Eigen triagepost, infolijn en heel wat medewerkers actief in Kortemark

De Kortemarkse triagepost bevindt zich in OC De Kouter. © foto Kurt
Redactie KW

De Krant van West-Vlaanderen hield een exclusieve rondvraag in alle gemeenten naar de impact van de coronacrisis op de lokale besturen. Karolien Damman (CD&V) benadrukt dat Kortemark niet in slaap is gevallen.

1. Komen de gemeenteraad en het schepencollege nog bijeen?

“In maart hielden we nog een fysieke gemeenteraad, maar in april zal dit digitaal gebeuren. Ter voorbereiding hebben we al met alle raadsleden proefgedraaid. Het schepencollege kwam al op dezelfde geregelde tijdstippen bijeen via het internet.”

2. Welke grote projecten/investeringen zijn door de coronacrisis on hold gezet?

“Voorlopig nog niets. We volgen verder onze meerjarenplanning, maar we weten natuurlijk nog niet wat de volledige impact van dit alles zal zijn op onze gemeentelijke budgetten. Het is ook afwachten om te zien welke projecten er misschien zullen verschoven worden naar latere data.”

3. Hoe blijft u in contact met de burger nu de gemeentehuizen gesloten zijn?

“Alle contacten verlopen nu via de digitale weg. Ik ben iemand die heel graag tussen de mensen is. Het doet raar om niet meer langs te kunnen gaan in het woonzorgcentrum of op de gemeentelijke diensten binnen te springen. Ik blijf de mensen informeren via Facebook en ik doe mijn best om de vele vragen die ik per mail of telefoon krijg, te beantwoorden.”

4. Zijn er specifieke coronamaatregelen genomen? En hoe denkt u het inkomstenverlies op te vangen?

“We trokken een budget uit om beschermingsmateriaal aan te kopen voor al het zorgpersoneel uit onze gemeente. We hebben ook een triagepost op punt gezet, samen met onze huisartsen. Verder blijven we inzetten op optimale dienstverlening naar de burger toe door een infolijn te openen. En dan zijn er ook nog de vrijwilligers die we proberen in contact te brengen met inwoners die hulp nodig hebben.”

5. Kan het gemeentepersoneel aan de slag blijven?

“Iedereen blijft aan het werk. Er wordt veel van thuis uit gewerkt en we proberen onze loketten te bemannen via een beurtensysteem. Zo kunnen mensen voor heel dringende zaken langskomen na afspraak. Ik ben tevreden dat al het personeel van de gemeente zo vlot meewerkt en overal bijspringt om alles georganiseerd te krijgen.” (JDK)

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.