Verdediging Ivo Poppe: “Zelden zo’n brave man in beschuldigdenbank gezien”

Laurens Kindt

Op het assisenproces tegen Ivo Poppe, de 61-jarige ex-diaken die woensdagavond schuldig werd bevonden aan vijf moorden waaronder de oudermoord op zijn moeder Ivonna Vanhaverbeke (90), zijn de advocaten van de verdediging aan het pleiten over de straf. “Ik heb zelden zo’n brave man in de beschuldigdenbank gezien”, klonk het.

In tegenstelling tot openbaar aanklager Serge Malefason zagen advocaten Filip De Reuse en An Govers wel verzachtende omstandigheden, die het de jury toelaten om geen levenslange gevangenisstraf op te leggen. “Het zijn ernstige feiten en daar hoort een ernstige straf bij. Wij zullen u geen werkstraf vragen, dit kan wettelijk trouwens ook niet. Alle rechtbanken nemen verzachtende omstandigheden aan. Van de politierechtbank tot het internationaal strafhof, waar de ergste oorlogsmisdaden worden behandeld. Dit dossier bulkt van de verzachtende omstandigheden. Ik heb zelden zo’n brave man in de beschuldigdenbank gezien. Let op, we gaan hem niet heilig verklaren. Maar de waarheid moet gezegd worden: Ivo Poppe is ondanks alles geen slechte mens”, begon advocaat Filip De Reuse zijn slotpleidooi.

Ivo Poppe heeft een enorm positieve invloed gehad op het sociale en culturele leven in Wevelgem en daarbuiten

De raadsman uit Roeselare somde vervolgens de verzachtende omstandigheden op die volgens hem van toepassing zijn op Ivo Poppe. “De feiten zijn al van een lange tijd geleden. De ‘redelijke termijn’, zoals dat juridisch heet, is niet overschreden maar een straf wordt idealiter snel na de feiten opgelegd. Hier kan dat niet. Zijn blanco strafblad is wel degelijk een verdienste. Ik heb dat niet, want ik heb ooit eens te snel gereden en ben daarvoor veroordeeld. Het feit dat hij goed functioneerde, daar moet u ook rekening mee houden. Ivo deed zo veel, zowel in het ziekenhuis als in de kerk, dat men bij zijn arrestatie niet wist hoe men het moest organiseren. Hij ging bij 23 oude mensen thuis de communie geven, hij zette een netwerk van ziekenzorg op, hij verdeelde als hoofdboekenverdeler van het Davidsfonds alle boeken. Ivo Poppe heeft een enorm positieve invloed gehad op het sociale en culturele leven in Wevelgem en daarbuiten. Hij was ook een goede vader en echtgenoot. Zijn dochter getuigde dat hij op elk concert van haar aanwezig was, zijn zoon zei dat het dankzij hem is dat hij zijn zware studies als burgerlijk ingenieur heeft kunnen doen.”

Verdediging Ivo Poppe:

Volgens advocaat De Reuse heeft de jury in de motivering van het arrest over de schuld ook ruimte gelaten om de straf te milderen. “De oorzaak van de feiten ligt niet in het zuivere kwaad. Hij wou goed doen, maar hij heeft gemist. U heeft in uw motivering geoordeeld dat macht een rol speelt. Maar u heeft ook ruimte gelaten. U stelt dat het niet enkel die macht was, die gespeeld heeft, dat ook medelijden een rol speelde. Hij heeft nooit uit loutere kwaadwilligheid gehandeld”, klonk het. Het feit dat Ivo Poppe momenteel zwaar ziek is, moet volgens de verdediging meespelen in de beslissing over de straf. “Voor u zit een zieke man. Een jaar geleden kreeg hij de diagnose van prostaatkanker. Hij heeft zich daar nooit willen achter verschuilen. Hij heeft ondertussen operaties ondergaan, behandelingen, een hormonenkuur. Hij lag deze morgen met zijn been omhoog, het been zat opgezwollen. Binnenkort moet hij een nieuwe operatie ondergaan. Kanker hebben is vreselijk, maar kanker hebben in de gevangenis: dat is een nachtmerrie“, pleitte advocaat De Reuse.

Kanker hebben is vreselijk, maar kanker hebben in de gevangenis: dat is een nachtmerrie

Volgens zijn raadsman is Ivo Poppe geen gevaar voor de maatschappij meer. “De stempel van ‘diaken des doods’ zal hij nooit meer kwijtraken. Hij is gestraft in de media en dat is misschien nog de ergste straf van allemaal. Ivo Poppe is geen risico meer. Hij zal nooit meer diaken zijn en hij zal nooit meer in een ziekenhuis komen om er ‘zijn ding’ te doen. Dat men hier levenslang vraagt, daar kan ik niet bij. Aartsbisschop De Kesel heeft het hier gezegd: “vergiffenis kan, als recht wordt gesproken.”. De jury heeft hier recht gesproken. Wij vragen u om nu uw hart en uw verstand te laten spreken”, klonk het.

In navolging van haar medepleiter Filip De Reuse probeerde ook An Govers de jury ervan te overtuigen om Ivo Poppe geen levenslange celstraf te geven. “Hij is toch geen Marc Dutroux, Ronald Jansen, Freddy Horion of Hans Van Themsche? Als u hem levenslang geeft, dan komt Ivo Poppe nooit meer buiten. Wij vragen dat u hem zou veroordelen tot niet meer dan 15 jaar. Geef hem de kans om nog iets te betekenen voor die mensen daar. Zijn familie die, van zodra ze hun getuigenis hadden afgelegd, elk moment van dit proces hebben gevolgd om hem te steunen. Zijn broers en zus, die hun moeder verloren hebben, laten hem niet vallen. Zijn ex-echtgenote, die haar vader verloren heeft, zegt dat hij een goede man is voor haar. Zijn kinderen, die hem enorm missen. Geef hem de kans om het gemis van zijn kinderen goed te maken, om een opa te zijn voor hun kinderen”, vroeg An Govers aan de jury.

Ivo Poppe kreeg het laatste woord. “Ik heb daar niets aan toe te voegen, behalve dat ik enorm veel spijt heb van wat er is gebeurd”, zei de man in tranen.

De jury gaat nu in beraad. Over enkele uren kennen we de straf voor Ivo Poppe.

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.