Bij opruiming wrak SS Kilmore zal meer dan 6.000 ton afval boven komen

Rond de SS Kilmore bevinden zich onder meer verloren visnetten en vislood. © GF
Hannes Hosten

In de Noordzee is de opkuis bezig van het beschermde wrak van het Britse stoomschip SS Kilmore, dat in 1906 zonk nabij de Westhinderboei na een aanvaring met een ander schip. Er zal naar schatting meer dan 6.000 ton afval worden opgeruimd, meldt provincieraadslid Kurt Himpe (N-VA).

“Initiële schattingen geven aan dat nog meer afval zal bovengehaald worden dan bij de opkuis van de Westhinder in 2019. Bij dat scheepswrak is in totaal al meer dan 6.000 ton afval geruimd”, zegt Himpe.

In het kader van een federaal actieplan werd samen met de Stichting Duurzame Visserijontwikkeling een initiatief opgezet voor het opruimen van afval dat rond en aan wrakken op de zeebodem blijft hangen. Bij het wrak van het lichtschip Westhinder, dat in 1912 zonk na een aanvaring op 30 km van Nieuwpoort, werd onder andere één ton vislood, anderhalve ton visnetten en ander plastic afval en twee ton ijzer, viskorren en kettingen bovengehaald.

“Het wrak van de Westhinder wordt gemonitord en opgevolgd om een indicatie te krijgen hoe snel het zwerfvuil weer aangroeit”, zegt Kurt Himpe. “Maar het is onvoorstelbaar hoeveel afval er in zee terechtkomt. Bij het wrak van het schip Killmore, dat in 1906 zonk na een aanvaring met een ander schip, zal er dus nog meer afval opgeruimd worden.”

“Met de opkuis wil men de vissers sensibiliseren om te voorkomen dat visnetten in zee terechtkomen en iedereen aanmanen om voorzichtig om te springen met afval, zodat het niet in zee komt. Door de wrakken op te kuisen, garanderen we bovendien hun functie als schuilplaats en kraamkamer voor het mariene leven”, gaf gouverneur Carl Decaluwé mee in zijn antwoord aan provincieraadslid Kurt Himpe.

Slechts één inbreuk op beschermingsmaatregelen

In totaal zijn al ruim 50 scheepswrakken in de Noordzee als cultureel erfgoed erkend, waarvan 18 wrakken een extra bescherming krijgen. Elk wrak ouder dan 100 jaar is al cultureel erfgoed, maar de 18 wrakken krijgen dus bijkomende beschermingsmaatregelen. Het gaat onder meer om een torpedoboot uit 1908, een Brits zeilschip uit 1804 en een Duitse stoomboot uit 1906. Rond de 18 scheepswrakken met extra bescherming is vissen of dreggen in een straal van 150 m verboden. De scheepvaartpolitie, de douane en Defensie zien toe op de naleving van het verbod.

“Sinds de inwerkingtreding van de regelgeving in 2014 werd gelukkig maar één inbreuk vastgesteld. Het ging om een recreatief vissersvaartuig, dat geankerd had boven het beschermd wrak van de Kilmore. Er werd een boete opgelegd door het Directoraat-Generaal Scheepvaart”, weet provincieraadslid Kurt Himpe op basis van het antwoord op zijn schriftelijke vraag.

Al 43 meldingen van vondsten in zee

Vondsten in het Belgische deel van de Noordzee moeten gemeld worden aan de gouverneur. “Sinds de invoering van de wet betreffende de bescherming van cultureel erfgoed in 2014 zijn er tot nu toe 43 meldingen gedaan bij de gouverneur”, besluit provincieraadslid Kurt Himpe.

Archeologische vondsten op het strand moeten niet aan de gouverneur, maar wel aan het Vlaams Agentschap Onroerend Erfgoed gemeld worden.

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.