Vanaf februari zou de maximumsnelheid op de Ring rond Kortrijk (R8) dalen van 120 naar 90 kilometer per uur voor wagens en van 90 naar 70 kilometer per uur voor vrachtwagens. Dat kondigde het stadsbestuur eind vorig jaar aan. Navraag bij Agentschap Wegen en Verkeer leert dat die deadline op het einde van de maand ligt. De weersomstandigheden maken het op dit moment moeilijk om de putten te graven waar de nieuwe verkeersborden in worden geplaatst. "De werken zullen starten begin februari, maar omdat we ook beton moeten gieten om de verkeersborden vast te zetten, zijn we sterk afhankelijk van het weer", weet de districtchef van zone Kortrijk ons te vertellen. "Als het niet te lang en niet te hard vriest, dan zullen we de borden eind februari officieel kunnen omdraaien." Pas vanaf dan moet iedereen zich dus aan de nieuwe limiet houden.
...

Vanaf februari zou de maximumsnelheid op de Ring rond Kortrijk (R8) dalen van 120 naar 90 kilometer per uur voor wagens en van 90 naar 70 kilometer per uur voor vrachtwagens. Dat kondigde het stadsbestuur eind vorig jaar aan. Navraag bij Agentschap Wegen en Verkeer leert dat die deadline op het einde van de maand ligt. De weersomstandigheden maken het op dit moment moeilijk om de putten te graven waar de nieuwe verkeersborden in worden geplaatst. "De werken zullen starten begin februari, maar omdat we ook beton moeten gieten om de verkeersborden vast te zetten, zijn we sterk afhankelijk van het weer", weet de districtchef van zone Kortrijk ons te vertellen. "Als het niet te lang en niet te hard vriest, dan zullen we de borden eind februari officieel kunnen omdraaien." Pas vanaf dan moet iedereen zich dus aan de nieuwe limiet houden.'Is dat nu echt wel nodig?', horen we u denken. Er gebeuren immers niet bijzonder veel ongevallen op de stukken R8 waar je nu nog 120 per uur mag. Ja en nee, zo blijkt. "We krijgen als gemeentebestuur dikwijls het commentaar dat we iets moeten doen vóór er ernstige gevolgen zijn. Wij gaan niet zitten wachten tot daar een dodelijk ongeval gebeurt", verduidelijkt Axel Weydts, Kortrijks schepen van Mobiliteit (SP.A). "Dankzij de aanpassing zal je nu op de hele ring maar 90 kilometer per uur mogen rijden. Het aanhouden van een constante snelheid is sowieso veiliger. Daarnaast zijn er - omdat de op- en afritten zo dicht op elkaar liggen - heel veel weefbewegingen op de Ring. Dat wil zeggen dat veel mensen ergens moeten invoegen of wisselen van rijstrook. Ook dat is veiliger aan een lagere snelheid", vult hij aan. "Wat geluidsoverlast betreft moeten we toegeven dat de gevolgen eigenlijk niet echt hoorbaar zullen zijn. De effecten op dat gebied zijn eerder psychologisch. Het grote verschil zit hem in de leefkwaliteit. De CO2-uitstoot zal met maar liefst 30 procent dalen."Allemaal goed en wel, maar wat hebben wij, die de wekker nu nog 5 minuten eerder moeten zetten om aan 90 km per uur naar het werk te tuffen, daar nu aan? We gingen te rade bij Philippe Dejaegher. Hij is cardioloog, fractieleider in de Kortrijkse gemeenteraad voor N-VA en hevig voorvechter van de snelheidsverlaging. Hij geeft bovendien geregeld lezingen in het hele land om mensen bewust te maken van het effect die de uitstoot heeft op onze gezondheid. "Al die wagens stoten fijn stof uit", weet hij. "Dat zijn stofdeeltjes die bestaan uit een complex chemisch mengsel en die maar een honderdste van een millimeter groot zijn. Dat is nog kleiner dan een haartje. En wij ademen die in. Hoe kleiner de deeltjes, hoe dieper ze doordringen in onze longen. De hele kleine deeltjes geraken zelfs tot in onze longblaasjes. Gezond is dat uiteraard niet. Wat de exacte effecten zijn weten we nog niet, daar zijn veel meer onderzoeken op lange termijn voor nodig. Maar zeker is dat die deeltjes een chronische ontsteking van de luchtwegen kunnen veroorzaken, wat op zijn beurt dan weer kan leiden tot ademhalingsproblemen, astma en een verhoogde kans op longkanker. Ook hartinfarcten worden gelinkt aan fijn stof. Zeker mensen die al kwetsbaar zijn hebben daar serieus onder te lijden." Maar mensen die vlak naast een autosnelweg gaan wonen, weten toch ook wel dat die uitstoot niet gezond is? "Ik denk dat er nog heel veel werk moet gemaakt worden van bewustwording. Omdat je fijn stof niet ziet, hoort of ruikt maken veel mensen zich er niet te veel zorgen over. Maar mispak je niet, het zijn niet alleen mensen die vlak naast zo'n ring- of autoweg wonen die daar de gevolgen van ondervinden. Je moet toch rekenen op een straal van 1,5 km waarbinnen de effecten van dat fijn stof voelbaar zijn. Voor een stad als Kortrijk, met de R8 en de E17 die vlak bij het centrum passeren, wil dat dus zeggen dat haast de hele stadskern de gevolgen moet dragen. Daarnaast kende men tot een aantal jaar geleden de trend dat elke grote instelling vlak aan een op- en afrit moest liggen. En laat de uitstoot daar nu net het ergste zijn. Hier wil dat dus zeggen dat hogeschool Vives, KU Leuven campus Kortrijk, het Kennedypark en zelfs AZ Groeninge binnen die meest vervuilde cirkel liggen. Kortrijk heeft dan ook een van de hoogste luchtvervuilingsgraden van heel België, we halen de normen van de Wereldgezondheidsorganisatie(WHO) asboluut niet."Toch wil dokter Dejaegher de Kortrijkzanen geen schuldgevoel aanpraten. "Dankzij de maatregel op de R daalt de hoeveelheid fijn stof in de lucht met 10 procent. Om uitstoot helemaal te voorkomen is de beste oplossing ondertunneling maar dat is niet evident. Het is een complex werk van lange adem. We zullen mondjesmaat maatregelen moeten nemen. De hele gemeenteraad staat daar ook achter, want je kan er gewoon niet tegen zijn." Zelf kan je eigenlijk weinig doen om te voorkomen dat je fijn stof inademt. "Ik zou mensen toch aanraden om te gaan joggen langs de Leie en niet langs de E17", vult Philippe nog aan. "Zelf zou ik graag grote borden in het straatbeeld zien verschijnen waarop mensen kunnen zien hoeveel fijn stof er op dat moment in de lucht zit. Sensibilisering is heel belangrijk, mensen zullen beseffen dat het toch wel een groot probleem is en ze zullen mee zijn met het verhaal. Ook minder verkeer helpt natuurlijk, dus hoe meer fietsstraten we kunnen creëren, hoe beter. Maar eigenlijk moet je dat allemaal in een veel groter kader zien. Onze hele ruimtelijke ordening zal zich moeten aanpassen. In het huidige bestuursakkoord zijn al die zaken gelukkig opgenomen. Het gaat dus toch stilaan de goede kant uit."