Ontharding moet groenverlies door komst van pompgebouw compenseren

Stad Kortrijk wil in het advies duidelijk maken dat het groenverlies voldoende moet gecompenseerd worden. © Google Streetview
Phebe Somers

Stad Kortrijk heeft advies verleend omtrent de geplande werken aan het pleintje op het einde van de Goedendaglaan. Om het groenverlies van het pompgebouw van Aquafin te compenseren wordt er ingezet op de ontharding van 250 m² grond in de onmiddellijke omgeving van het pleintje.

Midden de zomer werden de inwoners van de Goedendaglaan opgeschrikt door het plan van Aquafin om een pompstation te bouwen op hun geliefde pleintje op het einde van de straat. Stad Kortrijk had de taak om advies te verlenen aan het Vlaams departement Omgeving, die de bevoegdheid heeft om de vergunning te verlenen aan Aquafin. Het departement heeft tot 13 oktober de tijd om een beslissing te nemen.

Natuurlijke verbinding

Er werden 19 bezwaarschriften ingediend bij het Omgevingsloket, en daar hebben de bevoegde schepenen duidelijk rekening mee gehouden. De stad zal samen met de bewoners, werkgroep Natuurtuin Desloovere, Aquafin en het studiebureau Cnockaert een traject opzetten om 250m² grond te ontharden, dit op dezelfde locatie als het pleintje.

“Zo wordt er ingezet op een natuurlijk toegang tot Natuurtuin Deslooveren en speelruimte voor kinderen en jongeren”, klinkt het bij Bert Herrewyn, Kortrijkse schepen van natuur en biodiversiteit en kinderen en jongeren.

Midden juli waren de buurtbewoners niet te spreken over de plannen van Aquafin, die nooit met hen werden besproken.
Midden juli waren de buurtbewoners niet te spreken over de plannen van Aquafin, die nooit met hen werden besproken. © Ludo Ostijn

Terugschalen en groenbuffer

Ondanks het feit dat ook de stad Kortrijk géén voorstander is van een pompstation op deze locatie, bleek uit het onderzoek dat voor het toekomstig afvalwaterbeheer het technisch gezien niet mogelijk is deze op andere locaties te realiseren.

Maar om de impact op het groenareaal en de groenbeleving zoveel mogelijk te verkleinen voegde Kortrijk nog een extra dimensie toe aan hun advies, aldus schepen van ruimtelijke ordening Wout Maddens: “We vragen om het gebouw compacter en kleinschaliger te maken te gepland. Ook willen we graag een extra groenbuffer zien rond het pompstation en de hoogspanningscabine. Tot slot adviseren we om tijdens de bouwfase van het project bodemverdichting te voorkomen door het gebruik van rijplaten en de uitgegraven aarde direct af te voeren.”

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.