Waregem primus van de trajectcontroles in West-Vlaanderen

Redactie KW

Slechts drie van de 41 beloofde trajectcontroles in West-Vlaanderen werken op dit moment effectief. Het systeem wordt geteisterd door technische problemen en zelfs hier en daar een lokale boycot. twee van de drie trajectcontroles die wél werken, vinden we in Waregem: in de Desselgemseweg en de Wortegemseweg. Het systeem is gebuisd, maar ook De buurgemeenten staan niet weigerachtig tegenover trajectcontroles. Ze houden de boot wel nog (even) af.

Philip Himpe, schepen Waregem: “Doortrekken naar alle invalswegen”

De stad voerde op 15 mei vorig jaar het systeem van trajectcontroles in voor het verkeer op de Desselgemseweg en de Wortegemseweg. Ruim negen maanden later blijkt dat de meeste bestuurders zich houden aan de maximumsnelheid van 50 kilometer per uur. Vijf andere invalswegen zullen ook trajectcontrole krijgen. “Het is zeker de intentie van het stadsbestuur om alle invalswegen van en naar het centrum te voorzien van camera’s die dienen voor trajectcontrole”, aldus schepen van Mobiliteit Philip Himpe (CD&V). “Dus voor de Vichtseweg, Deerlijkseweg, Zultseweg, Kruishoutemseweg en Vijfseweg. Wanneer? Dat is nog geen uitgemaakte zaak, maar dat schrijven wij in op het zesjarig beleidsplan. Daarnaast monitoren wij met onze anonieme radartellers voortdurend het Wargemse verkeer.” (DJW)

Simon Lagrange, burgemeester Zulte: “Niet gepland, wel voorstander”

“Wij hebben geen trajectcontroles op ons grondgebied. Er zijn er ook niet direct gepland”, aldus burgmeester Simon Lagrange (Open Zulte). “Ik ben hier principieel wel voorstander van. De trajecten moeten wel goed uitgekozen zijn, bijvoorbeeld op veel wegen zijn er wisselende snelheidsregimes wat dit moeilijk maakt om te installeren. Dit moet kosten-baten positief geëvalueerd worden. We hebben de afgelopen jaren geïnvesteerd in ANPR-camera’s (automatische nummerplaatherkenning, red.) op alle belangrijke invalswegen naar onze politiezone Deinze-Zulte. Dit in het kader van het algemene veiligheidsbeleid, met betrekking tot niet-verzekerde voertuigen, geseinde voertuigen, onderzoek naar rondtrekkende dadersbendes, vergaren van bewijslast, opsporen van vermiste personen, … De evaluatie is positief.” (CTK)

Jan Stevens, burgemeester Wielsbeke: “Eerst systeem verder uitwerken”

Ook in Wielsbeke staat momenteel geen trajectcontrole op stapel. “In Wielsbeke zijn er geen trajectcontroles en er zijn momenteel ook geen plannen voor”, aldus burgemeester Jan Stevens (CD&V). “Ik ben niet weigerachtig tegenover trajectcontroles, maar ik wil dat het systeem eerst goed uitgewerkt is: wie bekijkt de beelden? Wie zal de bestuurders verbaliseren? Kortom: wij willen eerst een goede basis vooraleer over te gaan tot de actie. Waar ik trajectcontrole zou overwegen? In Wielsbeke zijn de gewestwegen de belangrijkste wegen om een trajectcontrole op te doen”, dixit de burgervader. “Dat zijn ook de wegen met de minste ontsnappingsmogelijkheden. In onze gemeente zijn dat de Expresweg of N382, de Rijksweg of N357 en de Wakkensteenweg of N327”, besluit Jan Stevens. (NVR)

Regine Rooryck, schepen Deerlijk: “Geen voorstander, drie opties”

“Ook onze politiezone beschikt momenteel niet over trajectcontroles”, licht schepen Regine Rooryck (CD&V) toe. “Wij zijn niet direct vragende partij, maar zeker ook geen tegenstander van trajectcontroles. De N36 heeft momenteel flitspalen aan het kruispunt van de Stationsstraat en de Deerlijksesteenweg. Een trajectcontrole op de N43 is mogelijk maar binnen bebouwde kom heeft dit bijzonder weinig nut, rekening houdend met de drukte van het verkeer. Buiten de bebouwde kom is dit technisch niet mogelijk, omdat er aan beide zijden slechts een afstand van ongeveer één kilometer is. Een trajectcontrole op bijvoorbeeld de Heerbaan in Harelbeke, waar we intens controleren en waar de snelheid niet echt naar beneden gaat, is een optie. De opties in Deerlijk? De Kapelstraat, Pladijsstraat en Waregemstraat.” (DRD)

Gino Devogelaere, burgemeester Anzegem: “Langs Vichtsteenweg zou trajectcontrole moeten komen”

Het Agentschap voor Wegen en Verkeer (AWV) heeft al enkele jaren voorgesteld om een trajectcontrole te plaatsen in de Kerkstraat tussen de Buyckstraat en de Landergemstraat. “Die zou er mogelijk komen, nog niks zeker”, aldus burgemeester Gino Devogelaere (Samen één). “Ik kan me wel vinden in trajectcontrole. De laatste tijd zijn er in de Statiestraat drie à vier ongevallen gebeurd met een redelijk ernstige afloop. Met parkeerstroken proberen we daar iets aan te doen. Nu slalommen sommige bestuurders over fiets- en voetpaden heen. Er moet iets gebeuren aan die snelheidsduivels.”

“Aan het voetbalplein De Drie Kaven, langs de Vichtsesteenweg, zou er trajectcontrole moeten komen. Er is daar heel veel verkeer en er fietsen en wandelen daar veel jonge spelertjes.” (XC)

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.