Oostende presenteert nieuw klimaatplan

Gillian Lowyck

De stad Oostende heeft haar klimaatplan voorgesteld. Er werd een jaar gewerkt aan het plan dat focust op drie pijlers om Oostende tegen 2050 CO2-neutraal te maken: renovatie, energie en mobiliteit. Het plan kreeg de naam ‘Leefbaar Oostende’.

“Leefbaar Oostende is een ambitieus plan volledig op maat van de stad geschreven”, zegt schepen van Leefmilieu Silke Beirens (Groen). “Het werd gekneed door de Oostendenaar zelf. Participatie en verbinding staan hier centraal: er ging een intensief participatietraject aan vooraf, waarbij alle mogelijke belanghebbenden hun eigen accenten hebben kunnen leggen. Het is dan ook geen plan om stof te laten verzamelen. Nee, het is een werkinstrument, waar we samen met de bedrijven en het maatschappelijk middenveld meteen mee aan de slag gaan.”

Klimaatmanager Kris Derveaux legt uit waar het plan zoal op focust: “We zetten op drie pijlers in en rollen die ook meteen alle drie uit”, zegt hij. “Vooreerst focussen we op renovatie. Daarbij gaan we uit van de bestaande ambitieuze doelstellingen op vlak van renovatie in Vlaanderen en vullen we aan met eigen doelstellingen in Oostende. Onder andere de verscherpte energiescans voor kmo’s en de totaalrenovatie van appartementsgebouwen passen in dit verhaal.”

zonnepanelen naast bedrijven

Het tweede aspect gaat over groene energie. “We zullen hier nog harder inzetten op warmtenetten, warmtepompen, zonne- en windenergie. Tot slot is er nog het mobiliteitsluik. Hier willen we dat er minder gebruikt wordt gemaakt van de wagen, vertragen we de groei van vrachtwagenverkeer en zorgen we dat er meer zero emissie -personenvoertuigen en vrachtwagens in het straatbeeld verschijnen”, zegt Derveaux.

De stad gaat nu aan de slag om de ambitieuze doelstellingen van het plan in concrete maatregelen te vertalen. Een voorbeeld is het gebruik van zogenaamde ‘reststroken’ naast bedrijven, waar zonnepanelen op de grond kunnen gezet worden. In 2030 volgt een grondige evaluatie. “We tillen dit plan dan ook over de verschillende bestuursploegen heen”, geeft schepen Silke Beirens nog mee. (GLO)

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.