Pieter Platteeuw veroordeeld tot 26 jaar opsluiting voor gifmoord met wonderbonen op zijn vrouw

© BELGA

Pieter Platteeuw (37) is door het West-Vlaamse hof van assisen veroordeeld tot 26 jaar opsluiting voor de gifmoord op Dana Van Laeken (36). De Lauwenaar bracht zijn partner in oktober 2018 met ricinuszaden van de wonderboom om het leven. Het OM had 27 jaar opsluiting gevorderd.

De beschuldigde bracht zijn vriendin op 12 oktober 2018 met hevige maag- en darmklachten naar het AZ Groeninge in Kortrijk. In de loop van de nacht bezweek het slachtoffer, maar een doodsoorzaak kon in eerste instantie niet achterhaald worden. Pas anderhalve maand later stapte het ziekenhuis naar de politie, toen een test op ricine positief bleek.

In zijn eerste verhoren ontkende Pieter Platteeuw elke betrokkenheid bij de dood van zijn partner. De Lauwenaar opperde wel dat ze mogelijk zelfmoord had gepleegd. De ricinuszaden hadden ze zogezegd samen aangekocht om hun buxushaag te vervangen door wonderbomen. Verder onderzoek wees echter uit dat hij zich als enige met de aankoop had beziggehouden. Daarnaast kwamen ernstige relatieproblemen aan het licht, vooral rond de twee zonen uit het eerste huwelijk van de beschuldigde.

Op 28 februari 2019 werd Platteeuw door de onderzoeksrechter aangehouden, maar pas op 22 mei 2019 legde hij spontaan bekentenissen af over de feiten. De beschuldigde gaf toe dat hij meermaals de giftige bonen door het eten van zijn partner mengde. Tegen ricine bestaat geen tegengif.

Gebrek aan normbesef en empathie

In het arrest werd gewezen op de ernst, de zwaarwichtigheid en de gruwel van de feiten. Uit de daden van Platteeuw blijkt volgens het hof en de jury een totaal gebrek aan normbesef en empathie. Bovendien veroorzaakte de beschuldigde een niet in te schatten menselijk leed bij de familie van het slachtoffer. Volgens de juryleden bleef Dana Van Laeken op het werk en thuis ook haar best doen om voor een aangename sfeer te creëren.

Pieter Platteeuw werd ook afgerekend op zijn planmatig en beredeneerde handelen. Zo begon hij voor de feiten al met vriendinnen te flirten met de bedoeling om zijn partner te vervangen. De Lauwenaar koos voor een moeilijk te traceren gif en zette meerdere dwaalsporen uit. Naar de moeder van Dana schreef hij zelfs nog een brief om haar ervan te overtuigen dat ze zelfmoord had gepleegd. Ook zijn hardvochtige houding in het ziekenhuis werd hem aangewreven, want tijdens de lange en pijnlijke doodsstrijd gaf hij geen enkele informatie aan het machteloze medisch team.

Verzachtende omstandigheden van tafel geveegd

Meerdere mogelijke verzachtende omstandigheden werden in het arrest van tafel geveegd. De moeilijkheden binnen het nieuw-samengestelde gezin zijn volgens het hof en de jury slechts gebaseerd op vage aantijgingen die Platteeuw niet hard kon maken. “Integendeel bleek dat hij zelf mee verantwoordelijk was voor de ontwrichting van de problematiek van zijn jongste zoon”, aldus voorzitter Pascale Clauw. Daarbij werd verwezen naar zijn aandeel in de moeilijke echtscheiding met zijn ex-vrouw. Door de feiten te plegen zorgde hij bovendien zelf voor een extra trauma bij zijn kinderen.

Moeilijke jeugd

Anderzijds werd wel rekening gehouden met de moeilijke jeugd van de beschuldigde. Platteeuw was amper negen jaar oud toen zijn moeder overleed bij een gruwelijk ongeval met een gourmettoestel. Volgens het hof en de juryleden heeft dat incident hem getekend voor het leven, ook omdat er in zijn opvoeding weinig ruimte was voor het uiten van emoties. Daarnaast werd opgemerkt dat Platteeuw zijn probleem inziet, want hij laat zich in de gevangenis al jaren begeleiden door een psycholoog. In het arrest werd hij ook omschreven als een goede papa, een behulpzame man, een goede peter en een goede broer. Ten slotte werd zijn positieve houding in de gevangenis als verzachtende omstandigheid beschouwd.

De verdediging had opgeworpen dat de redelijke termijn overschreden werd, maar daar gingen het hof en de jury niet op in. Voorzitter Pascale Clauw stelde dat het onderzoek helemaal normaal verlopen is. Tussen de verwijzing naar het hof van assisen en het eigenlijk proces zat iets meer dan een jaar tijd.

Zoals gebruikelijk richtte de voorzitter zich nog kort tot de beschuldigde. “De maatschappij heeft wel degelijk mededogen getoond, meer mededogen dan wat u gehad heeft naar uw slachtoffer.” Ze wees hem er ook op dat hij op een dag sowieso terug zal keren in de maatschappij. Platteeuw kreeg ook de raad om de komende jaren aan zichzelf te blijven werken. “Ik hoop dat u de waarheid en niks dan de waarheid zal spreken als u de kinderen ooit weer recht in de ogen kijkt.”

In zijn laatste woord had Platteeuw opnieuw zijn excuses aangeboden. “Ik kan enkel maar herhalen dat het me spijt dat ik de feiten gedaan heb”, klonk het. Daarnaast richtte hij zich ook alsnog tot de zus van het slachtoffer. “Ik apprecieer zeer erg de zorg die Wendy en mijn zus doen voor mijn dochter. Zo is ze toch deels gelukkig, ondanks het gemis van haar mama.”

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.