Ook Groen heeft bezwaar tegen kleiontginning Rollegem

Redactie KW

Groen Kortrijk diende een uitgebreid bezwaarschrift in tegen de milieuvergunningsaanvraag van de NV Wienerberger om klei te ontginnen in Rollegem. Daarmee steunt de partij de bewoners uit de directe omgeving van de geplande kleiontginning, maar wil ze vooral ook Aalbeke behoeden voor een zwaar verkeersinfarct.

De aanvraag tot milieuvergunning wordt ondersteund door een milieueffectenrapport (MER) dat nagaat welke gevolgen de kleiontginning zou hebben op de omgeving en het milieu. Dat MER is ondertussen echter zowat 4 jaar oud en blijkbaar zijn de noden van de bouwgroep serieus gewijzigd. Het MER onderzocht de effecten van het afgraven van 20.000 m3 per jaar. Nu wordt een vergunning aangevraagd voor liefst 70.000 m3 per jaar. “Licht tot matig negatieve effecten worden op die manier drie en een halve keer zo negatief”, aldus Bart Caron, Groen gemeenteraadslid en Vlaams Parlementslid. “De werkelijke effecten van de gevraagde ontginning zijn dus nooit onderzocht.”

Groen Kortrijk maakte de berekening wel voor wat betreft het verkeer. “Als het bedrijf zijn zin krijgt, dondert er straks om de vier minuten een vrachtwagen met of om klei door het centrum van Aalbeke, en dat niet gedurende 8 weken per jaar, maar gedurende 28 weken,” stelt gemeenteraadslid Philippe Avijn vast. “Net nu het stadsbestuur, terecht, heeft beslist dat het centrum van Aalbeke autoluw en zwaar verkeer werend zou worden heringericht.”

“Eén zin het MER was ronduit frappant,” vult Bart Caron aan. “Het stadsbestuur werd daarin opgeroepen om het Aalbeekse centrum her aan te leggen op maat van het extra zwaar verkeer van Wienerberger. Wilde men de stad medeplichtig maken aan de overlast of wanneer er slachtoffers vallen?”

Voor Groen is het dan ook uitgesloten dat de ontginningsvergunning wordt afgeleverd zonder dat er een andere ontsluiting komt van de groeve en de verwerkingsinstallatie in Aalbeke. Maar er zijn meer bezwaren:

Zo kwam het gebied ten zuiden van Kortrijk de voorbije jaren al voldoende onder druk te staan. Open ruimte en landbouwgrond moeten gekoesterd worden. Nu is het weliswaar de bedoeling dat de groeve zou worden opgevuld met (90.000 vrachtwagenladingen!) aarde, maar het is heel onzeker dat er daar voldoende kwaliteitsgrond voor gevonden wordt. En de landbouw is zeker niet gediend met een lapjesdeken van verschillende grondsoorten bovenop een verminkte bodemstructuur.

Ook de waterhuishouding in de ruime omtrek dreigt verstoord te worden, en dan zwijgen we nog over geluids- en stofhinder door de ontginning of de kleisporen die de omliggende straten gevaarlijk glad kunnen maken.

“In het dossier steken zodanig veel onbekende of onderschatte factoren dat een negatief advies en verwerping van de aanvraag de enig mogelijke conclusie is,” besluit Philippe Avijn. “De NV Wienerberger moet zijn huiswerk opnieuw maken en een manier van werken zien te vinden die respect heeft voor de omgeving en de mensen die er nu en in de toekomst leven.”

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.