Nieuwe vleugel voor zorgcampus in Langemark zorgt ook op gemeenteraad voor discussie

De nieuwe vleugel komt op de plaats waar nu nog het oude gebouw staat.© pco
De nieuwe vleugel komt op de plaats waar nu nog het oude gebouw staat.© pco
Redactie KW

De aanvraag van de VIPA-subsidies voor uitbreiding van de zorgcampus in Langemark werd goedgekeurd. Het debat in de gemeenteraad verliep door de financiële consequenties vrij geanimeerd.

Bij aanvang van de gemeenteraardszitting werd één minuut stilte gehouden na het overlijden van Sonja Declerck. Ze was tot 2006 gemeenteraadslid. Jan Halewyck kwam als nieuw gemeenteraadslid voor CD&V in de gemeenteraad. Hij is de opvolger van Christoph Deraeve.

Op de gemeenteraad kwam de nieuwe vleugel aan wzc De Boomgaard ter sprake. Onder andere de kosten zorgden voor flink wat discussie. Er zijn de uitdagingen van hogere btw-tarieven of stijgende bouwkosten. “Wat ga je dan doen?”, smeet Laurent Hoornaert (Tope8920) schepen Marleen Soete (CD&V) voor de voeten. “Bovendien vormde corona een gangmaker voor kleinschaligheid. Thuiszorg wordt steeds belangrijker. Worden de bewoners wel bevraagd in het rusthuis?”

Schepen van Sociale Zaken Soete benadrukte dat er wel degelijk naar de bewoners geluisterd wordt. “We gaan de budgetten proberen onder controle te houden. We hebben al een traject afgelegd van besparingen: 16 kamers in plaats van de eerder voorziene 20 en minder faciliteiten. De kamers waarover we nu spreken, zijn voorbehouden voor dementerenden en speciaal voor hen met een dwaalgang. De gemiddelde verblijfsduur van een bewoner bedraagt 3,4 jaar. Momenteel staan er 12 mensen op de actieve wachtlijst, 121 mensen op de preventieve lijst en 13 koppels voor zorgflats. De nood zal groot blijven. Er zijn 2021 al 9 mensen uit de eigen gemeente naar een ander woonzorgcentrum in een buurgemeente moeten uitwijken wegens gebrek aan plaats bij ons.”

Niet schatrijk

Jean-Marie Callewaert (Vooruit) vond de schrapping van vier kamers spijtig. “Door de meeropbrengsten konden de kamers binnen afzienbare tijd terugverdiend worden. De babyboom komt er aan.” Schepen van Financiën Dominique Cool (N-VA) staat sceptisch tegenover het vooropgestelde opbrengstcijfer van 80.000 euro per jaar. “Dat wordt uitgezet tegen florissante uitgangspunten. Wat bij een bezettingsgraad van 90 procent? Wat gaan we dan doen?”

“De uitbating wordt effectief rendabeler als je met 100 bewoners rekent in plaats van 96”, voegde burgemeester Lieven Vanbelleghem (CD&V) toe. “Drie instanties hebben de oefening onafhankelijk van elkaar gemaakt. Je neemt een besluit en je bent bereid te betalen voor ouderenzorg. We zien ook dat de zorggraad van de mensen stijgt. De bouw van het centrum voor dagverzorging en het lokaal dienstencentrum is minstens even belangrijk, ook voor de partner van een bewoner die thuis even tot rust kan komen.”

Tristan Bruynsteen (N-VA) is niet tegen de investering, maar vraagt budgettaire sérieux. “We zijn een kleine gemeente. Wat kan er allemaal gebeuren met 5 miljoen euro?” Zijn partijgenoot Dominique Cool zag de voorbije jaren het bedrag steeds hoger klimmen. “We zullen het wel onder controle moeten krijgen. Ik geloof niet dat het wzc ons schatrijk zal maken. We moeten het wel in eigen handen houden.”

De gemeenteraad keurde de vraag goed. Tope8920 onthield zich. Na de goedkeuring door VIPA zal een nieuwe horde moeten genomen worden medio november eenmaal de gunningen zullen binnenlopen. Dan zullen de echte prijskaartjes bekend raken.

Coronajaar is niet bloedrood

Op de gemeenteraad werd ook jaarrekening 2020 toegelicht door schepen van Financiën Dominique Cool. Het geconsolideerd beschikbaar budgettair resultaat bedraagt 8.466.648 euro. De geconsolideerde autofinancieringsmarge bedraagt 1.758.102 euro. De cijfers zijn beter dan vooropgesteld. “We willen de schuld die nu 9,6 miljoen bedraagt tegen 2025 op 8,6 miljoen euro doen landen en ondertussen 4,25 miljoen euro leningen opnemen. Het is ook een vaststelling dat ondanks corona de individuele hulpverlening op het lager bedrag van 426.919 euro uitkomt. Dat komt wellicht ondermeer doordat een aantal grote gezinnen het dorp verlaten hebben.”

Laurent Hoornaert herkent ondanks corona in de jaarrekening geen bloedrood jaar. “Blijkbaar zijn de overheidssubsidies zeer gul geweest. Maar de rekening is zeker positief”, aldus Hoornaert. Dominique Cool temperde de verwachtingen: “De site Aveve is nog niet gebudgetteerd.” Jean-Marie Callewaert vond de aanvullende personenbelasting bij de hoogste van de provincie. ””k pleit om uit te komen bij het gemiddelde.” Dominique Cool vond dat een valabele vraag om de belasting te reduceren. “Maar het zal niet in 2021 zijn.” (pco)

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.