Brand Belcroom zal nog heel wat nazorg vergen, maar brandweer krijgt alvast een pluim

De brand bij Belcroom vergde heel wat van de hulpdiensten. © Stefaan Beel
Wouter Vander Stricht

De brand bij Belcroom in de Kachtemsestraat in Roeselare van zondagmorgen 11 oktober en de manier waarop erna gecommuniceerd werd, was ook het voorwerp van enkele vragen op de gemeenteraad. Algemeen kwam men tot de conclusie dat de brandweerlui een pluim verdienden en dat de nazorg nog lang zal duren.

Bart De Meulenaer (N-VA) gaf een pluim voor de snelle aanpak van de ramp, maar wou wel eens weten waarom BE-Alert pas zo laat in actie schoot. Ook het feit dat pas later bleek dat omwonenden de groenten uit hun moestuin beter niet meteen opaten deed vragen bij het raadslid rijzen. En hij wilde ook weten of de brandweerzone Midwest – “die een heldendaad verrichtte” – wel over het juiste materiaal beschikte om alles af te dammen en zo te verhinderen dat Chroom 6 in de waterlopen terechtkwam.

Immanuel De Reuse (Vlaams Belang) wilde dan weer weten welke gevolgen deze brand voor omgeving en natuur zal hebben. Hij maakte zich ook zorgen over de kankerverwekkende Chroom 6 dat is vrijgekomen en hij wilde verifiëren of er brandweerlui gewond geraakten bij de interventie en of de coronamaatregelen gerespecteerd konden worden.

Gerdi Casier (SP.A & De Vernieuwers) vond de communicatie van de burgemeester – onder meer door de toelichting op Radio 1 – heel duidelijk. Maar hij vroeg zich af hoe de verdere communicatie zal verlopen.

Bert Wouters (Groen) wilde weten hoe het zat met de milieu-impact en de vervuiling van het grondwater. “Zou een overloopbassin voor vervuild water geen vereiste moeten zijn in de milieuvergunning van een dergelijk bedrijf”, suggereerde hij.

Antwoord van de burgemeester

Burgemeester Kris Declercq schoof de pluim die hij kreeg door naar de brandweer, de commandant en zijn team.

Burgemeester: “Ik werd even voor 5 uur opgebeld, even later was ik ter plaatse. Om 5.30 uur hebben we in het Westwing Park een crisiscel opgericht. De brandweer heeft in eerste instantie ingezet op de opslagplaatsen van de chemicaliën. Ook de naastgelegen bedrijven moesten gevrijwaard worden. De vlammen sloegen tot tien meter de hoogte in. Bij de bluswerken was men ook nog geconfronteerd met hevige stortregen. Experten hadden al een rioolafsluiter geplaatst bij het begin van de brand. De brandweer heeft een interventieplan voor zo’n branden. Er moet eerst in principe met bluspoeder bestreden worden, maar daarvoor was de brand al te hevig. De combinatie van regen- en bluswater zorgde ook voor insijpeling in de Mandelbeek.”

“De brandweerlui die mee het vuur bestreden zijn onderzocht, maar hun waardes overschrijden geen alarmerende normen. Eén brandweerman is een dag thuis geweest van het werk.”

Perimeter ingesteld

Over het communicatieve luik zei de burgemeester dat je zoiets aan experts moet overlaten. “Dat zijn geen politieke keuzes.” Er waren twee problemen: de rook en de vlammen. “Er is een perimeter afgebakend, de wind waaide in de richting van het Kachtem Rhodesgoed. De communicatie in deze perimeter is aan huis gebeurd. De politie ging aanbellen bij de mensen in die rode zone. Er is ook contact geweest met de burgemeester van Izegem die zij mensen aan het werk heeft gezet.”

“We hebben in totaal drie alerts gezonden. In eerste instantie naar de betrokken zone, omdat daar de lamp brandde. Er was op dat moment ook nog geen aanwijzing van een windontwikkeling. ‘s Middags rond 12 uur is er een tweede alert gekomen naar een bredere bevolkingsgroep. Later in de namiddag toen uit de eerst stalen en metingen bleek dat er niet meer schadelijke stoffen waren dan bij een andere brand, hebben we een nieuwe communicatie gedaan via sociale media en BE-Alert. Het is overigens belangrijk dat de mensen zich registreren op BE-Alert. Er is ook communicatie geweest in samenspel met de provincie. Toen bleek dat het water doorsijpelde hebben we ook een captatieverbod laten uitvaardigen. Dat geldt overigens nog altijd. Tijdens de nazorg gaan we nu nog altijd informeren. Van de metingen in het slib, in het water, in de grond, in tuintjes,… kennen we straks de resultaten. We gaan de mensen nu verder persoonlijk blijven benaderen. We hebben ook een toxicoloog uitgenodigd om duiding te geven en de waarden juist te duiden.”

“We willen nu zo snel mogelijk de testresultaten kennen en de nazorg blijven ter harte nemen” – burgemeester Kris Declercq

Belcroom is een Klasse I-bedrijf en moet daarvoor voldoen aan Europese richtlijnen. “Het is de provincie die de vergunning verleent. Er wordt ook controle gedaan bij dergelijke bedrijven. Die bedrijven moeten ook maatregelen nemen om water op te vangen. De exploitant had voorzieningen genomen, maar door de grote hoeveelheid blus- en regenwater waren die ontoereikend. Er zijn nu drie experts bezig om de vervuiling van de grond daar vast te stellen. Er is daar duidelijk nog veel werk aan de winkel”, besluit de burgemeester zijn pleidooi.

53 gezinnen

Bart De Meulenaer: “Kan er verzekeringstechnisch nog een boomerang terugkeren naar de stad? En er heerst toch nog onwetenheid bij de 53 gezinnen die daar in de buurt wonen. Die mensen contacteren ons omdat ze meer info willen. De nazorg zal nog meerdere weken in beslag nemen.”

Immanuel De Reuse: “Ik ben heel blij dat er een goede afstemming was tussen de diensten en dat de brandweer een goede opleiding krijgt en performant heeft kunnen reageren. De volksgezondheid en omgeving, mens en natuur: het is belangrijk dat die nazorg lang genoeg duurt. En werd ook rekening gehouden met de buurbedrijven waar ook gevaarlijke producten staan opgeslagen?”

Bert Wouters: “Om 7 uur ‘s morgens stond er op de Facebook-pagina van de stad dat de ramen en deur dicht gehouden moeten worden. Het eerstvolgende bericht was pas op de middag, daar zit te veel tijd tussen. Maar ik onthou vooral dat er veel inspanningen zijn geleverd.”

Burgemeester: “We delen dezelfde bezorgdheden. We willen nu zo snel mogelijk de testresultaten kennen en de nazorg ter harte nemen. Maar ook wij zullen nog een evaluatie maken van dit incident.”

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.