Vlaams minister van Visserij Hilde Crevits (CD&V) had maandag in Oostende een overleg met de Rederscentrale om de noodregeling te bespreken. "Vorige week kregen we een noodkreet van de visserijsector", aldus de minister. "De verliezen zijn erg groot. Europa laat toe dat de vissersschepen in extreme omstandigheden een tijd worden stilgelegd en de reders een subsidie ontvangen. Er moeten wel afspraken gemaakt worden om dat fair te organiseren."
...

Vlaams minister van Visserij Hilde Crevits (CD&V) had maandag in Oostende een overleg met de Rederscentrale om de noodregeling te bespreken. "Vorige week kregen we een noodkreet van de visserijsector", aldus de minister. "De verliezen zijn erg groot. Europa laat toe dat de vissersschepen in extreme omstandigheden een tijd worden stilgelegd en de reders een subsidie ontvangen. Er moeten wel afspraken gemaakt worden om dat fair te organiseren.""De prijzen die we krijgen voor onze vis, zijn sinds het uitbreken van de coronacrisis met 40 tot 50 procent gezakt", zegt reder Dany Vlietinck van de Z.483 Jasmine. "De vraag naar Belgische vis is ingestort doordat de restaurants en de markten gesloten zijn en omdat een deel van de export naar het zuiden van Europa volledig is weggevallen", verklaart directeur Emiel Brouckaert van de Rederscentrale. De Rederscentrale is nu gevraagd om deze week nog een regeling uit te werken om de vissersschepen - onze vloot telde er eind 2019 nog 69 - volgens een beurtrol elk een tijdje aan de kaai te houden. De Vlaamse regering zal die regeling dan deze of volgende week goedkeuren. Europa laat zo'n stillegregeling toe, maar stelt geen extra centen ter beschikking. Wel is het mogelijk om het bestaande Europese budget voor de ondersteuning van de visserij anders te verdelen en zo de reders financieel te steunen als hun schepen worden stilgelegd."Er loopt een campagne in samenwerking met de VLAM om de consument aan te zetten om lokale vis te kopen", vertelt minister Crevits. "Dat werkt, maar slechts in beperkte mate. Het kan niet beletten dat het zonder steun voor de vissers onrendabel is om uit te varen. Het is de allereerste keer dat we op de stillegregeling een beroep doen om zo te vermijden dat de prijzen in elkaar storten. Ook Frankrijk, Nederland en Duitsland werken plannen in die richting uit.""Ons idee was lange tijd om te blijven doorvaren, maar het lukt niet meer", zegt reder Geert De Groote van de Z.98, ook voorzitter van de Rederscentrale. "We komen nu ook in een periode van het jaar waarin de vangsten verminderen. We zaten net in een periode dat het beter ging met de visserij. Vijf reders, onder wie ikzelf, besloten onlangs om een nieuw schip te laten bouwen. We kunnen nu niet meer terug, de schepen worden gebouwd. Maar nu gebeurt dit. We maakten al veel crisissen mee in de visserij, we hopen ook deze crisis door te komen."(HH)