De school beschikt er ook over een polyvalente zaal die onder meer als refter zal gebruikt worden, een keuken, een overdekte speelruimte en binnenkort ook een mooie, groene buitenspeelplaats met een buitenklas.
...

De school beschikt er ook over een polyvalente zaal die onder meer als refter zal gebruikt worden, een keuken, een overdekte speelruimte en binnenkort ook een mooie, groene buitenspeelplaats met een buitenklas. De kinderen en de leerkrachten kijken er al naar uit. Het is de bedoeling om ook de vijfdeklassers naar deze volledig omgebouwde Ovalco-site, vroeger een winkel van badkamers en sanitair, over te brengen.Directeur Dirk Van de Caveye vertelt: "Enkele jaren geleden hadden we telkens plaatsgebrek door het toenemend aantal leerlingen dat naar onze school kwam. Als tijdelijke oplossing plaatsten we toen drie containerklassen en bleven we zoeken naar een definitieve stek voor al onze leerlingen."Toen de voormalige Ovalco-site te koop stond, zag de school een opportuniteit en besliste het toenmalige schoolbestuur om het gebouw aan te kopen en te renoveren tot een eigentijds schoolgebouw. "Naast de eigen inbreng en een flinke steun van Luc Beke konden wij zowel voor de aankoop als voor de renovatie rekenen op een subsidie van het Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs (Agion).""Toen de lessen enkele weken geleden opgeschort werden wegens de coronacrisis, leek er wat vertraging te komen op onze grote verhuis, maar dat was buiten de enthousiaste leerkrachten van onze school gerekend. De afgelopen weken verzetten zij bergen werk om de nieuwe klassen toch op tijd naar de nieuwe site over te brengen, zodat alvast de zesdeklassers op 15 mei zouden kunnen starten."De klassen zijn zo ontworpen dat er op een eigentijdse manier kan lesgegeven worden. Er is gebruik gemaakt van duurzame materialen en meubels om de gebouwen in te richten. Bovendien wekt de school zelf energie op, verwarmt ze met zonnepanelen en beschikt ze over een grote regenput voor de spoeling van de toiletten. "Op die manier staan wij grotendeels zelf in voor ons verbruik en kunnen we als MOS-school nog verder blijven groeien. Een officiële opening kunnen we door van de crisis niet organiseren, maar die komt er wel in september of oktober. We wilden de kinderen die straks onze school al verlaten, toch nog even laten proeven van al dat nieuwe tijdens een voorlopige opstart. Dat zullen ze zeker fijn vinden." De school wil kwaliteitsvol onderwijs bieden. Leerlingen moeten zich kunnen ontwikkelen tot vrije, competente en geëngageerde mensen die zin en betekenis vinden in leven en leren. Leren samenleven, leren samenwerken en leren leren moeten hand in hand gaan. "Kinderen leren er de wereld ontdekken om er zich tuis te voelen en er zich ook in te engageren. Daarbij zijn kritische zin en creativiteit onontbeerlijk. Zo willen we dat de leerlingen met veel goesting naar onze school komen", vertelt de directeur nog. De ondertussen ontmantelde containerklassen werden overgebracht naar de vestiging Baliebrugge van de scholengroep Karel de Goede, waartoe vbs De Vaart sinds september 2019 behoort. Daar zullen ze worden gebruikt als tijdelijke oplossing tijdens de realisatie van een bouwproject in de school. Nu de containerklassen weg zijn, komt er tegelijk heel wat speelruimte op de speelplaats van De Vaart vrij waardoor er nu al plannen zijn om die mooi aan te kleden met speeltuigen en groen. (PH)