Water in kelders na heraanleg Slijperstraat in Oostnieuwkerke

Zuster Cecile Hessel, Hilde Buyse, Philippe Vandermeersch, Patrick Vanlerberghe en Rik Hessel in de Slijperstraat waar de werken werden uitgevoerd. © JCR
Carl Bruneel
Carl Bruneel Medewerker KW

Een flink deel van de huizen in de Slijperstraat in Oostnieuwkerke kampt sinds de heraanleg van het rioleringsstelsel met waterinsijpeling in de kelders. De bewoners vermoeden dat het komt door een nieuw procedé waarbij een waterdoorlatende wegfundering gebruikt werd.

In de Slijperstraat verving Aquafin de oude riolen door een gescheiden rioleringsstelsel. Bij de heraanleg werd een nieuw procedé gebruikt dat in Vlaanderen voor het eerst werd toegepast. “Neerslag die op het wegdek valt, stroomt langs de zijkant naar infiltrerende kolken. Die kolken lopen over naar U-goten met een waterdoorlatende zijkant. Deze brengen het water geleidelijk naar een doorlatende onderfundering. Op die manier kan het water in de bodem dringen, wat het grondwaterpeil ten goede zou moeten komen”, duidde Aquafin toen.

“Dat grondwater moet ergens naartoe en zoekt zijn weg waardoor het in de kelders terechtkomt”, meent buurtbewoner Rik Hessel. Zowel hij als andere buurtbewoners zeggen voor de werken hiervan nooit last te hebben gehad. “Ik krijg enkel water binnen als het erg regent. Goed een uur nadat de regen gestopt is, krijg ik tussen 300 à 500 liter water binnen. Philippe Vandermeersch pikt in: “Wij krijgen water binnen via de keldermuren. We leggen doeken tegen de muren, die we vier keer per dag vervangen.” Ook zijn buurvrouw Susanne Huygebaert, heeft last. “Uit de kruipkelder onder het huis halen we elke maand 750 liter”, weet zoon Patrick Vanlerberghe.

23 schadegevallen

Kerckstede, een tehuis voor volwassenen met een mentale beperking, bleef evenmin gespaard. “Onze kelder doet dienst als technische ruimte”, vertelt logistiek verantwoordelijke Hilde Buyse.

Er kwam tot 500 liter binnen na een regenbui

“Via een pomp proberen we het water buiten te krijgen. Voorts moeten we constant personeel inzetten om het water te verwijderen.” Ook het klooster van de Heilige Vincentius à Paulo heeft last van waterinsijpeling, weet Zuster Cecile Hessel. “In totaal zijn er in de straat 23 gevallen van waterschade”, weet Philippe Vandermeersch.

Oplossing?

De getroffen bewoners kregen een brief van het gemeentebestuur waarin hen aangeraden wordt aangifte te doen bij hun brandverzekering en ook Aquafin aan te schrijven. “We hebben de bewoners gevraagd een bestek te laten opmaken”, zegt de schepen van Openbare Werken Geert Moerkerke (Open VLD). “Deze zijn doorgestuurd naar Aquafin. Zij zouden het nodige doen om die mensen te helpen. Een mogelijke oplossing is het plaatsen van meer drains bij de huizen. Het mogen er echter ook niet te veel zijn anders kan het te droog worden waardoor er barsten in de muren komen. Het gaat om een zeer moeilijk probleem.”

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.