Wijkcomité Alerte koekuit wil nieuw plan voor ‘Menen-west’ een hak zetten

© CB
© CB
Redactie KW

De provincieraad heeft het Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan (PRUP) ‘Bedrijventerrein Menen-Wervik’ definitief goedgekeurd tijdens de gemeenteraad van maandag 31 mei. Zo lijkt de deur wagenwijd open te staan voor de komst van een nieuw gemengd bedrijventerrein op de locatie Menen-West. Maar het wijkcomité Alerte Koekuit is allerminst onder de indruk.

In het oorspronkelijke dossier ‘Menen-West’ werd een oppervlakte van zo’n 70 hectare voorzien voor een regionaal bedrijventerrein. Het gaat om een open ruimte met akkers en weiden, begrensd door de Ieperstraat, de N58, de Ringlaan, de Hogeweg en de Bloemenwijk. Onder impuls van het wijkcomité Alerte Koekuit werd dit plan in 2014 door de Raad van State vernietigd. De provincie maakte haar huiswerk opnieuw en ging in de streek op zoek naar de meest geschikte locatie voor een regionaal bedrijventerrein. Het wees echter, ondanks een nieuw ruimtelijk uitvoeringsplan, naar exact dezelfde locatie op Menen-West.

Vijgen na Pasen

Het openbaar onderzoek van eind vorig jaar leverde 5 adviezen en 60 bezwaren op. De PROCORO ( Provinciale Commissie voor Ruimtelijke Ordening, red. ) behandelde die en paste de plannen aan. Zo wordt in de groenbuffer langs de tuinen van de woonwijk een zone van 20 meter breed afgebakend. Deze zal niet toegankelijk zijn voor het publiek. Een preventieve geluidstudie, een transportverbod van stuivende stoffen in openlucht en maatregelen tegen lichtvervuiling moeten overlast door het nieuwe bedrijventerrein beperken. Ook wordt minimum 60 procent van het bedrijventerrein voorbehouden voor regionale bedrijven.

De plannen zullen nu aan de Vlaamse overheid overgemaakt worden. Die beschikt over een termijn van 30 dagen om het ruimtelijk uitvoeringsplan al dan niet te schorsen.

“Men probeert een brutale hold-up te plegen op de schaarse open ruimte en de bedreigde woonkwaliteit in Menen”, veroordeelt voorzitter Rik Vandamme van wijkcomité Alerte Koekuit de beslissing van de provincieraad. “Onze dichtbevolkte stad, waar het milieu onder druk staat, heeft andere noden dan nog meer vervuilende industrie. Ook de tijdsgeest is veranderd, het draagvlak voor het aansnijden van open ruimtes is verdwenen. Toch probeert de provincie dit plan er nog halsoverkop door te krijgen. Enkele minimale aanpassingen worden nu voorgesteld als baanbrekende tegemoetkomingen. De belofte van een geluidstudie achteraf, dat is zoals vijgen na Pasen.”

Respect voor de burger

“Als geïnteresseerden moesten we de stemming in de provincieraad en de uitkomst vernemen via de pers. Dat is tekenend voor het respect dat men de burger toedraagt, wanneer men uiteindelijk denkt de buit binnen te hebben. Maar het laatste woord over Menen-West is nog niet gezegd. Nu het dossier naar de Vlaamse overheid verhuist en de toets van de wettelijkheid moet ondergaan, kijken we met spanning uit naar de verdere afhandeling. Het wijkcomité heeft alle vertrouwen in een goede afloop van deze zaak.”

“Onze dicht- bevolkte stad heeft andere noden dan meer vervuilende industrie”

Bij het gemeentebestuur beseft men dat het wijkcomité niet wil dat het bedrijventerrein er komt. “Maar men kan niet verwachten dat het plan plots in de vuilbak gegooid wordt”, zegt Menens schepen van Omgeving Mieke Syssauw. “Na de vernietiging door de Raad van State werd het huiswerk volledig opnieuw gemaakt conform alle regels. Het resultaat is een fors aangepast plan, waarbij een serieus gedeelte van het bedrijventerrein groen werd ingekleurd. Dat groen is meer dan louter wat versiering. Het gaat om liefst 12 hectare: voor een bedrijventerrein is zoiets ambitieus en ongezien. Voor de landbouwbedrijven op de locatie Menen-West, die al lange tijd in onzekerheid verkeren, is het is ook goed dat er eindelijk definitief uitsluitsel komt.”

Filippe Verfaille denkt echter niet op politieke steun te hoeven rekenen. “We zullen ons eerst beraden en nagaan of we stappen kunnen ondernemen bij de minister. Als het moet, trekken we daarna opnieuw naar de Raad van State. Het succes van onze pannenkoekenverkoop bewijst dat we op veel steun kunnen rekenen van de bewoners van de Koekuit en de Bloemenwijk. In vergelijking met de allereerste plannen hebben we al heel wat bereikt, zoals het inplannen van een grote bufferzone. Toch blijven we gekant tegen de komst van dit bedrijventerrein. Met Grensland vlakbij weten we maar al te goed wat de verkeers- en geluidsimpact is van een dergelijke industriezone”, besluit hij. (CB)

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven.
Klik hier om dit alsnog toe te laten