"Sinds de verandering naar 90 km per uur is de R8 nog gevaarlijker geworden!", aldus Kevin Soete (20) die de petitie startte. "Iedereen rijdt als slakken en mensen die niet van de streek zijn rijden 120 km per uur. Je kunt bijna niemand meer inhalen aan 90 zonder een gevaarlijke situatie te veroorzaken", argumenteert hij. Daarnaast zorgt de snelheidsverlaging volgens hem ook voor meer files.
...

"Sinds de verandering naar 90 km per uur is de R8 nog gevaarlijker geworden!", aldus Kevin Soete (20) die de petitie startte. "Iedereen rijdt als slakken en mensen die niet van de streek zijn rijden 120 km per uur. Je kunt bijna niemand meer inhalen aan 90 zonder een gevaarlijke situatie te veroorzaken", argumenteert hij. Daarnaast zorgt de snelheidsverlaging volgens hem ook voor meer files.De petitie staat nog maar een paar dagen online, maar kreeg al bijval van duizenden mensen. Elke seconde komen er daar meer bij. De snelheidsverlaging werd nochtans deels ingevoerd op vraag van omwonenden. Zij hoopten dat daarmee de geluidsoverlast zou verminderen. Uiteindelijk bleek dat niet het geval te zijn, maar een ander gezondheidsvoordeel gaf de doorslag. Hoe minder snel auto's rijden, hoe minder fijn stof ze veroorzaken. Dat fijn stof kan zich nestelen in de longen en zo kanker en uiteindelijk de dood veroorzaken. Artsen reageerden enkele maanden geleden dan ook heel positief op de maatregel. Cardioloog Philippe Dejaegher (N-VA) noemde het zelfs een noodzakelijke eerste stap richting een gezondere stad."Het idee werd ook unaniem goedgekeurd in de gemeenteraad", aldus de schepen van Mobiliteit Axel Weydts. Hij onderhandelde maandenlang met Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts over de verlaging. De R8 is immers een Vlaamse weg, het stadsbestuur heeft er geen bevoegdheid. "We denken er dan ook niet aan om de maatregel op te heffen", vervolgt de schepen. "Integendeel, we hopen op het stuk E17 dat door onze stad loopt ook een dergelijke verlaging te realiseren. Maar daarvoor is het nog even wachten op de vorming van een nieuwe regering", besluit hij.Dat de schepen zelfs de steun geniet van de oppositiepartijen bleek tijdens de laatste gemeenteraad, toen Groen zich afvroeg waarom er zo weinig controles werden uitgevoerd op de R8 sinds februari. De Federale Wegpolitie organiseerde twee snelheidscontroles sinds de nieuwe limiet, daarbij liepen 465 bestuurders tegen de lamp. "Dat zijn er meer dan vorig jaar, maar niet abnormaal veel", wist Christophe Van Quakebeke van de politie.Bovendien zou het argument dat een lagere snelheid meer files veroorzaakt niet kloppen. Vorig jaar nog kwam het BIVV met een rapport naar buiten dat net het tegenovergestelde beweerde. Volgens hen doet een snelheidsverlaging vooral in de spitsuren file afnemen met 30 procent. Er zouden ook zes procent minder doden vallen en tot zeven procent minder fijn stof uitgestoten worden.