42.500 euro uitgetrokken voor masterplan centrum Harelbeke

De stationsomgeving in Harelbeke moet toegankelijker worden. (foto LO)
Peter Van Herzeele
Peter Van Herzeele Medewerker KW

De opmaak van een plan voor de aanpak van de omgeving van het station is goedgekeurd. Het Masterplan moet de opwaardering van de ruimere stationsomgeving inluiden: het gaat om de Noord-, Zuid-, en Deerlijksestraat tot en met het Stationsplein.

De opmaak van een masterplan of de globale visie voor de stationsomgeving in het centrum van de stad zit vervat in de doelstellingen van de stedelijke meerjarenplanning: investeren in duurzame ruimtelijke ontwikkeling van de stad met name een overgang naar duurzame vervoersystemen voor iedereen waarbij de verkeersveiligheid wordt verbeterd.

Het masterplan Stationsomgeving gaat niet enkel over de omgevende straten, maar ook over de fietsstalling en de parking van vrachtwagens aan de voormalige site Lano.

Dit alles met aandacht voor kwalitatieve open ruimte, duurzame herinrichting van de omgeving van het stationsgebouw, voor zachte en kwalitatieve mobiliteit en voor vergroening en ontharding.

“Tijdens een overleg van begin 2021 bespraken vertegenwoordigers van de intercommunale Leiedal, de stad Harelbeke en Belgian Train de mogelijkheden om samen te werken rond de opmaak van een masterplan.”

Fietsenstallingen

“De afspraak was dat de stad – samen en in overleg met Belgian Train – aan Leiedal de opdracht kon geven een integrale visie op te maken voor deze omgeving”, duidt schepen van Openbare werken Tijs Naert (Groen).

“Ook het verbeteren van de toegankelijkheid van de stationsomgeving voor voetgangers en fietsers en de fietsstallingen moet aan bod komen. Het moet de ruimtelijke verbinding tussen de stationsomgeving, het Marktplein en de handelszaken in het centrum, en tussen de stationsomgeving en de Gavers versterken.”

De financiële raming voor de opmaak van het plan bedraagt ruim 42.500 euro, gelijk te verdelen tussen de stad en Belgian Train.

(PVH)

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.