Gemeentebestuur Oostrozebeke reageert op rusthuismoorden: “Absoluut géén sprake van doofpotoperatie”

© Frank Meurisse
Philippe Verhaest

Het anders zo rustige Oostrozebeke verkeert nog steeds in shock sinds woensdag bekend raakte dat drie mensen vermoord werden in het woonzorgcentrum Rozenberg. Vijf anderen overleefden een moordpoging met insuline. Het gemeentebestuur was de voorbije dagen karig met commentaar, maar komt nu met een uitgebreid statement naar buiten. “Samen met het personeel, de inwoners van het woonzorgcentrum, hun families en alle Oostrozebekenaren hopen we dat er snel een doorbraak komt in het onderzoek en dat de mediastorm van de laatste dagen toch iets positiefs kan opleveren”, klinkt het.

Wat er zich in het woonzorgcentrum Rozenberg heeft afgespeeld, tart alle verbeelding. Tussen juli 2020 en het einde van de zomer van 2021 stierven drie bewoners in verdachte omstandigheden nadat ze een overdosis insuline toegediend kregen, vijf anderen overleefden een poging.

Het nieuws zette het amper 7.500 zielen tellende dorp in rep en roer. Het gemeentebestuur – waarbij Oostrozebeke.nu de absolute meerderheid heeft – hield de voorbije dagen de lippen stijf op elkaar, maar reageert nu uitgebreid. Die leest u hieronder integraal.

“Eerst en vooral willen we benadrukken dat er geen sprake is van een doofpotoperatie. Na opmerkzaamheid binnen het woonzorgcentrum door de hoofdverpleegkundige, de coördinerend en raadgevend arts (CRA) en de directie werd een overlijden als verdacht bestempeld”, klinkt het. “De politie en het parket werden hiervan onmiddellijk op de hoogte gebracht en de beveiligingsmaatregelen binnen het woonzorgcentrum werden aangescherpt.”

De gemeente stelt dat het gerechtelijk onderzoek toen meteen van start ging. “De onderzoeksrechter kreeg daarbij de volledige medewerking van het personeel, de directie en het bestuur van het wzc. Kort hierna heeft het OCMW-bestuur een advocaat geraadpleegd en zich burgerlijke partij gesteld om dit dossier nauwgezet te kunnen opvolgen.”

“Wij waren aanvankelijk in de hoop dat dit dossier snel afgehandeld kon worden en dat er snel een dader in verdenking zou kunnen worden gesteld” – gemeentebestuur Oostrozebeke

“Wij waren in de hoop dat dit dossier snel afgehandeld kon worden en dat er snel een dader in verdenking zou kunnen worden gesteld. Van bij het begin van het gerechtelijk onderzoek werd aan iedereen die ermee in contact stond, de plicht opgelegd om het geheim van het onderzoek te respecteren en om het onderzoek zeker niet te belemmeren.”

Deontologische code

“Aansluitend kwamen heel wat vragen naar boven vanuit het personeel. Zij werden door de directie, samen met de raadsman van het OCMW, op de hoogte gebracht van wat de directie en advocaat tot dan toe wisten uit het lopende gerechtelijk onderzoek. Omdat wij het belangrijk vonden dat ook de vertegenwoordigers van de gemeente op de hoogte waren van deze gebeurtenissen hebben wij, na raadpleging van de raadsman van het OCMW, de beide fractievoorzitters en de voorzitter van de OCMW-raad uitgenodigd voor een toelichting.”

“Om reden dat dit een informele vergadering was en geen besloten zitting van de gemeenteraad – waar volgens het decreet aan de leden van de OCMW-raad een zwijgplicht wordt opgelegd – heeft de raadsman van het OCMW geadviseerd om de aanwezigen een geheimhoudingsverklaring te laten ondertekenen. Dit document was een verklaring op eer, met daarbij een verwijzing naar de deontologische code en een verwijzing naar het huishoudelijk reglement van onze OCMW-raad, die toen en nu nog altijd geldt voor de raadsleden.”

“De voorzitter van de fractie Inspraak.nu heeft ons laten weten dat ze, na overleg met haar eigen raadsman, had beslist om dit document niet te ondertekenen. Dit advies van de raadsman van het OCMW was nochtans opnieuw gebaseerd op de plicht om het geheim van het onderzoek niet te dwarsbomen of te belemmeren. De fractievoorzitter van Inspraak.nu wou dus niet ingaan op deze uitnodiging en was dus moedwillig niet aanwezig bij deze toelichting.”

Machteloos afwachten

“Hieruit blijkt dus dat er geen sprake is van een doofpotoperatie en achterhouden van informatie zoals mevrouw Marleen Lefebre in de pers in niet mis te verstane woorden laat verstaan. Trouwens, wat hield mevrouw Lefebre tegen om zelf meer bekend te maken als zij de geheimhoudingsverklaring niet wenste te ondertekenen?”

