Oppositie Avelgem niet welkom bij bezoek Vlaamse Bouwmeester

Foto Onroerend Erfgoed
Lut Deseyn
Lut Deseyn Onafhankelijk raadslid Avelgem

De Vlaamse Bouwmeester bezoekt donderdag Avelgem. De fractie Gemeentebelangen en onafhankelijk raadslid Lut Deseyn willen van de gelegenheid gebruik maken om iets duidelijk te maken.

Vandaag komt de Vlaamse Bouwmeester op bezoek naar onze Scheldegemeente. Naar aanleiding van dit bezoek wensen wij, Jan Kempinaire, Jules Lampole, Marino Pattyn en Stephanie Decroix namens de fractie Gemeentebelangen en Lut Deseyn, onafhankelijk raadslid het één en ander te duiden.

Op de gemeenteraad van 12 februari deelde de burgemeester ons mee dat op vraag van het college, de Vlaamse Bouwmeester Leo Van Broeck, vandaag een bezoek brengt aan Avelgem.

Reeds van bij het begin van de legislatuur vestigt de fractie van Gemeentebelangen de aandacht op de problemen rond plaats en het teveel aan nieuwe verkavelingen in onze landelijke gemeente. Na 5 jaar en met het oog op de verkiezingen blijkt dit nu toch te zijn doorgedrongen…

Zoals gewoonlijk wordt ook het bezoek van de Vlaamse Bouwmeester aan Avelgem binnenskamers gehouden

De Vlaamse Bouwmeester is een onafhankelijk persoon, aangesteld door Vlaanderen. Met zijn uitgesproken ideeën vormt hij een ontegensprekelijke inspiratiebron voor bouwprojecten en realisaties.

Naast een algemeen advies over de ruimtelijke ordening in Avelgem zal hij onder meer zijn advies en bedenkingen geven over hoe we het recent aangekochte kasteel kunnen vorm geven en integreren in de omgeving en meer bepaald naast het moderne gebouw Spikkerelle.

Op onze vraag of de fractieleiders van zowel meerderheid als minderheid zijn bezoek mochten bijwonen, werd door de burgemeester negatief geantwoord. Nochtans zou het resultaat van dit bezoek voer kunnen zijn voor een constructief debat in de Avelgemse gemeenteraad.

Zoals gewoonlijk wordt ook dit bezoek binnenskamers gehouden en is alle transparantie zoek. De manier van werken van de burgemeester is kenmerkend en dit, helaas, nog tot eind december 2018.

Op de gemeenteraad van 26 maart hebben we deze vraag dan ook opnieuw herhaald en verduidelijkt: daar het over de ruime toekomst van onze gemeente gaat, gaat dit ook iedereen aan. Om de mening en de ideeën van iedereen een plaats te kunnen geven, is het ook niet meer dan normaal dat alle gemeenteraadsleden – zowel uit de meerderheid als uit de oppositie – bij dit gebeuren worden betrokken.

Ook nu bleef onze burgemeester halsstarrig volhouden: “jullie zijn donderdag – vandaag dus – niet welkom op deze bijeenkomst. Dit overleg is er enkel voor enkele leden van het schepencollege”

Bij het voorbehouden van deze belangrijke ontmoeting aan uitsluitend collegeleden hebben we enkele principiële opmerkingen.

Een dergelijk legislatuur-overschrijdend project wordt best gedragen door de volledige gemeenteraad

De financiële middelen die voor nieuwe projecten moeten worden voorzien kunnen slechts worden ingecalculeerd in de volgende meerjarenplanning. Dit is een bevoegdheid van degemeenteraad. De uiteindelijke uitwerking en realisatie van een groot project als bijvoorbeeld de renovatie van ‘het kasteel’ of andere infrastructuurwerken zal dan ook grotendeels gerealiseerd worden in de volgende legislatuur. Een dergelijk legislatuur-overschrijdend project wordt, juist omwille van zijn omvang, best gedragen door de volledige gemeenteraad. Daarenboven weten we pas na 14 oktober 2018 welk bestuur aan zet zal zijn en is het des te meer van belang dat toekomstige ‘dure’ projecten breed gedragen zijn.

Is het dan niet opportuun om tijdens dit bezoek de gemeenteraad de kans te geven mee te denken over de toekomst van Avelgem en dit over de partijgrenzen heen?

Vanavond wordt in Spikkerelle de documentaire ‘Plannen voor plaats’ voorgesteld aan het publiek. Nadien wordt met meerderheid en oppositie een debat gehouden over de algemene ideeën van de Vlaamse Bouwmeester. Voor deelname aan dit debat worden we wel uitgenodigd maar dan wel zonder kennis te hebben kunnen nemen over de specifieke visie en inzichten van deze autoriteit aangaande Avelgem. Een inhoudelijk sterk debat wordt op deze manier wel moeilijk!

Openheid, transparante overlegcultuur, inspraak, democratie zijn sinds jaar en dag ver te zoeken in het Avelgems bestuur, niet alleen t.a.v. de burgers maar evenzeer binnen de gemeenteraad, de kern van het gemeentebestuur.

Meneer de Burgemeester, U blijft steeds bij uw gelijk… Of niet ? Misschien kiest u, in deze paastijd als goed christen, eens voor een dag van licht en hoop voor de toekomst? Een dag om samen constructief te denken aan de toekomst van een vernieuwend Avelgem!

Gevraagd naar een reactie had de burgemeester niet veel commentaar. “Spreken is zilver, maar zwijgen is goud. Alles werd conform beslist in het schepencollege. Gemeentebelangen werd dus op de hoogte gebracht dat hun aanwezigheid niet gewenst is.”

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.