Bart Dochy houdt contact met inwoners Ledegem via live chat

Burgemeester Bart Dochy. © ©2019 Jan STRAGIER
Redactie KW

De Krant van West-Vlaanderen hield een exclusieve rondvraag in alle gemeenten naar de impact van de coronacrisis op de lokale besturen. Burgemeester Bart Dochy onderstreept dat de gemeente zich niet laat beteugelen en doorgaat op zijn elan.

1. Komen de gemeenteraad en schepencollege nog bijeen?

“Daags voor de lockdown op 12 maart hadden we nog een ‘gewone’ gemeenteraad. De gemeenteraad van 9 april verliep via een videoconferentie, waarbij het schepencollege wel nog fysiek aanwezig was in de raadzaal, uiteraard met inachtneming van de voorgeschreven afstand van elkaar. De raadsleden namen aan de videochat deel vanuit hun woning. Er was geen publiek aanwezig. De pers was eveneens toegelaten en vertegenwoordigt op die manier de bevolking. De gemeenteraadszitting wordt overigens ook opgenomen.”

2. Welke grote projecten/investeringen zijn door de coronacrisis on hold gezet?

“Eigenlijk geen. Alle initiatieven vanuit de gemeente gaan door.”

3. Hoe blijft u in contact met de burger nu de gemeentehuizen gesloten zijn?

“Het gemeentehuis werkt wel nog op afspraak. Verder is er vanzelfsprekend een toegenomen mail- en telefoonverkeer. Bovendien kan de burger mij geregeld spreken via een live chat op Facebook. We zetten ook een experiment op om in teams te werken.”

4. Zijn er specifieke coronamaatregelen genomen? En hoe denkt u het inkomstenverlies op te vangen?

“Er zijn enkele maatregelen genomen in verband met verhuur van gebouwen en huur door verenigingen. Voor de rest wordt alles rustig bekeken om dan te zien wat de gemeente kan betekenen voor welke getroffenen. Ik zie dat in veel gemeenten belastingen worden geschrapt zoals de inname van openbaar domein, publiciteit en parkeerretributie. Dat zijn allemaal zaken die bij ons niet bestaan, ook niet in niet coronatijden… Ledegem is financieel gezond en heeft een veerkrachtige begroting.”

5. Kan het gemeentepersoneel aan de slag blijven?

“Iedereen die niet ziek is, kan gewoon blijven werken.” (EDH)

Hoe doen ze het in de andere West-Vlaamse gemeenten? Ontdek het op www.kw.be/lokalepolitiek.

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.