https://api.mijnmagazines.be/packages/navigation/

Schepen Johan Albrecht voelt zich niet meer goed in eigen partij: “Voor het eerst in 30 jaar zal ik tegenstemmen”

Schepen Albrecht doet nog z'n termijn als schepen uit. “Ik zwijg veel voor de lieve vrede. Maar eigenlijk ben ik het beu. En sommige burgers zullen dat al gemerkt hebben.” (foto Anne Bovyn) © Anne Bovyn
Redactie KW

Verrassende evolutie binnen Gemeentebelangen in Alveringem, die toch altijd een solide en samenhangende bestuurspartij is geweest. Of dat toch altijd heeft laten uitschijnen. Schepen Johan Albrecht voelt zich niet meer goed bij zijn collega’s Liefooghe en Avonture en verbergt dat ook niet meer. “Ik maak geen ruzie, maar bepaalde dingen mogen toch eens gezegd worden”, stelt hij.

Johan Albrecht (66) is in Alveringem de politicus met de langste staat van dienst. In 1982 deed hij voor het eerst mee aan verkiezingen en sinds 1987 is hij onafgebroken lid van Gemeentebelangen. Deze legislatuur wordt met zekerheid zijn laatste. “Ik heb het gehad”, stelt hij.

Gemeentebelangen

“In 1981 werkte ik als onderhoudsman in de staatsschool, toen ik van enkele SPA’ers de vraag kreeg om op hun lijst te staan”, blikt Johan Albrecht terug. “We hadden geen enkele verkozene, maar ik ben toen wel in contact gekomen met Pieter Vanhauwe en Michel Sampers die voor Gemeentebelangen schepen waren. In 1988 stond ik voor het eerst op hun lijst en kwam ik in de OCMW-raad. In 1994 ben ik naar de gemeenteraad gegaan om de laatste twee jaar schepen te worden. Pieter Vanhauwe wilde immers stoppen.”

“Voor de verkiezingen van 2000 stond Gerard Liefooghe voor het eerst op de lijst. Ik had meer stemmen dan hij, maar burgemeester Quaghebeur wilde hem lanceren, iets wat uiteindelijk wellicht geen slechte zet was. De afspraak dat ik hem na drie jaar zou opvolgen als schepen is uiteindelijk niet doorgegaan”, zegt hij. “Coalitiepartner PRO was ondertussen immers compleet onbetrouwbaar.”

Ik benadruk dat we een heel bekwame burgemeester hebben

Van 2007 tot 2019 was Johan Albrecht opnieuw schepen. “Om de coalitie met CD&V te redden, heb ik Germain Dhondt in ‘13 en ‘14 wel twee jaar schepenambt moeten gunnen. Bij de laatste verkiezingen had Sylvie Thieren (CD&V) meer stemmen dan ik. Omwille van de op voorhand gemaakte afspraak van drie plaatsen in het college voor Gemeentebelangen en twee voor CD&V, kon ik toch schepen worden. In 2018 dacht ik wel dat de lijst Gemeentebelangen/CD&V de meerderheid zou halen, maar 14 oktober was toch een stressvolle zondag.”

Sportvloer

Onder meer sport en patrimonium zijn altijd schepen Albrecht z’n bevoegdheden geweest. De prachtige voetbalinfrastructuur in de Oerenstraat is iets waar hij trots op zegt te zijn. Ook de renovatie van sportzaal Rethorica – ingrepen om ze energiezuiniger te maken – acht de schepen zeer nuttig.

“Ik zou nog verder willen gaan”, zegt Johan Albrecht. “Los van de vernieuwde verlichting is er 25 jaar niets gebeurd aan het interieur. Ik zou een multifunctionele sportvloer willen. Er wordt veel gesport in de zaal, maar ze wordt ook frequent gebruikt voor optredens, maaltijden en zelfs dansfeesten. Er moeten dan telkens grote tapijten uitgerold worden, een omslachtig en weinig hygiënisch systeem. Jammer genoeg krijg ik geen gehoor bij Gerard Liefooghe en Karolien Avonture, die toch mijn dichtste collega’s zijn.”

“En zo gaat dat al een hele tijd. Ik moet strijden om steun. Lanceer ik een idee, dan wordt het afgeketst. Oppert schepen Avonture hetzelfde idee, dan is het goed. Zo pleit ik al jaren vruchteloos voor een akoestisch schild aan de binnenmuren van de sportzaal. De zaal staat immers bekend voor haar slechte akoestiek. Toen schepen Avonture op het college dezelfde vraag stelde – nadat een technicus op een van haar seniorenconcerten zich ergerde aan de slechte akoestiek – was het direct beklonken. Wat moet ik daarop zeggen? Dat een mens zo’n gang van zaken gaandeweg moe wordt.”

Tegenstemmen

Schepen Albrecht zegt dat één feit recent de emmer heeft doen overgelopen. Hij pleit ervoor in de Oude Fortemstraat een grote parking te creëren, terwijl Gerard Liefooghe en Karolien Avonture zonder veel discussie twee nieuwe huizen op de bewuste grond willen zien. “Mijns inziens komen er in Alveringem genoeg woningen op de markt”, motiveert schepen Albrecht. “

Door de aanwezigheid van de school en de Rethorica is er echte parkeerdruk in de Nieuwstraat. Is er iets te doen in de sportzaal, dan ontstaat er een drukte van jewelste. De Nieuwstraat is dan zeker voor fietsers verkeersonveilig. Ik heb het beschikbare perceel uitgemeten. Er zou plaats zijn voor 30 parkeerplaatsen. Zo dicht bij het centrum ware dat een echte verbetering. Dit punt komt straks op de gemeenteraad. Voor het eerst in dertig jaar zal ik tegenstemmen. Ik benadruk dat we een zeer bekwame burgemeester hebben. En het prachtige rusthuis ‘t Hoge is uitsluitend zijn verdienste. Het is de stijl van werken die ik beu ben. Die twee spannen continu samen.”

Of hij nog de rest van de termijn uitdoet als schepen, vragen we Johan Albrecht. “Ik vermoed van wel. Tenzij het echt te gortig wordt. Ik zwijg veel voor de lieve vrede. Maar eigenlijk ben ik het beu. En sommige burgers zullen dat al gemerkt hebben.”

(AB)

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.