De Breydelstad telt inwoners van 150 herkomstnationaliteiten. Bijgevolg wou Musea Brugge haar beeldbank met foto's voor alle mogelijke communicatiekanalen wat verruimen. Tot nu toe was die wat eenzijdig wit. "De boodschap is dat iedereen, van welke origine, religieuze overtuiging en seksuele geaardheid ook, zich meer dan welkom voelt in alle museumlocaties", stelt cultuurschepen Nico Blontrock.
...

De Breydelstad telt inwoners van 150 herkomstnationaliteiten. Bijgevolg wou Musea Brugge haar beeldbank met foto's voor alle mogelijke communicatiekanalen wat verruimen. Tot nu toe was die wat eenzijdig wit. "De boodschap is dat iedereen, van welke origine, religieuze overtuiging en seksuele geaardheid ook, zich meer dan welkom voelt in alle museumlocaties", stelt cultuurschepen Nico Blontrock.De bedoeling is om Brugge en haar musea te promoten als gastvrije stad. Het initiatief kreeg de steun van de dienst Diversiteit, die inzet op een 'correcte beeldvorming' een realistische weerspiegeling van de superdiversiteit in Brugge. "Het is belangrijk dat een stad al haar inwoners wil betrekken. Zo wordt er gewerkt aan de toegankelijkheid van onze musea en voelen inwoners in al hun diversiteit zich verbonden en betrokken bij het aanbod en de activiteiten. Mensen met een migratieachtergrond, maar ook andere doelgroepen, zoals personen met een beperking, in beeld brengen is dan ook een evidente actie van de musea om aan deze doelstelling tegemoet te komen", aldus de cultuurschepen.Bijgevolg lanceerde de communicatieverantwoordelijke van Musea Brugge intern onder het personeel een oproep voor een nieuwe fotoshoot. De woordkeuze van de uitnodiging was ietwat ongelukkig. Want de boodschap luidde: "Volgende doelgroepen willen we graag in deze shoot zien te verwerken: alle huidtypes, behalve Kaukasische, want die hebben we al voldoende vertegenwoordigd in onze beeldbank. Mensen van diverse religies, althans diegene die het zichtbaar veruiterlijken door middel van hoofddoeken, tulbanden, boerka's, keppels... We willen graag het cliché doorbreken van hetero koppeltjes met kinderen, dus zeker ook graag de holebigemeenschap betrekken, mét kinderen. Ook transgenders zijn uiteraard van harte welkom."De interne brief werd door een verontwaardigd personeelslid doorgespeeld naar raadslid Stefaan Sintobin (Vlaams Belang), die tijdens de jongste gemeenteraad boos interpelleerde: "Omdat ik blank, hetero, gehuwd en geen transgender ben, kom ik dus niet in aanmerking voor deze fotoshoot."Het woord boerka werd nadien verwijderd uit de uitnodiging: boerka's zijn verboden op openbare plaatsen, dus ook in Brugse musea. Maar het kwaad was geschied. De rel komt op een zeer ongelukkig moment. Want de gemeenteraad heeft net het plan van de dienst Diversiteit om toe te treden tot de European Coalition of Cities Against Racism (ECCAR) een club van 150 steden goedgekeurd."Van kandidaat-steden wordt verwacht dat ze een tienpuntenplan opmaken", stelt Tom Feys, expert integratie bij de dienst Diversiteit van de stad Brugge. "Een plan wordt gemaakt op maat van de stad, want elke stad is anders op vlak van onder meer het aantal inwoners, de etnisch-culturele diversiteit, de organisaties en specifieke problematieken.""ECCAR daagt de steden uit om de eigenheid van elke lokale situatie op vlak van racisme en discriminatie te vatten in de tien verbintenissen van het plan. Deze punten gaan over waakzaamheid rond het thema, stedelijk beleid, omgaan met slachtoffers, participatie, personeelsbeleid openbaar bestuur, tewerkstelling, onderwijs, huisvesting, cultuur en haatdelicten en conflicten."Volgens Tom Feys schreven heel wat stadsdiensten, maar ook OCMW, de Lokale Politie en Unia mee aan het plan: "Dat resulteerde in een honderdtal concrete acties. Zowel Platform De BruggeLink (overlegstructuur van Bruggelingen met een migratieachtergrond) en BUAR (Bruges United Against Racism - gegroeid uit de schoot van Black Lives Matter) gaven hun input op de tien verbintenissen.""In september was er een partneroverleg waar 60 deelnemers vanuit diverse organisaties hun licht lieten schijnen over de inhoud en aan dialoogtafels hun feedback konden geven over alle thema's die in het plan aan bod komen. Met het groen licht van al deze actoren wordt het plan begin december voorgelegd op de algemene vergadering van ECCAR."Er is inzake racisme en discriminatiebestrijding in Brugge nog heel wat werk aan de winkel. Dat blijkt uit de cijfers van Unia. Voor de periode 2015-2019 zijn er 355 meldingen, waarvan 121 meldingen met betrekking tot raciale criteria. 234 meldingen gaan over discriminatie wegens handicap, geloof/levensbeschouwing, leeftijd, gezondheidstoestand, vermogen, seksuele geaardheid, burgerlijke staat, politieke overtuiging, sociale positie, geboorte, fysieke eigenschap of syndicale overtuiging.Van al deze meldingen werden uiteindelijk 49 dossiers geopend over vermoedelijke feiten van discriminatie op basis van raciale criteria. De meeste dossiers situeren zich in het domein van de huisvesting: het weigeren van mensen op de huurmarkt. Maar er zijn ook klachten over racisme op de werkvloer, bij sollicitaties, politieoptredens en burenruzies."Uit het Unia jaarrapport van 2019 blijkt dat Brugge als stad in West-Vlaanderen koploper is inzake aantal klachten en dossiers die werden behandeld. Vorig jaar werden 25 dossiers geopend in onze stad, het leeuwendeel in de binnenstad, namelijk 21", besluit Tom Feys.