27 jaar voor ‘diaken des doods’ Ivo Poppe

Het openbaar ministerie had een levenslange celstraf geëist. © LK
Laurens Kindt

Het hof van assisen van de provincie West-Vlaanderen heeft Ivo Poppe, de 61-jarige ex-diaken uit Wevelgem die schuldig geacht werd aan oudermoord en vier moorden, veroordeeld tot 27 jaar cel. Het openbaar ministerie had een levenslange celstraf geëist, de advocaten van Ivo Poppe vroegen de jury om hun cliënt tot ‘niet meer dan 15 jaar’ te veroordelen.

De jury verklaarde Ivo Poppe woensdagavond al schuldig aan de oudermoord op zijn 90-jarige moeder Ivonna Vanhaverbeke in 2011 en aan de moorden op zijn 80-jarige schoonvader Gerard Vercaemer (2004) en zijn twee grootooms Maurice (79) en Leo (81) Vanhaverbeke in respectievelijk 1978 en 1986. Ook voor de moord op de 84-jarige Irma Parmentier in 1993 achtte de jury hem schuldig. Bij de pleidooien over de strafmaat stonden de openbare aanklager en de verdediging lijnrecht tegenover elkaar. De procureur-generaal zag geen verzachtende omstandigheden en vroeg een levenslange gevangenisstraf, volgens de verdediging ‘bulkte’ het dossier van de verzachtende omstandigheden. Zij vroegen de jury om Ivo Poppe tot ‘niet meer dan 15 jaar’ te veroordelen.

In het arrest over de straf hield de jury rekening met de volgende omstandigheden. Vooreerst wees de jury op de zwaarwichtigheid van de door Ivo Poppe gepleegde feiten. “De feiten werden gepleegd op kwetsbare mensen op het einde van hun leven. Uit de feiten blijkt een kwalijke geniepigheid en het misbruik van vertrouwensfuncties binnen een ziekenhuisomgeving. Hij pleegde de feiten gedurende een lange periode en ook het grote aantal, vijf, weegt zwaar in de straftoemeting. De feiten zijn schokkend omdat hij ze pleegde in functies die net vertrouwen moeten belichamen: verpleger, aalmoezenier, diaken. Het vertrouwen dat hulpverleners verdienen, werd ernstig op de proef gesteld. Hij heeft de nabestaanden het emotioneel moment van het afscheid nemen van hun geliefde ontnomen. Op dat vlak zijn ook de gevoelens van zijn eigen kinderen, zijn echtgenote en zijn familie niet gerespecteerd”, klonk het.

Verzachtende omstandigheden aanvaard

Er werden echter ook verzachtende omstandigheden aanvaard: “Zijn slechte gezondheidstoestand (Ivo Poppe heeft prostaatkanker, LK). De indruk die zijn zware jeugdjaren op hem hebben nagelaten. Ivo Poppe is niet gekend voor andere misdrijven dan de bewezen misdrijven. Uit zijn levenswandel blijkt dat hij zich aan vele regels en afspraken hield en zijn houding in de gevangenis bevestigt dat. Zijn levensloop wordt gekenmerkt door hulpvaardigheid, sociaal engagement en aandacht voor anderen. Hij kan nog rekenen op de steun van zijn gezin en een groot deel van zijn familie. De deskundigen schatten het risico op herval laag in, zolang hij niet meer in die specifieke context werkt. Wat hier ook het geval is”, motiveerde de jury.

Op het einde van dit proces gaf voorzitter Bart Meganck de veroordeelde nog goede raad. “Ik draag u op uw straf met moed, gelatenheid en verbetering van gedrag te dragen. Maar in uw geval zal het vooral moed zijn”, klonk het.

Ivo Poppe zit al sinds mei 2014 in voorhechtenis, ondertussen bijna vier jaar. Door de opgelegde straf van 27 jaar komt hij in principe binnen ruim vijf jaar voor de eerste keer in aanmerking voor een voorwaardelijke invrijheidsstelling.

(LK)

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.