N-VA Roeselare ziet positieve punten in het Rumbeekse mobiliteitsdossier, maar heeft ook nog heel wat punten van kritiek

Dat het centrum van Rumbeke één grote Zone 30 wordt vindt N-VA een stap te ver.
Wouter Vander Stricht

Voor N-VA is het raadslid Lieve Lombaert die het dossier van het mobiliteitsplan Rumbeke op de voet volgt. Dat werd recent door de stad voorgesteld. Lombaert juicht enkele veranderingen in het dossier toe, maar ziet ook nog puntjes van kritiek.

Donderdag 23 juni werd op de bijzondere commissie het mobiliteitsplan van Rumbeke toegelicht. “Het studiebureau dat door de stad werd aangesteld stelde aan de hand van een presentatie de belangrijkste wijzigingen voor. Op basis van de eerste versies door het studiebureau Vectris-Mobiel 21 zijn er toch heel wat wijzigingen waar te nemen”, poneert Lieve Lombaert. “Vooral valt op dat er een zachtere aanpak werd voorgesteld, waar naar ons aanvoelen de schepenwissel toe bijgedragen heeft en de niet aflatende aandacht die N-VA Roeselare aan de mobiliteitssituatie in Rumbeke heeft gegeven.”

Toch blijven er wel wat punten van kritiek. “Het centrum van Rumbeke wordt quasi overal Zone 30. N-VA vraagt zich af of dit zo uitgebreid hoeft te zijn en is dit een proefproject om in het centrum en in alle deelgemeenten Zone 30 in te voeren? Tot nu toe is immers gebleken dat het handhaven van de Zone 30 zeer moeilijk is. Zullen ook de gebruikers van een speedpedelec en met een elektrische step zich hieraan houden?”

“15 fietsstraten: van het goede te veel”

De fietser wordt keizer in Rumbeke. “Het plan staat vol met fietssuggestiestroken, maar N-VA vindt dat deze stroken een vals gevoel van veiligheid geven voor de fietser. Er worden 15 fietsstraten in het leven geroepen en dit is toch wel van het goede te veel. Zoals de fietsstraat die loopt vanaf de Meensesteenweg tot de Louis Leynstraat en die 2,5 km lang is. Het centrum wordt een volledige fietsstraat en zoals iedereen weet, moet je met de wagen achter de fietser blijven in deze straten. De combinatie die de meerderheid maakt om wegen te versmallen, suggestiestroken te schilderen, … dwingt bij filevorming de fietsers op het voetpad, wat kan zorgen voor gevaarlijke situaties. Voor N-VA is het veel belangrijker dat er afgescheiden en veilige fietspaden komen in plaats van het schilderen van fietssuggestiestroken en het overal invoeren van fietsstraten.”

“Door verkeerslussen met éénrichtingsverkeer zullen de automobilisten meer kilometers moeten malen”

“In Rumbeke werkt men op basis van verkeerslussen. Dit naar het voorbeeld van de stad Gent en andere grote steden. Door het werken met dergelijke verkeerslussen worden meerdere straten éénrichtingsverkeer, wat voor de automobilist betekent dat er veel extra kilometers zullen moeten rondgereden worden.”

“En heeft het stadsbestuur zich afgevraagd bij het versmallen van de Vijfwegenstraat indien het mogelijk is om op hetzelfde ogenblik een bus en een ambulance elkaar kunnen kruisen? Deze straat is dan ook te smal om op hetzelfde ogenblik bredere voertuigen samen te laten passeren.”

“Positief is in elk geval dat de Koestraat een éénrichtingsstraat wordt. In deze straat zijn meerdere jeugdbewegingen gevestigd waardoor het voor hen een stuk veiliger wordt. Verder wordt er na herhaaldelijk aandringen van de N-VA fractie fietspaden aangelegd in de Oekensestraat. Ook dit juichen we toe. Dat de Guido Gezellelaan geen fietsstraat wordt, is voor N-VA de logica zelve: deze straat is al voorzien van een afgescheiden fietspad, waarom zou men daar dan een fietsstaat maken?”

“Het kruispunt van Oekensestraat en Izegemsestraat, waar heel wat automobilisten niet weten wat te doen, wordt niet aangepakt”

Ook de heropening van de Trakelweg voor vrachtverkeer is positief, trouwens ook een programmapunt van N-VA bij de vorige verkiezingen. De Maria’s-Lindestraat wordt ook een éénrichtingsstraat, voorlopig op proef, ondanks het vele protest van de Regenbeekwijk. We zijn benieuwd of het stadsbestuur deze tijdelijke maatregel zal bestendigen! Toch blijven we op onze honger zitten. De situatie op het kruispunt Oekensestraat met de Izegemstraat wordt niet aangepakt, ook al is er daar zeer veel verkeershinder en de automobilist weet heel dikwijls niet wat hij nu moet doen. Verder staat er niets te lezen over de afschaffing van de spoorwegovergang aan de Herderstraat en de Guido Gezellelaan. Blijft deze spoorwegovergang bestaan of gaat deze dan toch verdwijnen? Ook aan de spoorwegovergang Zeger Malfaitstraat – Mandellaan zouden de lichten beter afgestemd worden op de lichten van de spoorwegovergang zodat er zoveel mogelijk files kunnen vermeden worden. Van dit voornemen vindt de N-VA niets terug in de plannen.”

Voor N-VA is het nieuwe mobiliteitsplan vooral een ‘groot schilderplan én een plan van gemiste kansen’. “Ddrukke invalswegen waarbij doorgaand verkeer door het centrum wordt gestuurd kwam niet of nauwelijks aan bod. Het mobiliteitsplan zal in fasen uitgevoerd worden, N-VA zal hierbij zeker een vinger aan de pols houden. N-VA wil dat er nog een debat komt op een gemeenteraad.”

Lees meer over:

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.