In de Grote Roeselarestraat, waar in het verleden diverse ongevallen gebeurden, werd destijds geopteerd voor wegversmallingen. "Dat loste het probleem niet op en daarom drongen we er op aan deze te verwijderen omdat ze nog m...

In de Grote Roeselarestraat, waar in het verleden diverse ongevallen gebeurden, werd destijds geopteerd voor wegversmallingen. "Dat loste het probleem niet op en daarom drongen we er op aan deze te verwijderen omdat ze nog meer gevaarlijke situaties creëerden," zegt Koen Descheemaeker ( N-VA). "Nadat we enkele verkeersdeskundigen contacteerden bleek trajectcontrole het beste middel om voor veiligheid te zorgen. We deden dat al in januari. Het gemeentebestuur deed vervolgens beroep op een studiebureau en wat bleek? Onze visie werd bevestigd. De studie kostte meer dan 7.000 euro. Op de komende gemeenteraad wordt helaas enkel beslist om de snelheidsbeperkingen die er ingevoerd waren van 50 km/uur aan de wegversmallingen te schrappen in het verkeersreglement, net omdat die versmallingen er maanden geleden al weggenomen zijn.""Wij dringen er op aan om snel werk te maken van de aanleg van die trajectcontrole. Straks is er al bijna een jaar verloren gegaan na onze oorspronkelijke aanbeveling. Ondertussen ligt de straat er onveranderd bij zonder enige afdoende maatregel om het verkeer veiliger te maken."(NVZ)