Op basis van een huisvuilzakanalyse die MIROM Roeselare in 2018 liet uitvoeren, is er een nieuw beleidsplan ontwikkeld om nog beter te sorteren. Vooral voedselverspilling moet worden aangepakt Vandaag zit er in de restafvalzak bijna de helft afval die er niet in hoort en beter anders kan verwerkt worden."Een prijsverhoging van de afvalzak, sensibiliseringscampagnes rond voedselverspilling, thuiscomposteren en kippen houden, moeten inwoners ertoe aanzetten minder restafval te produceren", zegt Henk Kindt, Mirom-voorzitter. "Een inwoner uit de Roeselaarse regio produceerde gemiddeld 158 kg restafval, terwijl de Vlaamse overheid een doelstelling van 145 kg oplegt. Uit datzelfde onderzoek blijkt dat ongeveer 26 kg hiervan pure voedselverspilling is zoals etensresten en...