Guido Gezellelaan dan toch geen fietsstraat in Rumbeke, wel meer ruimte voor fietsers

De Guido Gezellelaan wordt dan toch geen fietsstraat. Op het einde wordt wel eenrichtingsverkeer ingevoerd. © Stefaan Beel
Thomas Dubois
Thomas Dubois Editieredacteur De Weekbode Roeselare – Izegem – Tielt

Er zijn een aantal aanpassingen doorgevoerd aan het nieuwe circulatieplan voor Rumbeke dat in het najaar van 2021 werd voorgesteld. Zo wordt de Guido Gezellelaan toch geen fietsstraat, ook de schoolstraten worden in de koelkast gestopt.

In vergelijking met het plan dat in het najaar van 2021 werd voorgesteld zijn er twee grote wijzigingen. Zo wordt de Guido Gezellelaan dan toch geen fietsstraat. “De Stad volgt daarmee de reacties van inwoners tijdens de infomarkt, die pleitten om het bestaande fietspad naast de spoorweg te kunnen blijven gebruiken. Wel komt er meer ruimte op deze populaire fietssnelweg, uiteraard met behoud van de waardevolle bomen”, vertelt schepen van Mobiliteit Stefaan Van Coillie.

“Aan het kruispunt met de Veldstraat zullen fietsers altijd voorrang hebben én meer plaats krijgen doordat er een stukje eenrichting komt voor wagens. Die zullen nog van aan de Azalealaan tot aan de Veldstraat kunnen rijden, maar niet meer in de omgekeerde richting. Zo kunnen we hier ook de straat verder vergroenen.”

Geen schoolstraat

Er komen ook geen schoolstraten. “Vanuit de schooldirecties is er geen vraag naar. Omdat een schoolstraat altijd in samenwerking met een school moet gebeuren, komen er op dit moment geen. Dit verandert uiteraard niets aan de inspanningen van de stad om, waar nodig, aanpassingen te doen om het veiliger te maken voor jonge voetgangers en fietsers.”

Het hele centrum van Rumbeke wordt fietszone en dus ook fietsstraat. “Daar gelden dezelfde regels als in een fietsstraat. De auto is er nog steeds welkom aan 30 km./uur, maar blijft achter de fiets. We geven de fietser een duidelijke plaats in Rumbeke. Inwoners zijn steeds beter vertrouwd met het principe van fietsstraten. Met deze maatregelen stimuleren we mensen om in het zadel te springen. We verlagen zo de drempel om ook met jonge kinderen te fietsen.”

“Op vandaag rijd je in het centrum van Rumbeke en in de schoolomgevingen al maximum 30 km./u. Deze maatregel wordt nu over een ruim gebied doorgetrokken, tot in de woonwijken. Dit is een erg belangrijke beslissing voor meer verkeersveiligheid. De voordelen van 30 km./u. ten opzichte van 50 km./u. zijn onmiskenbaar: minder ernstige ongevallen, rustigere buurt, veel kleinere kans op verwondingen bij ongevallen, …”

Ontsluitingsassen

“Op de bredere ontsluitingsassen, die het verkeer van en naar de wijken en het centrum van Rumbeke verzamelen, blijft er 50 km./uur gelden zoals op vandaag. Denk maar aan de Guido Gezellelaan, delen van de Rumbeeksesteenweg, Izegemsestraat, enz.”, aldus Stefaan.

De invoering van de zone 30 zal in twee stappen gebeuren. In de loop van 2023 wijzigt de situatie in het centrum van Rumbeke, in 2024 zal de verandering ook merkbaar zijn in de woonwijken.

In de loop van 2023 worden al enkele fietsstraten ingericht met extra markeringen en verkeersborden. Daar waar bijvoorbeeld ook een versmalling nodig is of een herschikking van parkeerplaatsen, wordt de timing nog verder in detail afgestemd. Ook van de zone 30 wordt dan al werk gemaakt.

Rijrichting

In een aantal straten verandert de rijrichting. Door te werken met circulatielussen, verdwijnen er enkele chaotische situaties aan kruispunten in het centrum. Het autoverkeer volgt in de toekomst zoveel mogelijk de hoofdassen. Op die manier raast er minder zwaar verkeer door de woonwijken. Doorgaand verkeer en bestemmingsverkeer worden uit elkaar gehaald en volgen elk een andere route.

Enkele straten uitgelicht:

– Met de invoering van een woonerf, komt er eenrichtingsverkeer in de Koestraat tussen de Pastoor Slossestraat en de Hoogstraat, in de richting van de Hoogstraat.

– In de Rumbeeksesteenweg rijd je in de toekomst met de wagen in één richting tussen de Koningsstraat en de St. Blasiusstraat, in de richting van het Kerkplein. Op die manier wordt het aan de ingang van basisschool De Verrekijker ook een pak veiliger. We zetten daar ook de oversteekplaats in de verf.

– Het kruispunt van de Koningsstraat met de Rumbeeksesteenweg is heel druk. Met het invoeren van eenrichtingsverkeer in de Koningsstraat en een deel van de Rumbeeksesteenweg wordt dit kruispunt veiliger en leesbaarder.

– In een deel van de Sint-Blasiusstraat keren we de richting om.

– De smalle Louis Leynstraat wordt eenrichting in de richting van de Hoogstraat. Aan de toegang van KIDZ kinderopvang en basisschool De Vlieger verminderen we zo mogelijke conflicten met jonge kinderen.

– In een deel van de Maria’s Lindestraat start er een proefproject om het aantal verkeersbewegingen doorheen de buurt te laten dalen, dit na het invoeren van de fietsstraten. We houden voor- en nadien verkeerstellingen.

Ook voor de fietsers zijn er nog een aantal wijzigingen gepland die de veiligheid moeten verhogen.

– Aan het Sterrebos komen er aan beide kanten nieuwe verhoogde fietspaden in de Moorseelsesteenweg tussen de Vijfwegen en de Sterrebosdreef. Deze zullen mooi aansluiten op de fietspaden die al voorzien zijn tussen de Sterrebosdreef en de Rijksweg. Fietssuggestiestroken zullen onder andere opduiken in de Hoogstraat, Vijfwegenstraat en Zuidmolenstraat. Het beurtelings parkeren in de Vijfwegenstraat wordt afgeschaft.

– In de Oekenstraat leggen we aan weerszijden fietspaden aan van aan de Rijksweg tot aan de Wervikhovestraat. Het kruispunt met de Wervikhovestraat krijgt een nieuwe inrichting. We beveiligen zo de populaire oversteek voor veel jonge kinderen die naar school, voetbal, tennis en padel, … fietsen. Op lange termijn komt er een middeneiland en duidelijkere zebrapaden. Een volledige heraanleg van de Oekensestraat, incl. rioleringswerken, is voorzien na 2025.

– Op een aantal kruispunten kiest de Stad ervoor om voetgangers beter in beeld te brengen en de veiligheid te verbeteren. Dit is het geval aan de Vijfwegen, aan de kruising van de Rumbeeksesteenweg met de Zonnebloemstraat, … Vanuit de Bornstraat of Verbrandhofstraat de brede Meensesteenweg oversteken zal in de toekomst ook veiliger kunnen, doordat er een middeneiland komt.

(Thomas Dubois)

Een overzicht van het circulatieplan vind je op www.kw.be/rumbeke.

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.