Groen Ieper in windmolendebat: “Stadsbestuur waant zich Don Quichot”

De windmolens in de Ieperse industriezone. (Foto TOGH)
De windmolens in de Ieperse industriezone. (Foto TOGH)
Tom Gheeraert

Op de Ieperse gemeenteraad maandag uitte Groen felle kritiek op de beslissing van het stadsbestuur om beroep in te dienen tegen een vergunning voor twee windmolens langs de A19. Andere oppositiepartij CD&V pleitte dan weer voor windmolens op bedrijfsniveau. Het stadsbestuur was hen echter al voor en besliste recent om zo’n windmolen gunstig te adviseren in Sint-Jan.

Het stadsbestuur besliste vorige week om beroep aan te tekenen tegen de vergunning voor twee windmolens langs de A19 in Sint-Jan die het provinciebestuur goedkeurde. Bij Groen kan die beslissing op niet veel begrip rekenen. “Ik viel bijna achterover van mijn stoel toen ik het las”, zei Sam Vancayseele op de gemeenteraad maandag. “Vijf dikke appartementen, een gigantische lelijke grijze doos of ongegrond milieuvergunningen een positief advies verlenen: het kan allemaal. Maar windmolens en dit bestuur waant zich Don Quichot. Wat een vergunningenbeleid wordt hier toch gevoerd? Willen we de doelstellingen van het burgemeestersconvenant halen, dan hebben we dringend windmolens nodig. Een kans die jullie hier laten schieten. Met enkel bomen gaan we er niet geraken en dat weten jullie ook. Durft het stadsbestuur hier kiezen voor de groene weg of kiest het à la tête du client?”

Winterslaap

In zijn repliek was schepen Philip Bolle ook scherp voor Vancayseele. “U was de voorbije maanden wellicht in een diepe winterslaap. De stad heeft reeds 26 oktober een ongunstig advies geformuleerd op de vraag van Aspiravi voor de bouw van twee extra windmolens. Dat is ruim drie maanden geleden. De uitgelezen kans om in de gemeenteraad van november of december uw grieven of argumenten op tafel te leggen, liet u stilletjes aan u voorbijgaan. Dat u nu haast van uw stoel valt bij het lezen van het beroep dat de stad heeft ingediend, is dus uiterst ongeloofwaardig, want het ingediende beroep tegen de beslissing van de provincie ligt geheel in de lijn van ons ongunstig advies.”

Beschuldigingen

Bolle benadrukte dat het stadsbestuur niet afkering staat tegenover windenergie. “Maar de voorwaarden zoals wij die zien, waren niet vervuld. Als de Vlaamse overheid, die de beroepsprocedure behandelt, ons volgt, dan beginnen we opnieuw met een wit blad. En dan zullen we eerst en vooral proberen een draagvlak te creëren voor extra windmolens. En ik wil u los hiervan ook aanspreken op de openlijke beschuldigingen die u uit in uw in verband met ‘ongegrond milieuvergunningen een positief advies verlenen’ of vergunnen ‘à la tête du client’. Ik kan u verzekeren dat de wekelijkse beslissingen van het college slechts hoogst uitzonderlijk afwijken van de adviezen van de dienst ‘Omgevingsvergunningen’. Daarenboven brengen uw aantijgingen een hard werkende en zeer bekwame dienst, die zich hier niet kan verdedigen, in diskrediet. De volgende keer dat u dergelijke beschuldigingen uit, zult u ze formeel moeten hard maken.”

Windmolens op bedrijfsniveau

Stephaan De Roo (CD&V) stelde dan weer voor om het plaatsen van private windmolens door Ieperse landbouwers en bedrijven te steunen. “In tegenstelling tot de 200 meter hoge windmolens die in Sint-Jan zouden worden geplaatst, zijn windmolens die op bedrijfsniveau geplaatst kunnen worden slechts 20 meter hoog. Met een capaciteit van 30.000 KWh per jaar kunnen lokale ondernemers hun investering binnen 7 à 8 jaar terugwinnen”, zei Stephaan De Roo. “Aan de kust, in Poperinge en Heuvelland zijn dergelijke projecten al vergund en gerealiseerd. Dus we hopen dat het stadsbestuur deze duurzame projecten ook volledig steunt.”

Gunstig advies

Dat voorstel kon wel op steun rekenen van de schepen. “Het zal u wellicht plezieren dat het college op 25 januari voor het eerst een kleine windmolen gunstig heeft geadviseerd voor een landbouwbedrijf op Sint-Jan”, antwoordde Philip Bolle. “De uiteindelijke goedkeuring ligt wel bij de deputatie. Wij hopen dat ze deze keer ons standpunt wel zal volgen. Deze windmolen is berekend op een jaarlijkse energieproductie van 28.676 kWh waar het bedrijf jaarlijks 110.000 kWh verbruikt. De energie van de geplande windmolen is complementair aan deze van de zonnepanelen die al aanwezig zijn op het bedrijf.”

Er zijn wel een aantal voorwaarden verbonden aan het neerplanten van dergelijke windmolens. “Voor de specifieke Ieperse context is het ook van bijzonder belang dat aanvullend op het provinciale richtkader rekening wordt gehouden met de landschappelijke waarde van het open ruimtegebied. Specifieke zichtassen inzake WO I, vanop de Ieperboog richting stadscentrum, dienen steeds gevrijwaard te worden”, zei Philip Bolle.

Landschap ontsieren

Volgens Sam Vancayseele zijn zulke windmolens geen goed idee. “Als we dezelfde energieproductie willen halen met kleine windmolens op bedrijfsniveau, dan zullen we pas het landschap ontsieren. Ze zijn bovendien amper rendabel. De zone rond de Noorderring is al langer een zoekzone voor windmolens. Deze plek is zelfs nog een van de meest optimale. De vergelijking met de kleinere windmolens aan het Kanaal is oneerlijk, want dergelijk type kan je niet uitzetten. Het wordt tijd dat dit bestuur bij haar vergunningenbeleid een doelgerichte focus legt naar toekomstgerichte leefbaarheid en haar energie niet verliest in het meedraaien met de wind”, aldus Sam Vancayseele. (TOGH)

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.