https://api.mijnmagazines.be/packages/navigation/

1.444 bezwaren en twee gemeentebesturen zijn tegen: na vier pogingen krijgen windmolens dan toch een vergunning

De windmolens zouden op zo'n 250 meter van de Vagevuurwijk in Zuienkerke komen. De buurtbewoners vrezen dan ook geluidshinder en visuele impact. © Facebook
Olaf Verhaeghe

De Provincie West-Vlaanderen heeft vorige week donderdag de omgevingsvergunning voor de bouw van drie grote windmolens op de grens van Brugge met Zuienkerke, vlak bij de N31, goedgekeurd. Nochtans waren zowel de stad Brugge als de gemeente Zuienkerke tegen de bouw en verzamelden buurtbewoners bijna 1.500 bezwaarschriften tegen het project. Aan de bouw van de windmolens zijn wel nog enkele voorwaarden gekoppeld.

Vierde keer, goede keer voor Luminus, Elicio en W-Kracht. Nadat drie eerdere vergunningsaanvragen voor de bouw van grote windmolens op een boogscheut van de N31 in Brugge-Zuienkerke faalden, gaat de Provincie West-Vlaanderen nu wel akkoord. De deputatie keurde op donderdag 9 september de omgevingsvergunning voor de drie windmolens goed, zij het onder voorwaarden.

Mastodonten

De drie windturbines, eentje op grondgebied Zuienkerke vlak bij de Vagevuurwijk en twee op grondgebied Brugge, hebben elk een vermogen van 4,8 megawatt. Maar vooral de hoogte – wieken meegeteld meer dan 230 meter hoog – en de locatie, op amper 250 meter van Zuienkerkenaars, stuit velen tegen de borst. De buurtbewoners vrezen geluidshinder, slagschaduwen, visuele impact, een negatieve impact op hun gezondheid en een aanslag op het buitengebied.

Net als tien jaar geleden, in 2018 en in 2020 bundelden de buurtbewoners dan ook hun krachten in hun protest. In totaal werden 1.444 bezwaren ingediend. “Een pak meer dan vorig jaar”, zo gaf initiatiefnemer Frank Bonneure uit de Vagevuurwijk in juli nog aan. “Die mastodonten mogen hier nooit voet aan de grond krijgen.”

Ook de stad Brugge en de gemeente Zuienkerke kantten zich de bouw van de molens en verleenden een negatief advies. Zo wil het Brugse stadsbestuur niet dat er aan die kant van de Expresweg windturbines worden gebouwd. Andere overheidsdiensten zoals Wegen en Verkeer, het Agentschap Natuur en Bos en het Vlaams departement Omgeving brachten wel een gunstig advies uit. Ook de Nieuwe Polder van Blankenberge, bevoegd voor het waterbeheer in de regio, was pro.

“Relevante verschillen”

“Rekening houdend met al die standpunten bracht de Provinciale Omgevingsvergunningscommissie een positief advies uit, een advies dat de Provincie nu volgt”, zo meldt de deputatie. “Mits het respecteren van de Vlaamse normen zijn er voldoende garanties dat de hinder van deze windmolens onder controle is. Zo is er maximum acht uur slagschaduw op jaarbasis en geldt er een maximum van een half uur slagschaduw per dag. Ook de geluidsnormen liggen vast en kunnen altijd gecontroleerd worden. Qua ligging zijn de windmolens enkel te verantwoorden omdat ze dicht bij de N31 liggen en in geen geval een aanknopingspunt bieden om later dieper in de open ruimte in te snijden.”

In haar motivering verwijst de deputatie ook naar de lange historiek van aanvragen. “Er zijn een aantal relevante verschillende ten opzichte van de eerdere, niet vergunde pogingen hier. Het gaat dit keer om één globale aanvraag van de drie betrokken projectonwikkelaars, in plaats van verspreide dossiers. Het zijn bovendien ook net die drie ontwikkelaars die de windmolens in de omgeving exploiteren, wat het veel eenvoudiger en eenduidiger maakt om correct om te gaan met de beperkingen op vlak van slagschaduw en geluid.”

Kaakslag na jaren van protest

De bewoners van de Vagevuurwijk reageren vol ongeloof. “Dit voelt echt als een kaakslag, na al die jaren van protest”, zucht Frank Bonneure. Het was immers al de derde keer dat er een aanvraag werd ingediend, telkens voor nagenoeg dezelfde locatie. Opnieuw tekenden de 170 gezinnen uit de Vagevuurwijk allemaal bezwaar aan. “Ook Stad Brugge en de gemeente Zuienkerke brachten een negatief advies uit, goed geargumenteerd in een lijvig dossier. Onbegrijpelijk dat de provincie dit alles nu zomaar van tafel veegt. Iedereen is hier met stomheid geslagen”, klinkt het. Dat de provincie de vergunning goedkeurde ‘onder voorwaarden’, maakt volgens Bonneure weinig uit.

“Dat verandert helemaal niets aan het feit dat een van de windmolens op minder dan 250 meter van onze huizen zou komen te staan. Door de aansluiting van de Expresweg op de A11 is er al meer geluidsoverlast gekomen, en daar zouden we nu nog de overlast van een windturbine bovenop krijgen. De provincie beroept zich op de Vlarem II-normen, maar die zijn eigenlijk echt niet meer van deze tijd. In Denemarken houden ze bij de inplanting van windturbines zelfs rekening met de valafstand.”

Het actiecomité van de wijk rekent er nu op dat Stad Brugge en de gemeente Zuienkerke gezamenlijk beroep instellen bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen. “Als burger kun je dat ook, maar dan wordt het wel een erg dure grap. We rekenen erop dat Stad Brugge en onze gemeente de zaak samen aanhangig maken – het kalf is dus nog niet helemaal verdronken”, klinkt het.

Studie nog niet klaar

De Zuienkerkse burgemeester Alain De Vlieghe heeft er echter geen goed oog in. “De aanvraag voldoet tenslotte wel aan de Vlarem-normen, die in ons land gehanteerd worden. Alleen vind ik het wel absurd dat de provincie deze vergunning goedkeurt, juist op het moment dat er een ambtenaar is aangesteld om een langetermijnvisie rond windturbines op te maken. Die studie is immers nog niet klaar”, zegt hij. Los daarvan vindt De Vlieghe het zelf ook geen goede locatie.

“De vorige aanvraag werd ingetrokken nadat het Agentschap Wegen en Verkeer bezwaar indiende tegen de inplanting van de windturbines. Na een aantal kleine aanpassingen dienden ze een nieuwe aanvraag in, die echter opnieuw geen rekening hield met de omliggende bebouwing. Dergelijke windturbines horen eerder thuis in havengebied en niet op 250 meter van een woonwijk waar 170 huizen staan”, klinkt het. De kans lijkt dus groot dat het gemeentebestuur van Zuienkerke straks effectief naar de Raad voor Vergunningsbetwistingen trekt. “We gaan eerst kijken wat het stadsbestuur van plan is, en volgende week komt het voor het schepencollege”, aldus De Vlieghe.

(WK)

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.