonder de eigen mensen op een democratische manier daarin te kennen.

Mede-initiatiefnemer Stijn De Ram: “Een slapeloze nacht achter de rug, maar het ziet er goed uit”

Stijn De Ram had er een slapeloze nacht op zitten, maar zag dat heel wat mensen kwamen opdagen.
Stijn De Ram had er een slapeloze nacht op zitten, maar zag dat heel wat mensen kwamen opdagen. © WMe by Wouter Meeus

Stijn De Ram was ter plekke in Jeugdhuis Jester. Het jeugdhuis was alvast een van de winnaars. “Ze mogen hier iedere week een referendum houden, dat is goed voor onze kas”, klonk het vanachter de toog. Stijn De Ram gaf toe dat hij er best een slapeloze nacht had op zitten. “We hadden natuurlijk onze handtekeningen verzameld en wisten dat we heel wat mensen achter ons hadden. Maar dan moeten ze ook effectief nog opdagen en dat lijkt hier toch het geval.”

Stijn De Ram, een man die gepokt en gemazeld is in het verenigingsleven, had samen met Marc Vandaele geijverd voor een volksraadpleging. “Toen ik het nieuws van de fusieplannen hoorde, dan was dat een schok voor mij. Er ontplofte een bom in Ruiselede. Wij vonden het niet kunnen dat de bevolking daarin niet gehoord was. Zelf heb ik geen politieke bindingen of ambities, maar dit konden we niet aan ons laten voorbij gaan. En mocht uit dit referendum blijken dat het overgrote deel van de stemmers tegen deze fusie is, dan ben ik wel eens benieuwd wat ons gemeentebestuur daar mee zal gaan doen.”

En zo geschiedde. Zondag 27 november was de dag dat er voor het eerst in Vlaanderen een volksraadpleging werd gehouden over het al dat niet plaatsvinden van een fusie. “Wij weten ook wel dat er ooit een fusie zal komen. Maar toch niet met Wingene. Mijn voorkeur? Ik woon op 100 meter van de grens met Aalter en mijn kinderen gaan naar school in Tielt. Met die mensen steden heb ik wel een band, net als meerdere Ruiseledenaars. Wij hebben niets tegen Wingene, maar er totaal geen verbondenheid met die gemeente.”

We troffen ook nog heel wat mensen die naar de stembus trokken of net hun stem hadden uitgebracht. We konden geen enkele stemmer treffen, die expliciet wou vertellen dat hij voor een fusie met Wingene had gestemd. Maar dat het vooral de mensen waren die tegen de fusie zijn die opdaagden, is dan ook weer geen toeval.

Laurette: “Vier Ruiseledenaars hebben dit bedisseld, maar we zijn met 5.400!”

Laurette en haar nichtje Tessa moesten niet overgehaald worden om hun mening te geven.
Laurette en haar nichtje Tessa moesten niet overgehaald worden om hun mening te geven. © WMe by Wouter Meeus

Laurette Devriese (72) had haar nichtje Tessa De Backer (17) mee gebracht naar het stemlokaal. Laurette was 30 jaar de cafébazin in het parochiaal centrum en is ook niet op haar mondje gevallen. “Ken jij een Ruiseledenaar die naar Wingene gaat. Misschien om eens te zwemmen, maar voor de rest hebben wij totaal geen binding met die mensen. En waarom werd dat allemaal bedisseld achter de rug van de bevolking om. Het zijn vier mensen die dat allemaal geregeld hebben, terwijl we met 5.400 zijn. Ruiselede is de prachtigste gemeente van het land. Zelf ben ik van Kruiskerke afkomstig en woon ik nu in Ruiselede. En zo lang het mogelijk is zou ik willen dat we zelfstandig blijven. En van zodra dat niet meer kan, dan een fusie maar niet met Wingene.” Bij nichtje Tessa viel hetzelfde te horen. “Ook mijn vriendinnen denken er zo over. Ik ken ook nauwelijks iemand in Wingene.”

Maarten en Jolien: “We wonen hier pas een maand, maar fusie met Aalter ligt gevoelsmatiger beter”

Maarten, Jolien en de kinderen kwamen voor het eerste stemmen in Ruiselede.
Maarten, Jolien en de kinderen kwamen voor het eerste stemmen in Ruiselede. © WMe by Wouter Meeus

Nieuw in de gemeente zijn Maarten Beckers en Jolien Dobbelaere. “Wij wonen hier pas een maand, maar hebben ons laten overtuigen om te komen stemmen”, zeggen de ouders van Lewis en Lasse. Maarten is uit Lanaken afkomstig, Jolien uit Lotenhulle. “Wij hebben Ruiselede ondertussen leren kennen als een toffe gemeente. Maar we zien ook niet meteen de band met Wingene. Ik kom zelf uit een kleine gemeente en ken het gevoel. Gezien mijn afkomst zou ik wel een fusie met Aalter genegen zijn.”

Ludwig: “Mijn partner heeft me naar hier gesleurd”

Shannen en Ludwig stemden tegen een fusie met Wingene.
Shannen en Ludwig stemden tegen een fusie met Wingene. © WMe by Wouter Meeus

Niet iedereen is op vrijwillige basis komen stemmen. “Het is mijn partner die me naar hier heeft gesleurd”, lacht Ludwig Ysebaert die nu al ruim anderhalf decennium in Ruiselede woont. Zijn partner Shannen Debie is meer uitgesproken, al aarzelt ze wat als ze de camera ziet. “Natuurlijk ben ik niet voor een fusie met Wingene. Ik zie daar de meerwaarde niet van in.

Laura: “Mijn KLJ-vrienden denken er ook zo over”

Laura Vanrostenberghe toont haar stembrief. “Dit is de eerste keer dat ik mijn stem mocht uitbrengen.”
Laura Vanrostenberghe toont haar stembrief. “Dit is de eerste keer dat ik mijn stem mocht uitbrengen.” © WMe by Wouter Meeus

Ook jonge mensen kwamen hun stem uitbrengen. Zo ook Laura Vanrostenberghe. “Ik ben hier geboren en getogen, woon hier dus al 21 jaar. Ik ben lid van de KLJ en daar haar ik van de meeste van mijn vrienden dat ze er ook zo over denken. Een fusie met Wingene vind ik maar niets. We willen zo lang mogelijk zelfstandig blijven en als het dan moet, neem dan maar Tielt of Aalter.”

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.