Schepen van Openbare Werken en en Mobiliteit Caroline Maertens (N-VA) beseft de nood aan een dringende opwaardering van het Izegemse wegennet. "Zowel voor de automobilisten als de zwakke weggebruikers is de aanpak van enkele belangrijke wegen en knooppunten in onze stad aan de orde." Maar, zo klinkt het, daarbij moet de (verkeers)hinder altijd zo laag mogelijk gehouden worden.
...

Schepen van Openbare Werken en en Mobiliteit Caroline Maertens (N-VA) beseft de nood aan een dringende opwaardering van het Izegemse wegennet. "Zowel voor de automobilisten als de zwakke weggebruikers is de aanpak van enkele belangrijke wegen en knooppunten in onze stad aan de orde." Maar, zo klinkt het, daarbij moet de (verkeers)hinder altijd zo laag mogelijk gehouden worden.- Momenteel aan de gang: de renovatie van de Noordkaai. "De onderlagen zijn al aangebracht, op zondag 29 maart brengt De Vlaamse Waterweg de toplaag aan. In een later stadium zullen we met hen onderhandelen om langs de Noordkaai aan de kant van de bedrijvenzone een fietspad aan te leggen- In de Katteboom- en Vlietmanstraat wordt momenteel gewerkt aan een grote toevoerleiding voor De Watergroep. "Die kadert in toekomstige werken voor de heraanleg van de Kortrijksestraat, waar we in 2022 en 2023 het deel tussen de Gentsestraat en Baronielaan willen aanpakken. In de Kortrijksetraat van aan de rotonde tot aan de Rijksweg willen we dan weer zo snel mogelijk een fietspad of fietssuggestiestrook realiseren."- Deze week werd in de Hogestraat een plateau aangelegd om de verkeersveiligheid te verhogen. "Daar willen we zo snel mogelijk ook verdere maatregelen treffen: extra bloembakken langs de straat, wegversmallingen in de Manestraat en Mezegemstraat...- Becelaeres Hof moet dit jaar een make-over krijgen. "Onze eigen diensten maken een voorontwerp van het voetpadenplan op en we rooien ook bomen die in juni voor overlast zorgen. Er komt nieuwe led-verlichting en alles zal in samenspraak met de buurt lopen. Daarom zullen we hen het voorontwerp ook voorleggen."- Heel dichtbij: tijdens de paasvakantie wordt de toplaag van de Dirk Martenslaan tussen de rotonde aan de slagerij en de Brugstraat vernieuwd en komt er een nieuwe fietssuggestiestrook. "Deze werken stemmen we af met de aannemer die momenteel op Prizma Middenschool Izegem aan het werk is, want tijdens de wegenwerken moet de Kasteelstraat gebruikt kunnen worden."- Dit najaar wordt ook de Melkmarkt volledig vernieuwd. "Onze groendeskundige werkt aan het voorontwerp en dat wordt nog dit voorjaar aan de buurtbewoners voorgesteld. De eigenlijke uitvoering zal voor het najaar zijn."- De herinrichting van het kruispunt van de Vijfwegen- en de Kachtemsestraat is de eerste grote verandering die op Izegem afkomt. "De voorbereidende werken van Fluvius en De Watergroep zijn al aan de gang. Zo werd er onder de Centrale Brug een onderboring richting Lodewijk De Raetlaan uitgevoerd en in de Vijfwegenstraat verdwijnen de nutsleidingen onder het voetpad. Tijdens die werken zal er eenrichtingsverkeer gelden van aan het kruispunt richting Centrale Brug en is er een omleiding voorzien via de Lodewijk De Raetlaan. Een andere ploeg werkt dit voorjaar vanuit de Leo Bekaertlaan richting Lodewijk De Raetlaan. Deze voorbereidingen zullen in fases verlopen, in het najaar starten de eveneens gefaseerde rioleringswerken."Het kruispunt zelf krijgt een parkeerhaven en verkeerslichten met 'vierkant groen' (waarbij fietsers en voetgangers de weg kunnen oversteken zonder gemotoriseerd verkeer, red.) en wordt in de Vijfwegenstraat een fietssuggestiestrook aangebracht. In diezelfde straat zullen we ook opteren om wagens langs de weg te laten parkeren, aangezien de buurt veel handelaars telt. De rotonde aan de Centrale Brug krijgt dan weer een fietsverzamelplaats. Op die manier kunnen schoolgaande jongeren veilig in groep de rotonde oprijden. De afwerking voor dit project is voor eind 2021 gepland."- "Eind maart willen we het participatietraject opstarten om de herinrichting van de Hogestraat te realiseren. Daarvoor rekenen we op de buurtbewoners. Ook de herinrichting van de Haverhuiswijk wordt in de plannen opgenomen. Tegen eind 2021 moet dit project achter de rug zijn."- Een studiebureau maakt momenteel een rioleringsplan op voor de Ambachtenstraat en Marelputwijk, die volledig heraangelegd moeten worden. "We voorzien een dubbel afgescheiden fietspad en er komt ook een extra bypass vanuit de Ambachtenstraat om vlotter de Rijksweg op te kunnen rijden. Om alles vlot te laten verlopen, voorzien we een participatievergadering en gaan we het gesprek aan met de bedrijven in de buurt."- De Kortrijksestraat tussen de Gentsestraat en Baronielaan wordt volledig heraangelegd.- Geen project van de stad zelf, maar er wordt bij het Agentschap Wegen en Verkeer aangedrongen om de realisatie van een nieuw op- en afrittencomplex aan de E403 langs de Noordkaai in 2023 te realiseren.- Nog in 2023 staat de vernieuwing van het Emelgemseplein op de agenda. Dat jaar moet er ook een ontwerp voor de heraanleg van de Baronstraat en Ingelmunstersesteenweg opgemaakt worden.- Schepen Maertens benadrukt dat de stad de komende jaren een strikte planning wil aanhouden. "We willen absoluut een verkeersinfarct vermijden", benadrukt ze. "Daarom zullen we alles goed afstemmen op ons fietsbeleidsplan en intensief overleggen met alle betrokken partners. We zetten ook fel in op communicatie. De betrokken buurtbewoners, handelaars en bedrijven zullen zeker tijdig gecontacteerd worden en daarvoor versterken we zelfs onze communicatiedienst. Per project zullen we ook een specifiek mailadres in het leven roepen om iedereen zo goed mogelijk te informeren."