Voetbal Vlaanderen wil einde maken aan (in het zwart) overbetaalde amateurvoetballers met nieuwe financiële spelregels

Michiel Jonckheere (KSV Bredene, rechts) ontwijkt Jari Belpaire (Jong Male) in de topper in tweede provinciale. De budgetten van de provincialers gaan straks onder het vergrootglas. © VDB
Wouter Vander Stricht

De KBVB en Voetbal Vlaanderen stemden maandag in met nieuwe financiële regels voor het amateurvoetbal in Vlaanderen. Eén van de belangrijke veranderingen is het ophelderen van de RSZ-regels voor amateurclubs. Zij zullen spelers per seizoen 4.500 euro, en maximaal 100 euro per gewonnen punt, mogen betalen zonder er RSZ op te betalen. Meer verdienen kan dus ook, maar dan moet er RSZ betaald worden. Met nog wat andere ingrepen moet ook zwart geld geweerd worden uit de amateurklassen.

“Tot nu toe waren de RSZ-regels soms nog afhankelijk van inspecteur tot inspecteur,” legt Nand De Klerck, woordvoerder van Voetbal Vlaanderen, uit. “Volgens de ene inspecteur in de ene regio was er vanaf de eerste euro sprake van een arbeidsrelatie en dus nood aan RSZ-betalingen. Volgens de andere was dat pas nodig vanaf dat een speler jaarlijks 11.040 euro verdiende. Dat had grote problemen, zoals rechtszaken met RSZ-boetes tot 200.000 euro tot gevolg. Als dat zwaard van Damocles dan ook valt, is het gedaan voor een club”, aldus De Klerck.

De KBVB ging daarom in gesprek met de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ) en kwam tot de duidelijke regel van 4.500 euro per jaar, met maximum 100 euro per gewonnen punt. “Die uitgaven worden door de RSZ als onkostenvergoedingen voor de spelers gezien”, legt De Klerck uit. Wie meer uitgeeft, zal RSZ moeten bijrekenen in de verloning van de spelers, omdat hun band dan aanzien wordt als een arbeidsrelatie. Daar komt dan ook onder andere een verplichte verzekering bij.

RSZ-boetes zijn niet mals

De volgende grens is die van 11.040 euro per jaar. Vanaf dan is een speler een betaalde sportbeoefenaar en gelden andere specifieke belastingsregels. De bedrijfsvoorheffing blijft gelden, zoals die vandaag al doet. Vergoedingsvormen die niet op zogenaamde kanscontracten, met winst- of andere premies, gebaseerd zijn, mogen dus wel nog, zolang ze aan alle regels voldoen.

De betalingen aan de spelers moeten van één en dezelfde bankrekening van de club komen, dit om zwart geld tegen te gaan

Daarnaast werden nog andere maatregelen aangenomen die zwart geld moeten tegengaan. Clubs zullen zo steeds met overschrijvingen moeten betalen vanuit één bankrekening gelinkt aan de club, en derden mogen ook niet meer instaan voor de betalingen van de amateurspelers. “Met een aantal clubs zitten we al een tijdje rond de tafel, maar voor sommige zal dit als een verrassing komen”, weet De Klerck. “Als je werkt volgens alle wettelijke bepalingen, heb je geen probleem, maar sommigen zullen zich daarvoor moeten aanpassen. Er zullen clubs zijn die daar niet tevreden mee zijn. We willen clubs die verkeerd werken, waarschuwen: daar hangen risico’s aan vast. RSZ-boetes zijn niet mals.”

Gedaan met de enveloppes onder tafel

Een grote verandering voor amateurclubs, over wie de verhalen van envelopes onder tafel welig tieren. “Sommige clubs zullen daar niet tevreden mee zijn, terwijl het puur gaat over toepassingen van wetten die al lopen”, gaat De Klerck verder. “Sommigen zullen ons dat verwijten, maar wij nemen onze verantwoordelijkheid om ons voetbal voor lange tijd te bestendigen en dat zal een aanpassing vergen.”

Maatregelen komen er na een bevraging bij 1.000 voetbalclubs

De veranderingen komen op vraag van de clubs, die tijdens de coronaperiode aan de alarmbel trokken omdat het financieel bijzonder slecht ging. “De KBVB, Voetbal Vlaanderen en ACFF hebben dan samen met PWC een onderzoek bij 1.000 clubs uitgevoerd, kwalitatief en kwantitatief, om de pijnpunten bloot te leggen. Een van de bevindingen was een nood aan een financieel kader”, legt De Klerck uit.

De regels gaan in vanaf het begin van seizoen 2023-2024, 1 juli 2023 om precies te zijn. De clubs hebben tot dan de tijd om te wennen aan het nieuwe systeem. De eerste deadline voor het inleveren van de budgetoefeningen ligt op 28 februari 2024.

Straffen en sancties staan er nog niet in de plannen. Enerzijds zijn inbreuken op RSZ- en andere belastingsregels voor de RSZ en de fiscus. Anderzijds willen VV en de KBVB eerst met een positief verhaal iedereen op de kar krijgen. “Een cel zal binnen VV opgericht worden die onder meer de budgetten en de contracten van de clubs zal controleren. Blijft het fout lopen, zullen we concrete sancties in het leven roepen. Die sancties zullen mogelijk schorsingen, geldboetes, of andere sancties zijn.” (Belga/WVS)

De acht speerpunten van de hervorming op een rijtje

1. De nieuwe regeling stimuleert clubs om enkel nog premies van maximum 100 euro per punt te betalen, met een maximumbedrag van 4.500 euro per seizoen. Deze vorm van puntenpremies is vrijgesteld van RSZ.

2. 4.500 euro is niet het nettobedrag dat spelers of speelsters zullen ontvangen. Er dient nog steeds – zoals altijd het geval geweest is – bedrijfsvoorheffing betaald te worden. Tot en met 22 jaar bedraagt die 16,5%, vanaf 23 jaar wordt dat 33%.

3.Andere vergoedingsvormen blijven mogelijk, bijvoorbeeld indien een speler het statuut van ‘betaalde sportbeoefenaar’ heeft én alle geldende fiscale en sociaal-rechtelijke regels worden toegepast.

4. De clubs zullen met elke speler die recht heeft op een premie een schriftelijke overeenkomst afsluiten en deze registreren op een centraal platform. Er worden modelcontracten ter beschikking gesteld vanuit de federatie.

5. De betalingen waarvan melding in de contracten mogen enkel nog plaatsvinden op digitale wijze via het rekeningnummer van de club.

6. De clubs moeten jaarlijks hun budgetten opladen via een centraal platform. Een template wordt ter beschikking gesteld ter ondersteuning van de clubs.

7. De clubs zullen jaarlijks een verklaring op eer indienen waarin ze bevestigen dat ze handelen volgens alle bepalingen opgenomen in het Bondsreglement.

8. Een team van specialisten binnen Voetbal Vlaanderen en de KBVB zal onze amateurclubs maximaal ondersteunen in deze transitie.

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.