De stand van zaken van alle West-Vlaamse gemeenten lees je op www.kw.be/standvanzaken
...

SP.A gaat in 2018 voor een nieuwe lijsttrekker. "Zo goed als zeker wordt dit Ulrike Vanhessche, sedert 2013 schepen", zegt voorzitter van SP.A en gemeenteraadsvoorzitter Gino Dumon die logischerwijze de tweede plek zal bekleden. Betekent dat dat Myriam Maes haar politieke activiteiten zal stoppen? "Zeker niet, Myriam is nog altijd nodig om stemmen te trekken. Ze heeft een grote aanhang en zal de lijst duwen", verklapt Gino Dumon. De lijst van SP.A is nog lang niet volledig. "We zijn nog op zoek naar enkele sterke kandidaten, er zijn al gesprekken aan de gang. Eén nieuwe naam kan ik wel al meegeven: Nadia Adriaens uit de Oude Kerkstraat in Ettelgem. Ze kwam dit jaar nieuw in het bestuur en bewees intussen haar dynamisme."Naar verwachtingen toe blijft Gino Dumon heel realistisch: "We hopen onze drie zetels te kunnen behouden. Dat is zeker haalbaar, want Oudenburg spreekt vrij positief over SP.A en haar mandatarissen. Bewijs is een stijging van ons ledenaantal. Uiteraard is er de ambitie om weer deel uit te maken van de meerderheid en onze schepenzetels te behouden. Wij zijn niet de grootste partij en zijn er ons van bewust dat niet SP.A de burgemeester zal leveren. Wel hopen we een belangrijke rol te kunnen spelen bij de coalitievorming, want geen enkele partij zal de volstrekte meerderheid behalen." Of er al een akkoord is om met CD&V verder te besturen? "We hebben al die jaren heel goed samengewerkt, maar alles staat open. Wat voor ons belangrijk zal zijn, is waar we ons programma zo goed mogelijk kunnen verwezenlijken", besluit Gino Dumon.Open VLD is volop haar lijst aan het samenstellen; nieuwe namen zijn er (nog) niet. "Vanaf Nieuwjaar stellen we onze nieuwe kandidaten en ons programma voor. We zijn volop in gesprek met nieuwe mensen", vertellen voorzitter Dennis Tavernier en Anthony Dumarey, die logischerwijze opnieuw de kopman van zijn partij wordt. "Samen met Jaak Lingier, die zal duwen, zal ik weer de tandem van Open VLD vormen. Met natuurlijk onze huidige gemeenteraadsleden, Romina Vanhoorn, Stefaan Reynaert, Herlinde Devriendt en Roland Blomme duidelijk in beeld", aldus Anthony Dumarey, die wat de burgemeesterssjerp betreft meer dan duidelijk is. "Ja, ik heb ambitie om burgemeester te worden en wordt hierin gestuwd door mijn bestuur."De ambitie om bestuursverantwoordelijkheid op te nemen is bij Open VLD heel groot. Anthony is al volop aan de campagne bezig met elke vrijdag bezoekdag in Oudenburg en deelgemeenten. "We willen onze inwoners meer betrekken bij het beleid, luisteren naar wat er leeft, wat de grieven en verzuchtingen zijn en er dan ook rekening mee houden. Tijd dat er een nieuwe wind door Oudenburg waait", zegt voorzitter Dennis Tavernier. Bij CD&V valt weinig of geen nieuws te rapen. Heeft natuurlijk alles te maken met het uitvallen van Ignace Dereeper. De burgemeester onderging begin deze maand een medische ingreep en zou tot eind november buiten strijd zijn. "Bij ons staat nog niets vast, is nog niets bekend. Pas eind dit jaar valt een beslissing over de lijsttrekker", zegt voorzitter Erik Sierens. "Als dit niet meer Ignace Dereeper wordt, ben ik er van overtuigd dat hij geen kandidaat meer zal zijn op de lijst. Hij is een man die niet graag verliest." En wordt dan Peter Velle de gedoodverfde opvolger van Ignace Dereeper? Ook deze vraag bleef onbeantwoord. CD&V ziet enkele sterke mensen vertrekken: Anni Christiaen en Hubert Degryse zijn in de gemeenteraad dit jaar vervangen, Gianna Fattizzo, tot over een drietal jaar nog OCMW-raadslid, is enkele maanden geleden overleden. En dan is er nog Rita Meyns, OCMW-voorzitter, die eind dit jaar de fakkel doorgeeft aan Chantal Van Litsenburgh. Chantal is al meerdere jaren OCMW-raadslid en ook ondervoorzitter van haar partij. "We hebben werkgroepjes gevormd om op zoek te gaan naar nieuwe, sterke kandidaten", besluit voorzitter van CD&V Erik Sierens.De tot nu toe kleinste partij in Oudenburg, N-VA, mocht na de verkiezingen van 2012 twee raadsleden naar het stadhuis sturen: kopman Freddy Declerck en lijstduwer Marc Gilliaert. Tijdens de gemeenteraad van 28 september kondigde Freddy aan dat hij door zijn drukke beroepsleven zijn mandaat teruggeeft aan zijn partij. Hij wordt deze maand opgevolgd door de 53-jarige Marnix Dierendonck, chemicus bij Proviron. Hij is getrouwd met Daisy Decoene, papa van Hannes en Ins en opa van Akke. In 2012 bezette Marnix de derde plaats op de N-VA-lijst en zal ook in 2018 kandidaat zijn. Nieuwe namen, lijsttrekker of -duwer maakt de partij in november pas bekend. Nieuw in het bestuur is Hans Mangodt, patron van herberg Warrebrug, intussen het partijlokaal.(LIN)