Marie-Louise werd in 1915 in Lendelede geboren op (Onschuldige Kinderendag) 28 december. Vader Jozef was gemeentesecretaris. Haar moeder verloor ze op nog geen 4-jarige leeftijd: ze kwam om bij een granaatin...

Marie-Louise werd in 1915 in Lendelede geboren op (Onschuldige Kinderendag) 28 december. Vader Jozef was gemeentesecretaris. Haar moeder verloor ze op nog geen 4-jarige leeftijd: ze kwam om bij een granaatinslag in oktober 1918, kort voor de oorlog zou eindigen. Later werkte ze bij haar vader in het gemeentehuis en nog later werd ze bankbediende in Kortrijk.Marie-Louise - die ongetrouwd bleef en door iedereen 'Marie-Louiske' genoemd wordt - was in Lendelede actief bij vele verenigingen, dikwijls als voortrekker, zoals bij het Rode Kruis, de Seniorenraad en Ziekenzorg. Bij het Davidsfonds is ze officieel nog bestuurslid.Al sinds 1964 verblijft Marie-Louise in het rusthuis, tegenwoordig officieel wzc Aksent. Ze kwam er wonen met haar tante en pleegmoeder. Toen die stierf, kon Marie-Louise blijven en zo is ze er nu 51 jaar, een record dat moeilijk zal worden verbeterd.Maandag kreeg ze het bezoek van een delegatie van het gemeentebestuur. Ze straalde en verkoos een glaasje bubbels boven een vruchtensapje...(NOM - Foto NOM)