Stad Menen focust op proactief werken om na corona meteen versnelling hoger te schakelen

De werken voor de aanleg van het kampeerautoterrein naast de sporthal van het badhuis liggen nu voorlopig stil. © WO
Redactie KW

De Krant van West-Vlaanderen hield een exclusieve rondvraag in alle gemeenten naar de impact van de coronacrisis op de lokale besturen. Volgens burgemeester Eddy Lust zet het stadsbestuur vooral in op proactief werken, om na de crisis een versnelling hoger te kunnen schakelen.

1. Komt u nog bijeen met het schepencollege en met de voltallige gemeenteraad? En zo ja, op welke manier? Kan de gemeenteraad ook door de gewone burger gevolgd worden?

“Het schepencollege blijft wekelijks bijeenkomen met respect voor de social distance. Wanneer een schepen niet aanwezig kan zijn, wordt er digitaal via Teams vergaderd. De voorziene gemeenteraad op 1 april 2020 werd afgelast. De eerstvolgende gemeenteraad is voorzien op 6 mei 2020. Momenteel is nog niet uitgemaakt of de gemeenteraad fysiek zal vergaderen met respect voor de social distance of dat de gemeenteraad digitaal zal verlopen. Beide opties worden nog onderzocht.”

2. Welke grote projecten/investeringen zijn door de coronacrisis on hold gezet?

“Er werden geen projecten/investeringen specifiek on hold gezet door de coronacrisis. Wel is de stad afhankelijk van aannemers die al dan niet tijdelijk bepaalde werven hebben stilgelegd omwille van de coronacrisis. We blijven actief waar mogelijk. Zo wordt momenteel de werf van de omgevingsaanleg van de sporthal Lauwe versneld afgewerkt en is de aanleg van het kampeerautoterrein aan het Badhuis volop bezig. Als stadsbestuur proberen we, waar mogelijk, proactief voor lopende en toekomstige projecten de nodige voorbereidingen te doen, om post-corona een versnelling hoger te kunnen schakelen.”

Tijdelijk geen parkeerretributies en bepaalde lokale belastingen

3. Hoe blijft u in contact met de burger nu de gemeentehuizen gesloten zijn?

“Er werd een specifiek e-mailadres en coronatelefoonnummer ingevoerd. Daarnaast is er ook één centraal telefoonnummer en aanspreekpunt voor alle vragen in verband met de thuis- en ouderenzorg. Via het onthaal van het stadhuis en de sociale dienst van het OCMW wordt ingespeeld op de dringende vragen, die opgevangen worden met een afspraak. Bijkomend voorzien we de nodige voorzorgsmaatregelen (plexi-schermen en afstandsregels) wanneer fysiek contact nodig blijkt.”

4. Zijn er specifieke coronamaatregelen genomen? Zoals bijvoorbeeld het schrappen van parkeerretributies? En hoe denkt u het inkomstenverlies op te vangen?

“Naast de specifieke centrale aanspreekpunten voor de dienstverlening heeft de stad ook het initiatief genomen om de vragen van burgers en het aanbod dat vrijwilligers kunnen leveren, samen te brengen en te bundelen om zo meer zorgende buurten te realiseren.

Als stadsbestuur gaat onze eerste zorg uit naar de gezondheid van onze inwoners en de bewoners van onze woonzorgcentra. Vooraleer we andere maatregelen kunnen treffen, is het raadzaam om een globale becijfering te hebben van de concrete vragen en noden. Zo wordt de inning van bepaalde lokale belastingen tijdelijk on hold gezet en heeft onze parkeerconcessionaris tijdelijk de werkzaamheden opgeschort. Pas na afloop van de coronamaatregelen zal de impact van het inkomstenverlies voor de stad duidelijk zijn.”

5. Wat met het gemeentepersoneel? Kan iedereen aan de slag blijven of voert u ook technische werkloosheid in?

“Conform de richtlijnen werd er zoveel mogelijk naar thuiswerk overgeschakeld. Daarnaast spelen we in op noden van bepaalde diensten, waardoor medewerkers tijdelijk elders ingeschakeld worden. Voor een aantal diensten werd technische werkloosheid voorzien, omdat bijvoorbeeld het zwembad gesloten werd. Dit gaat over een beperkt aantal medewerkers. Afhankelijk van de te leveren diensten wordt de technische werkloosheid wekelijks geëvalueerd.”

Oppositie vraagt om geste voor de handelaars

Lisa Maxy, fractieleider van oppositiepartij CD&V, is duidelijk: “Het is niet het moment om aan politiek te doen. Iedereen heeft momenteel hetzelfde doel voor ogen: de volksgezondheid primeert.”

De maatregelen die in Menen gelden, werden bovenlokaal uitgevaardigd. Zij ziet momenteel geen bijkomende maatregelen specifiek voor Menen. “Toch niet voor zover wij weten, maar we zijn niet in overleg met het bestuur. Wat we vernemen, verloopt via dezelfde communicatiekanalen als voor de bevolking of de pers.”

Belasting op terrassen

“In maart werd de gemeenteraad geannuleerd, toen heeft het bestuur op initiatief van Groen de fractieleiders uitgenodigd. Daar gaf de burgemeester onder andere een verslag van de bijeenkomst bij de gouverneur”, vervolgt Lisa Maxy. “Tijdens die bijeenkomst opperden wij om te bekijken welke belastingen uitgesteld kunnen worden of zelfs eventueel geannuleerd. Wij dachten bijvoorbeeld aan de belasting op terrassen. Daarvoor was het nog te vroeg, luidde het antwoord, ze moesten eerst alles goed berekenen.”

Digitale gemeenteraad

Op de volgende bijeenkomst zullen we alvast opnieuw vragen om een geste te doen voor de handelaars. En wie weet wordt ons verzoek om de eenoudergezinnen te ontzien nu wel positief ontvangen. We zullen ook voorstellen om een digitale gemeenteraad te organiseren. Het bijzonder comité voor de sociale dienst functioneert immers al enkele weken zo. De leden kunnen online vergaderen en het stemmen verloopt digitaal, dat zou dus ook kunnen voor de gemeenteraad.” (SLW)

Hoe doen ze het in de andere West-Vlaamse gemeenten? Ontdek het op www.kw.be/lokalepolitiek

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.