Provincie grijpt in na aanhoudende droogte: oppompverbod voor verschillende West-Vlaamse waterlopen

© Belga
Philippe Verhaest

Een aantal onbevaarbare beken en rivieren in West-Vlaanderen krijgt een oppompverbod. Gouverneur Carl Decaluwé grijpt in omdat de langdurige droogte voor een te laag waterpeil zorgt. Landbouwers mogen uit de bewuste waterlopen geen water meer oppompen om hun akkers te beregenen.

Concreet gaat het om de Rivierbeek, de Heulebeek, de Kemmelbeek, de Kerkebeek, de Martjesvaart en de Handzamevaart.

Sinds 1 april 2022 is er in West-Vlaanderen al een permanent onttrekkingsverbod van kracht in het stroomgebied van de Bornebeek en de bovenloop van de Hertsbergebeek.

Vanaf morgen komen daar nog tijdelijke onttrekkingsverboden bij voor de stroomgebieden van de Blankaart, de Rivierbeek, de Heulebeek, de Kemmelbeek, de Kerkebeek, de Martjesvaart en de Handzamevaart.

Voor de stroomgebieden van de Martjesvaart, Handzamevaart en de Kemmelbeek geldt het verbod wel niet voor het afwaarts traject aan het mondingsgebied van de IJzer.

Normale situatie niet in zicht

“Na de tweede helft van april viel er amper neerslag”, stelt gouverneur Carl Decaluwé.

“De weervoorspellingen sturen aan op warme, zomerse dagen met de kans op beperkte neerslag later deze week. Onvoldoende om naar een normale situatie te evolueren.”

“Daarna volgt vermoedelijk een nieuwe droge periode. De verwachting is dat we evolueren naar een uiterst droge situatie met recordwaarden.”

Het peil van het Blankaartbekken – een belangrijk gebied voor broedvogels – staat nu al onder de alarmdrempel. “Die moet minstens 2,70 meter zijn, maar bedraagt nu slechts 2,56 meter. Dit is het laagste peil gemeten midden mei van de voorbije vijf jaar, met toch vier droogteperiodes.”

Ook in andere waterlopen is die dalende trend vast te stellen. Voor de Rivierbeek, de Heulebeek en de Kemmelbeek worden de minimumpeilen niet meer gehaald. “De overige zones die onder het onttrekkingsverbod vallen, flirten met de minimumdrempels. De komende dagen duiken die daar zeker onder.”

Noodzakelijke ingrepen

Gouverneur Decaluwé noemt de tijdelijke onttrekkingsverboden noodzakelijk om de goede ecologische toestand te vrijwaren. “Bij een tekort aan water in combinatie met verminderde waterkwaliteit, treedt er voor de beschermde planten- en diersoorten onherstelbare schade op. Enkel in specifieke situaties zijn beperkte onttrekkingen bij uitzondering nog toegelaten.”

Het ingestelde verbod blijft geldig tot er voldoende signalen van herstel van de waterlopen zijn. “Het blijft uitkijken naar meer neerslag in de komende periode om verder in het seizoen grotere problemen te vermijden. Duurzaam met het kostbare water omspringen is een must”, klinkt het nog.

Strengere maatregelen?

Twee weken geleden stelde gouverneur Decaluwé in deze krant nog dat de situatie van dichtbij in de gaten gehouden werd.

Toen waren maatregelen nog niet aan de orde, nu is er geen andere keuze. De maatregelen hebben wel een zware impact op de landbouwers.

“Hopelijk volgt er snel wat neerslag, anders zullen we strengere regels moeten nemen.”

De captatieverboden zijn te raadplegen via deze link en de provinciale website.

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.