“Inderdaad, er kon niet meer bekend gemaakt worden ingevolge de plicht om het geheim van het onderzoek te respecteren, ongeacht de ondertekening van deze geheimhoudingsverklaring.”

“Misschien is mevrouw Marleen Lefebre bewust niet gekomen omdat zij al meer wist dan wat het bestuur van het OCMW had mee te delen” – gemeentebestuur Oostrozebeke

“Misschien is mevrouw Lefebre bewust niet gekomen omdat zij al meer wist dan wat het bestuur van het OCMW had mee te delen in aanwezigheid van de raadsman van het OCMW en misschien omwille van het geheim van het onderzoek niet had kunnen bevestigen.”

“Helaas verstreek er heel wat tijd en werd er niet onmiddellijk een dader gevonden. Ook het bestuur liet zich via de raadsman van het OCMW regelmatig informeren bij de onderzoeksrechter naar de vooruitgang van dit dossier. Jammer genoeg stonden we, net zoals de betrokken families en de andere burgerlijke partijen die ook met veel vragen zaten, machteloos en konden we enkel maar afwachten. Wat we wél konden vaststellen was dat er zich sinds augustus 2021 geen nieuwe voorvallen hebben voorgedaan.”

Medicatie achter slot en grendel

“Donderdagvoormiddag 8 september heeft de inspectie van het Agentschap Zorg & Gezondheid het woonzorgcentrum bezocht voor een vervroegde periodieke controle, omwille van de media-aandacht en omwille van het niet tijdig melden van gebeurtenissen.”

“Tijdens de inspectie van het Agentschap Zorg & Gezondheid van donderdag 8 september werd alles in orde bevonden, een paar kleine administratieve opmerkingen buiten beschouwing gelaten. Sancties kwamen er niet” – gemeentebestuur Oostrozebeke

“Alles werd in orde bevonden, op een paar kleine administratieve opmerkingen na en zeker niet om het woonzorgcentrum sancties op te leggen. Zeker naar de bewaring, toediening en opvolging van de medicatie waren er geen negatieve opmerkingen en werd vastgesteld dat alles op een gecontroleerde manier achter slot en grendel zit.”

“Zo ook hebben voorgaande inspecties nooit ernstige tekorten aangegeven, wat men echter wel beweert in de media. De aangifte door de hoofdverpleegkundige en coördinerend en adviserend arts op 19 november 2020 bij de politiediensten en de daaropvolgende start van een gerechtelijk onderzoek, verplichtten het woonzorgcentrum om het geheim van het onderzoek te respecteren en geen bijkomende meldingen te doen bij het Agentschap Zorg en Gezondheid.”

“Tot op vandaag werd nog geen enkele communicatie gevoerd met de burgerlijke partijen in het gerechtelijk onderzoek, waaronder het OCMW van Oostrozebeke.”

Gehandeld in welzijn van bewoners en families

“Wij begrijpen dat dit nieuws bij vele inwoners van de gemeente – of beter: bij iedereen – hard inslaat, zeker voor mensen die nauw betrokken zijn bij het woonzorgcentrum. En in het bijzonder de getroffen families die al maanden in het ongewisse worden gelaten. We kunnen enkel benadrukken dat wij steeds gehandeld hebben in het kader van het welzijn van onze bewoners van het woonzorgcentrum en hun families.”

“Door de opgelegde zwijgplicht was het voor ons niet mogelijk om met de getroffen families op een gepaste manier te communiceren. We begrijpen de frustraties daaromtrent goed” – gemeentebestuur Oostrozebeke

“Door de opgelegde zwijgplicht waren wij echter ook niet in de mogelijkheid om met de getroffen families op een gepaste manier te communiceren en we begrijpen heel goed dat dit voor ongenoegen en frustratie heeft gezorgd en blijft zorgen.”

“Tot slot willen we het personeel van het woonzorgcentrum nogmaals bedanken voor hun professionaliteit. Zij genieten ons vertrouwen en onze onvoorwaardelijke steun. Na twee jaren strijden om coronabesmettingen buiten de muren van het woonzorgcentrum te houden en tezelfdertijd geconfronteerd te worden met een lopend gerechtelijk onderzoek, worden zij nu helaas extra belast met deze ongeziene media-aandacht.”

“Samen met het personeel, inwoners van het woonzorgcentrum, betrokken families en de Oostrozebeekse bevolking hopen wij dat er snel een doorbraak komt in dit onderzoek en dat de mediastorm van de laatste dagen toch iets positiefs kan opleveren.”

Namens het vast bureau en de meerderheidsfractie Oostrozebeke.nu.

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.