Al 13 bezwaarschriften ingediend om pompgebouw te weren en groen te bewaken

Thierry Meerschman (rechts) heeft het op zich genomen om alle informatie over de plannen te bezorgen bij de buren. “Niet iedereen is nog in staat om even te Googlen, daar maakt Aquafin misbruik van”, klinkt het. © Ludo Ostijn
Phebe Somers

Aan het einde van de Goedendaglaan in Kortrijk ligt een mooi stukje groen waar Aquafin haar oog op heeft laten vallen. Volgens het waterzuiveringsbedrijf is het plein de ideale locatie voor een nieuw pompstation, maar dat is dik tegen de zin van de buurtbewoners. Al 13 onder hen hebben een officieel bezwaarschrift ingediend bij het Omgevingsloket Vlaanderen.

Momenteel loopt er een bouwaanvraag die moet worden goedgekeurd door het Vlaams departement Omgeving, met advies van stad Kortrijk. Aquafin is al op de hoogte van de bezorgdheden van de buurtbewoners, maar het bedrijf geeft aan dat het zijn plannen niet zal wijzigen.

De installatie, die zeven meter diep in de grond zal boren dient om afvalwater op te pompen vanuit het kanaal Bossuit-Kortrijk en onder de R8 om zo in Harelbeke te laten zuiveren en daarna in de Leie te laten lopen. Aquafin koos deze locatie uit om verschillende redenen, maar vooral de nabijheid van de R8 biedt tal van voordelen.

Alternatief mogelijk?

Thierry Meerschman, vrijwilliger van de werkgroep Natuurtuin Desloovere, is niet te spreken over de bouwaanvraag: “Het is altijd hetzelfde liedje, het menselijk belang staat weer eens ondergeschikt aan het economische. Opnieuw moet de natuur wijken voor een betonnen constructie. De extreme weersomstandigheden maken het nochtans duidelijk dat we in een tijd van klimaatopwarming net moeten streven naar meer groen, en zeker niet minder.”

Volgens Thierry zijn er zeker alternatieve locaties voor handen: een braakliggend terrein aan de overkant van het kanaal, ook net naast de R8. “Die zal misschien wel duurder geweest zijn… Maar wat met de maatschappelijke kost van het verdwijnen van ons voorlopig onaangetast stukje natuur?” De buurtbewoners klagen vooral het feit aan dat er bomen en struikgewassen zullen sneuvelen.

Schakel in groen-blauwe netwerk

Aquafin liet in een persbericht weten dat er ter compensatie een nieuwe haag zal geplant en in samenspraak met de stad Kortrijk ook eventueel enkele nieuwe bomen. Maar volgens Thierry Meerschman, vrijwilliger van de werkgroep Natuurtuin Desloovere, is dat lang niet voldoende. Zo zouden er driehonderd nieuwe kleine boompjes moeten geplant worden om de CO2-opslag van de drie volwassen (binnenkort gekapte) bomen worden te kunnen evenaren.

Om de luchtzuivering van drie 60-jarige bomen te compenseren heb je al snel 300 nieuwe, jonge boompjes nodig

In de bezwaarschriften van de buurtbewoners worden naast het ecologische aspect nog enkele andere argumenten aangehaald waarom ‘hun’ pleintje niet de geschikte locatie is voor een nieuw pompstation. “De vrijwilligers van Natuurtuin Gilbert Desloovere staken samen met buurtbewoners de afgelopen jaren al heel veel tijd en energie in het opwaarderen van dit stuk grond. Zo hebben we een veilig voetbalveld aangelegd, inclusief struikgewas zodat de voetballen niet meer op het rondpunt zouden kunnen rollen. Het pompstation zou midden dit veld komen. Een serieuze domper voor alle jonge gezinnen met kinderen die hier recent zijn komen wonen. Ook het uitzicht van de dichte bewoners wordt belemmerd, wie weet welke invloed dit zal hebben op de waarde van hun huis in de toekomst”, pleit Thierry.

Sociale cohesie

Daarnaast klinkt vanuit de vrijwilligersgroep die verantwoordelijk is voor het onderhoud van het pleintje ook de vrees dat het pleintje z’n functie als ontmoetingsplaats zal verliezen. “Mensen gaan daar naar ‘de glasbol’, wandelen even rond met hun hond, doen een praatje terwijl ze rusten op het bankje… Ook dit dreigt te verdwijnen.”

In de bezwaarschriften lezen we de frustratie over het feit dat de buurt geen inspraak krijgt. Uiteraard hebben ze hun bezorgdheden gecommuniceerd aan het stadsbestuur, en ze hopen dat stad Kortrijk daarmee rekening houdt in hun rol als organisator van het openbaar onderzoek. “Maar we willen zeker in dialoog treden met Aquafin, als zij daar voor openstaan”, aldus Thierry.

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.