Semipubliek park opent in Brugge maar laat discussie over veiligheid oplaaien

Stefan Vankerkhoven

Deze week stelde het stadsbestuur de kloostertuin van de Rode Nonnen open voor het publiek, tot verbazing van enkele bewoners. Want er loopt nog een gerechtelijk onderzoek over de brand(on)veiligheid van de huizen in residentie De Wispeltuin in de Katelijnestraat, die twee jaar geleden geteisterd werd door een felle brand.

Twee eigenaars van een woning in residentie De Wispeltuin stelden recent het Brugs stadsbestuur opnieuw in gebreke, omdat “een brandonveilige situatie” nu al twee jaar lang in stand gehouden wordt. “De nieuwe gemeentewet voorziet dat de gemeenten de taak hebben tot het nemen van passende maatregelen om rampen zoals brand te voorkomen”, zegt één van de eigenaars, die liever anoniem blijft. “Het is aan de burgemeester om de nodige stappen te ondernemen als een woning niet beantwoordt aan de wettelijke brandveiligheidsvereisten, zodat de bewoners gevrijwaard worden van een herhaling van de brand van 6 april 2016.”

Middelhoogbouw

Residentie De Wispeltuin telt 31 woningen: 5 appartementen, 25 stapelwoningen en één kantoor. Het betreft een realisatie van projectontwikkelaar Global Estate Group/Heritage Promotions nv, die een nieuwe bestemming creëerde voor het leegstaande kloosterdomein van de Rode Nonnen in de Katelijnestraat. Van de verkochte entiteiten zijn inmiddels een 20-tal verhuurd of bewoond door de eigenaars.

“De residentie is vergund onder voorwaarden waaronder het brandpreventieverslag ‘middelhoogbouw’ dat stipt moet nageleefd worden”, zegt onze informant. “De vereniging van mede-eigenaars heeft ook de bouwpromotor in gebreke gesteld, onder andere omdat die de brandveiligheidsnormen niet nageleefd heeft. Voor middelhoogbouw gelden er nu eenmaal strengere normen. De mankementen kwamen aan het licht op 6 april 2016 toen, althans volgens de branddeskkundige, één smeulende sigaret de half afgewerkte woningen in lichterlaaie zette. De brand kon zich zeer snel via de houten gevelbekleding en daken verspreiden.”

Gerechtelijk onderzoek

De eigenaars van de residentie dwongen de projectontwikkelaar om een nieuwe studie te laten uitvoeren die naar verluidt aantoonde dat de uitgevoerde gevelopbouw zelfs niet voldoet aan de vereisten voor laagbouw. “Ook voor de daken kan de brandveiligheid niet verzekerd worden aangezien de aangebrachte brandvertragende coating afbladert“, zegt een eigenaar. Global Estate Group eist nu zelf verhaal bij de aannemers en de architect van De Wispeltuin.

Ondertussen zit het dossier al maandenlang strop. Er is een gerechtelijk onderzoek aan de gang. Een gevel ligt er onafgewerkt bij en de brandvertragende coating op de daken bladert verder af. De brandweer wacht nog altijd op een regularisatieaanvraag van de bouwpromotor met de voorgestelde aanpassingen en de vereiste attesten voor de gevels en de daken. De bouwpromotor zou nog tot zondag 1 juli de tijd krijgen om dat te doen.

Barbecues

Wij vernamen van een buurtbewoner ook dat de brandweer aan de studenten van het Europacolege, die hun intrek genomen hebben in het klooster van de Rode Nonnen, gevraagd zou hebben om geen barbecues meer te organiseren in de kloostertuin wegens het mogelijk brandgevaar in de huidige toestand. Maar directeur Steven De Ruysscher heeft alvast geen weet van een brief van de brandweer.

Het zit enkele eigenaars hoog dat de Stad Brugge geen actie ondernomen heeft: “De Stad is nalatig in dit dossier. Onze aangetekende brieven met vragen over de brandveiligheid bleven zonder gevolg. Deze week werd een semipublieke tuin in De Wispeltuin officieel geopend. ‘s Avonds worden de twee toegangspoorten tot de tuin gesloten, terwijl de brandveiligheid ten aanzien van de bewoners en de omwonenden van het project niet (meer) kan verzekerd worden….”

Beloftes

Die harde houding wordt evenwel niet gedeeld door alle eigenaars in De Wispeltuin. Wij belden ter plaatse aan, een andere bewoonster meldde ons het volgende: “Zowel de bouwpromotor als de aannemer en de architect hebben in dit dossier fouten gemaakt. Er is ons beloofd om alles in orde te brengen en de gevelbekleding te vervangen, zodat ze voldoet aan de strengste normen inzake brandveiligheid. Maar blijkbaar draait de administratieve mallemolen erg traag en duurt het lang eer alle vergunningen binnen zijn. Het heeft geen zin om nu opnieuw ruzie te stoken, want dat vertraagt enkel de oplossing. We hebben al veel geduld moeten uitoefenen in dit dossier, maar hebben er goede hoop op dat de bouwpromotor zijn beloftes nakomt.”

Dagvaarding

Namens Global Estate Group zegt Vincent Gahide: “Er is inderdaad een discussie over de brandveiligheid. Uit testen is gebleken dat er menselijke fouten zijn gemaakt. De bouwheer heeft de architect en de aannemer in aansprakelijkheid gedagvaard. We willen benadrukken dat het niet gaat over intentionele overtredingen van de brandveiligheidsnormen.”

“De bouwheer heeft beslist om in afwachting van de uitspraak op eigen initiatief en op eigen kosten de gevels te vervangen. De rechtbank zal later uitmaken wie uiteindelijk die kosten moet dragen. Ook over het dak heeft de bouwheer een kortgedingprocedure opgestart tegen de architect en de aannemer. De brandveilige coating bladdert af. Een door de rechtbank aangestelde expert zal moeten bepalen welke maatregelen nodig zijn.”

“De bewering dat het gebouw ‘middelhoogbouw’ zou zijn, betwisten wij formeel. Door een onduidelijkheid in de bouwplannen is hierover bij de behandeling van het vergunningsdossier onduidelijkheid ontstaan. Momenteel zijn wij aan het kijken hoe dit kan worden rechtgezet. De bouwheer wenst zo snel mogelijk een oplossing voor alle problemen.”

Wij peilden om een reactie bij burgemeester Renaat Landuyt en schepen van Ruimtelijke Ordening Franky Demon. Landuyt wil liever niet tussenkomen in een gerechtelijke procedure: “Een eigenaar maakt zich ongerust over de brandveiligheid en is in procedure met de bouwheer.” Schepen Demon stelt: “Als wij een bouwvergunning afleveren, volgen wij altijd het advies van de brandweer. Wie zijn wij om, bij een positief advies inzake brandveiligheid, dat tegen te spreken?”

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.