Familiekunde Westkust verrast cultuurschepen: Kwarteeuw genealogie

staande vlnr Philip Overbergh (secretaris) – Caroline Beele - Marie-Chantal Loones (ondervoorzitter), Marc Derudder (penningmeester) - Joeri Stekelorum (voorzitter) - Dirk Cailliau - Gaby Van Canneyt - Pierre Ryckaert - Françoise Monserez. Zittend vlnr: Hilon Vanleenhove – cultuurschepen Stephanie Anseeuw (Staan niet op de foto : Willy Moons en Marleen Berneel) © Myriam Van den Putte
Myriam Van den Putte
Myriam Van den Putte Journaliste Het Wekelijks Nieuws

De afdeling Westkust van Familiekunde Vlaanderen vierde haar 25ste verjaardag met twee jaar corona-uitstel. Om het lustrum van een kwarteeuw genealogie aan de Westkust in de kijker te zetten overhandigde voorzitter Joeri Stekelorum op het vrijwilligersfeest de kwartierstaat aan de Koksijdse cultuurschepen Stéphanie Anseeuw.

Hoewel deze lokale afdeling een van de kleinste werkingsgebieden heeft – het arrondissement Veurne – is ze wel de sterkste afdeling in Vlaanderen. “Dat komt vooral door onze goed uitgebouwde vrijwilligerswerking, die dit jaar toch zo’n 150 leden telt”, legt voorzitter Joeri Stekelorum uit.

Tijdschrift

“Onze vereniging is gesticht in 1995, op initiatief van Georges Verschooris. Op de stichtingsvergadering stelde deze kersverse voorzitter het jaarprogramma 1996 voor en het bestuur: Marc Derudder (penningmeester), Hilon Vanleenhove (secretaris), ikzelf werd ondervoorzitter en Jef Cailliau en Jean Bisschop waren de andere bestuursleden. Enkele jaren later startte Willy Moons als redacteur met ons verenigingstijdschrift. We zijn ook verscheidene keren verhuisd van vergaderlocatie, maar dankzij ons gemeentebestuur krijgen we nu de lokalen van het Erfgoedhuis ter beschikking. Toen Georges Verschooris overleed in 2001, heb ik de voorzittersfakkel overgenomen. In de loop der jaren werd de naam VVF (Vlaamse Vereniging voor Familiekunde) gewijzigd in Familiekunde Vlaanderen.”

Het Erfgoedhuis, pal in het hart van de gemeenschap, is al tien jaar de vaste stek van de vereniging. “Makkelijk bereikbaar en voldoende ruimte voor ons alsmaar uitbreidende archief en bibliotheek, met focus op de regio rond Veurne”, vervolgt de voorzitter.

Op het einde van de lockdown was heel onze voorraad toegevoegd aan de digitale collectie

Bidprentjes

“Tijdens de coronalockdown hebben onze vrijwilligers stevig doorgewerkt aan het sorteren van bidprentjes en rouwbrieven. Op het einde van de lockdown was heel onze voorraad gesorteerd, herbenoemd en toegevoegd aan de digitale collectie, die intussen zo’n 1 miljoen bidprentjes en rouwbrieven telt. Onze vereniging heeft nog een andere sterkte: uitgaven van diverse bronnen uit de regio die onze familiegeschiedenis kunnen stofferen. Al meerdere jaren geven we een drietal terriers of landboeken uit, voornamelijk met teksten uit de 17de en 18de eeuw. Onze vrijwilligers hebben ook al heel wat parochieregisters ingescand, zowel hedendaagse als 19de-eeuwse.”

Op het lustrumfeest verraste de vereniging cultuurschepen Stéphanie Anseeuw met een kwartierstaat. Op deze mooi uitgewerkte stamboom stonden al haar bekende voorouders, zowel aan vaders- als aan moederskant. Een eer die eerder uitzonderlijk te beurt viel aan burgemeester Marc Vanden Bussche en Veurns ereburger Will Tura. Bestuursleden Philip Overbergh en Dirk Caillau verdiepten zich in de familiegeschiedenis van de schepen om haar stamboom uit te werken, en kwamen tot de vaststelling dat zij echte West-Vlaamse roots heeft. Onder haar voorouders waren er landbouwers, herbergiers, bakkers, een koetsier en merkwaardige beroepen zoals een bandesplyter.

Info: https://familiekunde-vlaanderen.be/afdelingen/regio-westkust

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.