Filip Roelandt is nieuwe Algemeen Directeur van Economisch Huis Oostende

© (Foto GF)
Redactie KW

Filip Roelandt neemt vanaf 25 oktober 2021 de fakkel over als algemeen directeur van het Economisch Huis Oostende. Tot voor kort was Dirk Declerck, ook CEO van Haven Oostende, CEO ad interim van de EVA (Extern Verzelfstandigd Agentschap) vzw van de stad.

De heer Declerck heeft als CEO ad interim de stappen gezet om de werking van het Economisch Huis Oostende te verbeteren: het éénloket werd opgestart, het team werd versterkt en de organisatie en activiteiten werden geoptimaliseerd. Ook de verhuis voor de afdeling retail en algemene diensten naar de nieuwe kantoren in de Gistelsesteenweg 1C werd door zijn toedoen gerealiseerd. “Ik wil graag het voltallige team van het Economisch Huis Oostende bedanken voor de fijne samenwerking. We hebben met het Economisch Huis Oostende allerlei projecten kunnen verwezenlijken om onder andere ondernemen in deze moeilijke tijden te stimuleren, de lokale economie van Ondernemend Oostende te ondersteunen en te versterken en zo aan de noden van de Oostendse ondernemers te voldoen”, zegt Dirk Declerck.

Schepen van Ondernemen en voorzitter van het Economisch Huis Oostende Charlotte Verkeyn blikt positief terug en kijkt uit naar de toekomst: “We zijn Dirk Declerck heel dankbaar voor de realisaties, zijn gedreven inzet en enthousiasme gedurende de afgelopen periode als CEO ad interim van het Economisch Huis Oostende. Hij was onmiddellijk bereid om in te gaan op mijn vraag en om, in afwachting van een nieuwe algemeen directeur, de verantwoordelijkheid voor deze belangrijke dienst op te nemen. Hij heeft de noodzakelijke optimalisaties doorgevoerd en samen met het versterkte team Ondernemend Oostende door de pandemieperiode geloodst. We verwelkomen graag Filip Roelandt als nieuwe algemeen directeur. We zijn zeker dat hij met zijn eigen visie en inzet verder zal timmeren aan de ingeslagen weg.”

Nu neemt Filip Roelandt (41) dus de leiding van het Economisch Huis Oostende over. De nieuwe algemeen directeur werd na een extern gevoerde selectieprocedure door de Raad van Bestuur van het Economisch Huis Oostende als beste kandidaat voor deze functie aangesteld. Hij heeft al achttien jaar ervaring op het vlak van business development en was voorheen al Directeur Business Development en sinds kort ook Directeur Marketing & Sales bij de Syntra West Groep. De heer Roelandt heeft een gezonde dosis ambitie en zin voor ondernemerschap. Hij neemt dan ook met veel plezier deze nieuwe uitdaging aan: ”Ik kijk er naar uit om met veel enthousiasme verder werk te maken van de groei en de bloei van het brede economische weefsel in Oostende. Samenwerking hierin is cruciaal. Ik steek dan ook graag de hand uit naar de Oostendse ondernemer en naar alle stakeholders om dit samen met het ganse team van het Economisch Huis Oostende te realiseren.”

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.