Er resten nog drie oplossingen in het Brugs stadiondossier

Bart Verhaeghe en Dirk De fauw in heugelijker tijden, bij de voorstelling van de plannen. (Foto DC) © Davy Coghe Davy Coghe
Stefan Vankerkhoven

Het arrest van de raad voor vergunningsbetwistingen, dat de omgevingsvergunning voor een nieuw Clubstadion vernietigde, heeft politiek en sportminnend Brugge met verstomming geslagen. Wat nu? We proberen vijf cruciale vragen te beantwoorden in dit complex dossier.

1. Waarom heeft de raad voor vergunningsbetwistingen de omgevingsvergunning voor een Clubstadion vernietigd?

De raad oordeelt dat die vergunning de stedenbouwkundige verordening van de stad Brugge miskent. Die verordening eist dat parkeeraanvragen volledig op eigen terrein moeten worden ingelost, en dus niet via randparkings. Bovendien zou de Vlaamse regering de kritiek op het mobiliteitsplan van Club Brugge onvoldoende weerlegd hebben.

Tellingen

Club is bij de tellingen uitgegaan van het aantal toeschouwers dat in 2015 naar Jan Breydel kwam. Toen trokken 62 procent van de bezoekers met hun auto naar het stadion. Op basis daarvan werd een plan met randparkings en shuttlebussen opgesteld. De advocaten van de tegenpartijen namen een expert onder de arm en die concludeerde dat 82 procent van de supporters met hun auto naar het stadion komt. Het arrest stelt dat deze tegenexpertise onvoldoende beantwoord werd.

Toch laat de raad nog een opening: in plaats van enkel te melden dat de vergunning geschrapt is, vraagt de raad zelf aan de Vlaamse Regering om binnen de vijf maanden een nieuwe vergunning op te maken.

De vernietiging komt er na een verzoek van zestien buurtbewoners, die samen bezwaar indienen tegen de vergunning voor het nieuwe Clubstadion. Ze vrezen dat een voetbaltempel met 40.000 zitjes voor te veel overlast zal zorgen in de buurt. Er was nog een zeventiende buurtbewoner die bezwaar indiende, maar dat werd van tafel geveegd.

Anoniem

De zestien buurtbewoners wilden anoniem blijven, maar door een vergissing werden hun namen mee gepubliceerd met het arrest. De politie patrouilleerde eind vorige week extra in de buurt van het Jan Breydelstadion. Burgemeester Dirk De fauw moest de Clubsupporters tot kalmte oproepen. Een van hen kiest ervoor om zich openlijk te verdedigen in de media: Toon Van Moerbeke. Hij heeft intussen klacht ingediend omdat hij zich bedreigd voelt door Clubsupporters.

Burgemeester Dirk De fauw stelt dat de raad voor vergunningsbetwistingen de gemeentelijke stedenbouwkundige verordening fout geïnterpreteerd heeft. “Ze hebben ons reglement slechts tot hoofdstuk 4 gelezen, waarin de algemene principes staan. Maar ze hebben niet gebladerd tot hoofdstuk 14!”

“Het algemene principe stelt dat nieuwe verkavelingen voldoende parkeerplaatsen op eigen terrein moeten hebben. Maar hoofdstuk 14 bepaalt dat als bouwwerken niet kunnen voldoen aan die verplichting er een mobiliteitsstudie aan het dossier toegevoegd moet worden. En dat is precies wat Club Brugge en de Vlaamse Regering gedaan hebben.” Dirk De fauw noemt het arrest in tegenstrijd met wat de buurtbewoners eisen. “Ze willen minder verkeer naar het stadion, de raad zegt dat de auto’s van alle bezoekers op de site een plaats moeten krijgen.”

Rechtszekerheid

Volgens sport- en urbanisatieschepen Franky Demon brengt het arrest de rechtszekerheid van elke Brugse middenstander in het gedrang. “Als je de richtlijnen van onze verordening zo interpreteert, dan zouden alle beenhouwers en bakkers voortaan moeten voorzien in een eigen parking voor hun klanten. Dit is onzinnig.”

Dirk De fauw overweegt om eind februari een verfijning van de stedenbouwkundige verordening voor te leggen aan de gemeenteraad, zodat dit reglement door de raad niet meer foutief kan geïnterpreteerd worden.

Urbanisatieschepen Franky Demon wijst erop dat een wijziging van die stedenbouwkundige verordening tijd vergt. “Er kan trouwens ook bezwaar aangetekend worden tegen die aanpassingen.”

“Maar ik zie nog twee andere pistes: Club en de Stad kunnen in cassatie gaan tegen het arrest van de raad voor vergunningsbetwistingen. En Vlaanderen kan binnen de vijf maanden een aanpassing van de omgevingsvergunning voorleggen aan de raad. We zullen met de experten en topadvocaten de komende weken uitdokteren wat de beste oplossing is.”

In november 2021 gaf burgemeester Dirk De fauw Cercle Brugge de garantie op een voetbalstadion. Het schappen van de omgevingsvergunning voor Club heeft uiteraard gevolgen voor Cercle. Want het was de bedoeling dat de Vereniging tijdelijk in het Clubstadion zou spelen, in afwachting van een eigen voetbaltempel, op het Kanaaleiland of langs de Blankenbergse Steenweg.”

“Wat laatstgenoemde locatie betreft, werkt de stad aan nieuwe plannen, aangezien de Raad van State gehoor gaf aan de bezwaren van natuurvereniging Groen vzw. Cercle Brugge wil met de Stad én Club Brugge zo snel mogelijk in dialoog gaan om te bespreken hoe het nu verder moet.

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier