Stad Ieper geeft ongunstig advies over windmolens langs A19

Naar aanleiding van de aanvraag tot het verkrijgen van een omgevingsvergunning voor de bouw en exploitatie van twee windturbines door de firma Aspiravi langs de autosnelweg A19, zal het stadsbestuur dit project ongunstig adviseren bij de provincie.

Actievoerders van Frontwind Sint-Jan Ieper protesteerden voor aanvang van de Ieperse gemeenteraad met v.l.n.r. Koen Descheemaeker, Kevin Syx, Stijn Clarebout, Jolien Clarebout en Conny Houthoofd. (Foto TOGH)

Het bedrijf Aspiravi uit Harelbeke wil twee windturbines van 200 meter neerplanten op stukken akker langs de Verlorenhoekstraat en de Tentestraat, aan weerszijden van de A19. Een aantal bezorgde buurtbewoners riepen burgerplatform Frontwind Sint-Jan in het leven. Vrijdag dienden buurtbewoners maar liefst 1.300 bezwaarschriften in tegen de windmolens, waarvan 662 in Ieper.

De Provincie is verantwoordelijk voor het afleveren van de omgevingsvergunning, maar stad Ieper en gemeente Zonnebeke moeten daarbij advies verlenen. Stad Ieper heeft alvast beslist om het project ongunstig te adviseren. “Er werden meerdere gesprekken gevoerd met de initiatiefnemer Aspiravi”, klinkt het. “Ook de stedelijke milieudienst en de Gecoro werden om advies gevraagd. Deskundigen werden geraadpleegd en het actiecomité ‘Frontwind St.-Jan’ kreeg uitgebreid de kans om haar grieven te uiten.”

Energie voor 10.000 gezinnen

“De stad is er net als haar adviesraden van overtuigd dat windenergie een waardevolle bijdrage kan leveren aan de omslag van fossiele naar groene, duurzame energie”, zegt schepen Philip Bolle. “Ten bewijze hiervan verwijzen we naar de bestaande negen windmolens op het bedrijventerrein aan de Oostkaai. De twee nieuwe windmolens kunnen samen de jaarlijkse energienood lenigen voor 10.000 gezinnen en vertegenwoordigen 16.000 ton CO2-reductie of 6,55 % van de Ieperse uitstoot op jaarbasis. De bundeling met lijninfrastructuren zoals autosnelweg en hoogspanningslijn ligt in de lijn van de wens die werd uitgedrukt bij de opmaak van gemeentelijk ruimtelijk structuurplan (GRS) en de impact van het geluid is aanvaardbaar daar het dicht gelegen is bij de autosnelweg.”

Visueel dominant

“Maar het is geen eenduidig positief verhaal”, vervolgt Bolle. “De impact van de slagschaduw van windmolens met een tiphoogte van 200 meter reikt ver en dergelijke molens – die op het vasteland vooralsnog hoogst ongebruikelijk zijn – zijn visueel erg dominant. Laat ons ook niet vergeten dat de stad de komende decennia hard wil inzetten op de beleving van het authentieke landschap. Daarnaast vormen twee turbines geen cluster en is de projectzone vermoedelijk niet energetisch geoptimaliseerd. Maar bovenal wenst de stad trouw te blijven aan de eigen principes die werden opgenomen in het gemeenteraadsbesluit van 4 november 2019, met name dat elk windmolenproject slechts kans heeft op slagen indien de initiatiefnemers voluit gaan voor burgerparticipatie om een stevig draagvlak te creëren, zo mogelijk gekoppeld aan een burgercoöperatie zodat omwonenden rechtstreeks kunnen participeren in hernieuwbare energie.”

Geforceerd traject

“De 662 bezwaarschriften maken duidelijk dat de initiatiefnemers de scepsis van de buurtbewoners niet hebben kunnen wegnemen en het geforceerde, te korte traject is hiervan mogelijk de oorzaak. Het bestuur zal het project na uitgebreide afweging dan ook ongunstig adviseren bij de provincie”, gaat Philip Bolle verder. “Hoe je het ook draait of keert, in dit dossier lijkt kiezen altijd verliezen. Het is maar welke invalhoek je kiest: de ecologische, de economische, de landschappelijke of de opportunistische. De introductie van nieuwe technologieën gaat altijd gepaard met keuzes maken. Maar laat ons bovenal niet vergeten dat in dit verhaal de buurtbewoners een belangrijke stem hebben. Het was kiezen tussen ‘ja, maar..’ en ‘neen, want…’. Op dit ogenblijk zijn de voorwaarden voor een onvoorwaardelijk ‘ja’ niet vervuld.” (TOGH)

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.