Kringwinkel Rijselstraat verdwijnt en papieren zakjes voor GFT-afval

Tom Gheeraert

Heel wat nieuws vanuit afvalintercommunale IVVO op de Ieperse gemeenteraad maandag. Zo verdwijnt de Kringwinkel in de Rijselstraat en krijgen de Ieperlingen binnenkort een papieren zakje om hun GFT-afval in te doen. De oppositie volgt ook de verandering van afvalophaler en introductie van nieuwe blauwe zakken met argusogen.

Naar aanleiding van de goedkeuring van de agendapunten en de vaststelling van het mandaat voor de buitengewone algemene vergadering van IVVO van 15 december 2020 wou Jan Laurens (CD&V) een stand van zaken over enkele projecten van de afvalintercommunale. “Op 1 april worden de nieuwe blauwe – of worden het paarse? – zakken geïntroduceerd. Zal er daar een informatiecampagne rond gebeuren? Veel mensen weten nog niet wat er wel of niet in mag. Wat is de verklaring voor het verdwijnen van de kringwinkel in de Rijselstraat? Wij vonden dat zeker een meerwaarde hebben.”

Kunstencentrum

“Het is Vlaanderen die bepaalt wat en hoe er gecommuniceerd zal worden over de introductie van de nieuwe blauwe zakken. Wij mogen daar zelf geen initiatief in nemen”, antwoordde IVVO-voorzitter en schepen Valentijn Despeghel (SP.A). “Wat de kringwinkel in de Rijselstraat betreft ging het om een contract dat door de toenmalige OCMW-voorzitter (Marieke Coet (CD&V), red.) is ondertekend. Die ging van start op 1 maart 2017 en eindigde automatisch op 28 februari 2020. Het huidige bestuur heeft daar niets over te zeggen gehad. Nu het contract ten einde gelopen is komt het gebouw leeg te staan. In de toekomst zal het ook opgenomen in het kunstenhuis die we plannen om onder te brengen in het aanpalende Bellegodshuis.”

“Jullie hebben tijd genoeg gehad om dat contract eventueel te verlengen. De schuld afschuiven op het vorige bestuur vind ik maar flauw”, sneerde Jan Laurens nog.

“We hebben samengezeten met de kringwinkel en in onderling overleg beslist om het contract niet te verlengen. Zij hebben ook niet gevraagd om die ruimte langer te gebruiken”, besloot Valentijn Despeghel.

GFT-afval in papieren zak

Jan Laurens had op de vergadering van IVVO iets opgevangen over papieren zakjes voor GFT-afval en vroeg daar meer verduidelijking over. “Dat klopt”, bevestigde Valentijn Despeghel. “Het wordt een testproject waarbij er gratis papieren zakjes ter beschikking gesteld zullen worden. Nu wordt er gewerkt met een plastic vuilbakje die telkens opnieuw afgewassen moet worden. Dat zorgt voor heel wat waterverspilling, terwijl de papieren zakjes perfect verwerkt kunnen worden.”

Remondis

Ten slotte drukte Jan Laurens ook zijn bezorgdheid uit over de nieuwe afvalophaler. Die aanbesteding ging naar de Duitse multinational Remondis. “We delen die bezorgdheid, maar er is al heel wat voorbereidend werk gebeurd. Zo hebben we een bankwaarborg van 5% voorzien van de totale kostprijs zodat we eventueel een boete kunnen opleggen mochten ze hun werk niet goed doen. Er is ook een lijst opgemaakt met alle probleemstraten, zowel wat betreft bereikbaarheid als wat betreft doorgang, de planner van Remondis zal ook een kantoor huren op de site van IVVO, halfweg december is er een opleiding gepland… Kortom, we bereiden die overgang heel goed voor.” (TOGH)

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.