Gemeenteraadsvoorzitter fluit Oostends schepen Bhatti terug, vragen over ‘dossier Rocco’ in geheime zitting behandeld

Stefan Westerlinck en Kevin Ricciolinni. © JRO
Edwin Fontaine
Edwin Fontaine Medewerker KW

De interpellatie over de niet-erkenning van de vaderschapsband van een Oostends koppel met hun 4-jarig kind is geëindigd in mineur. Nadat schepen Bhatti te diep inging op een aantal persoonlijke aspecten werd de interpellatie behandeld in geheime zitting.

De zaak waarbij een homokoppel al jaren vecht om beiden als vaders erkend te worden voor hun 4-jarig kind, is algemeen bekend als de ’zaak Rocco’. De mannen voerden een vergeefse strijd om beiden erkend te worden als vader. Nadat de zaak in de media kwam, liet de stad de zaak bijkomend onderzoeken en werden beide vaders alsnog erkend.

Anderhalf jaar

John Crombez (Vooruit) had voor die laatste beslissing een interpellatie ingediend over ‘het niet-erkennen van een vaderlijke afstammingsband door Oostende.’ Gemeenteraadsvoorzitter Wouter De Vriendt (Groen) liet de bespreking toe in openbare zitting maar waarschuwde dat er geen elementen uit dat ene dossier konden besproken worden.

John Crombez wou weten hoe het kwam dat het dossier al 1,5 jaar aansleepte: “Ik weet dat ik hier maar beperkt vragen kan stellen door het reglement. Over de zaak ga ik geen vragen stellen, maar voor iedereen in de toekomst wil ik wel weten wat de juridische elementen zijn.”

Juridisch kader

Gemeenteraadsvoorzitter De Vriendt moest hem twee keer onderbreken: “Op het dossier kunnen we niet ingaan want u koppelt uw vragen net aan dat dossier. In publieke zitting kan ik enkel toelaten dat een algemeen juridisch kader kan geschetst worden.”

De herhaalde waarschuwingen van De Vriendt werden echter in de daaropvolgende toelichting volledig genegeerd door schepen Hina Bhatti (Open VLD), bevoegd voor burgerlijke stand en ‘ambtenaar van de burgerlijke stand’. In haar antwoord haalde ze uit naar de ‘grijns op het gezicht’ van Crombez.

Besloten zitting

Bhatti was naar verluidt vooraf vragende partij om het dossier niet in openbare zitting te behandelen. Bij de bespreking ging ze echter wel in op concrete elementen. Na haar eerste zin kwam Wouter De Vriendt al opnieuw tussen: “Mag ik echt vragen om algemeen te antwoorden.”

Daarna ging ze opnieuw in op het concrete dossier. Na een tweede onderbreking door de voorzitter met eenzelfde oproep en een uithaal van Bhatti aan het adres van Crombez over een Facebookpost die hij maakte was voor Wouter De Vriendt de maat vol: “Dit dossier zal verder behandeld worden in besloten zitting. Ik betreur het dat afspraken niet worden nagekomen. Er was afgesproken om het te hebben over de algemene zaken zonder in te gaan op individuele zaken.”

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.