Stadsbestuur Diksmuide predikt realiteitszin in ringlaandossier

Schepen van Ruimtelijke Ordening Marc Deprez en burgemeester Lies Laridon bij de werken voor de brug over de IJzer. (foto MG)
Schepen van Ruimtelijke Ordening Marc Deprez en burgemeester Lies Laridon bij de werken voor de brug over de IJzer. (foto MG)
Redactie KW

Zes weken lang hebben we ons hier over het ringlaandossier gebogen. Op vandaag is de Vlaamse administratie Wegen en Verkeer nog bezig met de eerste fase van de zuidwestelijke omleidingsweg, later dit jaar start de tweede fase. Wat mag het publiek verwachten? Burgemeester Lies Laridon en schepen van Ruimtelijke Ordening Marc Deprez lichten toe. “Je kunt de ideale wereld nastreven en niets bekomen, of realiteitszin aan de dag leggen en iets in de wacht slepen, zoals we nu proberen.”

Is de prognose dat de zuidwestelijke omleidingsweg in 2025 klaar zal zijn niet te optimistisch?

Marc Deprez: “Wij als politici krijgen evenzeer de reactie waarom het per se zo lang moet duren . Waar we zeker van zijn, is dat de eerste fase bijna klaar is en dit jaar de tweede fase tussen het geplande spoorwegviaduct en de Kaaskerkestraat begint, wat zoals bekend heel belangrijk is voor de ontsluiting van de nieuwe ambachtelijke zone achter de IJzertoren. Bij ons recent bezoek aan het kabinet van de bevoegde minister, waar we aandrongen op een snellere aanpak, konden we vernemen dat men in de periode 2022-2024 een doorkijk zal organiseren, om te zien welke investeringen plaatsvonden en welke niet en wat mogelijk sneller kan.”

Lies Laridon: “De werken zijn gestart en ik heb er alle vertrouwen dat het geheel wordt afgewerkt. Dat het project bij de aanbesteding opgedeeld is in fasen, heeft een reden. Er is momenteel maar één echte brug over de IJzer, de Hoge Brug, en bij de huidige uitvoering moeten we vooral erop toezien dat de stad bereikbaar blijft en het verkeer niet wordt lamgelegd, bijvoorbeeld als men tegelijk zou werken aan de nieuwe IJzerbrug en de geplande rotonde Kaaskerkestraat. We hopen natuurlijk dat het sneller kan gaan dan 2025, maar wij kunnen onze handen daarvoor niet in het vuur steken. De Vlaamse administratie is aanbestedende overheid, wij niet.”

Speelt er bij de stad geen slechtst mogelijke scenario? Dat het project bijvoorbeeld op het einde van fase 2 bij gebrek aan geld stopt?

Lies Laridon: “Daar houden wij geen rekening mee. Als er een Vlaams minister nog maar zou overwegen om fases te schrappen, dan komt die zonder twijfel terecht in het ‘Blunderboek van Vlaanderen’. Het project verloopt weliswaar in fases, maar het vormt één geheel, waarvoor één omgevingsvergunning is verleend. Anders overtreedt men zijn eigen wetgeving.”

Marc Deprez: “Wij hopen dat de derde fase, het stuk Woumenweg-nieuwe brug kan meegenomen worden met een andere fase, zodat het geheel versneld wordt.”

Is er een kans dat er ooit een noordwestelijke ringlaan wordt gepland en gerealiseerd?

Lies Laridon: “Dat is wenselijk, maar daarom niet realistisch. Er moet daarvoor onder meer landschappelijk waardevol gebied doorkruist worden, waartegen veel tegenkanting is net zoals veertig jaar geleden, eigenlijk. Het zou voor heel Vlaanderen al een begin zijn als alle Vlaamse administraties eerst onderling op één lijn zouden zitten.”

Marc Deprez: “Iedereen is vragende partij voor de noordwestelijke ring, maar het is inderdaad niet realistisch. Het enige haalbare op korte termijn is de planning van een bypass in Pervijze, tussen de Pervijzestraat en de Veurnestraat, zoals nog in het gewestplan opgenomen. Maar dan dichter bij de dorpskern dan voorzien. Dit voor het zwaar verkeer dat op de A18-autoweg de afrit Oostduinkerke neemt en via de rotonde op de Veurnestraat naar onze stad rijdt. En dat zou dan dienen gepaard te gaan met de omzetting van de categorisering van de gewestwegen: de N35 die dan primaire weg moet worden, en de noord-zuidas omgekeerd van primair naar secundair.”

Maar in dat scenario blijven we zitten met het zwaar verkeer op die noord-zuidas door het centrum van de stad, van de Woumenweg naar de Oostendestraat, misschien wel een unicum bij alle Vlaamse steden.

Lies Laridon: “In het centrum van de stad wonen 6.000 inwoners. Door een Vlaamse bril is dat meer een ‘groot dorp’ dan een stad. Twee derde van onze bevolking woont in de deelgemeenten. Dat is ook de reden dat dit dossier meer dan veertig jaar heeft kunnen aanslepen bij de hogere overheden. Door die beperkte bevolking ligt men er in Brussel gewoon niet van wakker, in vergelijking met de grotere steden. Wat niet betekent dat wij geen ambitie hebben. Maar er zijn twee opties: de ideale wereld nastreven en niets bekomen, of realiteitszin aan de dag leggen en iets in de wacht slepen, zoals we nu proberen. Dus zouden wij al heel blij zijn dat de zuidwestelijke omleidingsweg netjes in fases op tijd wordt afgewerkt en de aangepaste bypass in Pervijze dichter bij het dorpscentrum door een gewestplanwijziging wordt voorzien. Want in veertig jaar tijd is natuurlijk veel veranderd in hoe de overheden het verkeer en de ruimte willen organiseren.”

Burgemeester, denkt u soms niet dat uw partij en uw vader in de vorige eeuw meer vooruitziend hadden moeten zijn?

Lies Laridon: “Iedereen leeft in de tijd waarin hij leeft. Destijds werd een ring afgewezen door twee derde van onze bevolking, die daar dus niet rijp voor was. Dat is toch democratie? Achteraf is het makkelijk oordelen. Ik ben het ook beu dat ik mij moet verantwoorden voor mijn vader. Doden kunnen zich niet verdedigen. Dat mijn vader daar nu nog vaak voor wordt geviseerd, is unfair; hij heeft altijd in coalities bestuurd. Trouwens, als men dertig jaar geleden had beslist de A19 door te trekken, hadden wij zelfs geen ring in Diksmuide nodig gehad, omdat we dan bijna uitsluitend bestemmingsverkeer hadden gehad, en geen doorgaand verkeer.”

(SK)

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.