"Wij starten op vrijdag omdat we deze dag willen inschakelen als proefdag", zegt Katrien Wouters die directeur is van de beide scholen. "Hierdoor kunnen we op maandag dan effectief starten met de lessen." Twee weken geleden is men in beide scholen al gestart met de voorbereidingen en met het doornemen van het draaiboek dat werd bezorgd vanuit de overheid. "Alles wat we gedaan hebben is in overleg gebeurd met de preventiedienst en het schoolbestuur, gaande ...

"Wij starten op vrijdag omdat we deze dag willen inschakelen als proefdag", zegt Katrien Wouters die directeur is van de beide scholen. "Hierdoor kunnen we op maandag dan effectief starten met de lessen." Twee weken geleden is men in beide scholen al gestart met de voorbereidingen en met het doornemen van het draaiboek dat werd bezorgd vanuit de overheid. "Alles wat we gedaan hebben is in overleg gebeurd met de preventiedienst en het schoolbestuur, gaande van de oppervlakte van de klassen, de inrichting van de speelplaats en het plaatsen van handgels en nadars en het voorzien van een afzonderlijke ingang voor de kinderen die les volgen en de kinderen die naar de noodopvang komen", geeft Katrien Wouters mee. De Zandloper in Middelkerke telt 145 leerlingen en daarvan zullen er 40 leerlingen van het 1ste, 2de en 6de leerjaar opnieuw les volgen, in Lombardsijde zijn er 45 leerlingen en daarvan zullen er 20 opnieuw les volgen. Hoeveel kinderen - van wie de ouders aan het werk zijn of uit kwetsbare gezinnen - er naar de noodopvang zullen gaan zal men maandag weten. Het was een hele klus om met alles in orde te zijn en de richtlijnen minutieus op te volgen en voor de kinderen wordt het ook aanpassen. "Sommige kinderen zullen in een ander lokaal terechtkomen omdat het gewone leslokaal te klein is en ook op de speelplaats die in zones is verdeeld, wordt het eventjes aanpassen. Daarom ook dat het belangrijk is dat wij vrijdag alles doorlopen met de kinderen. Wij zullen hen dan ook wegwijs maken in de veranderde omgeving, uitleggen waarom en hoe handgel moet worden gebruikt en waarom mondmaskers bij de leerkrachten en personeel nodig zijn. Kinderen moeten in principe geen mondmasker dragen, maar wie dat wil kan dat zonder probleem doen. Het middageten zal ook in shiften gebeuren en op die manier zal ook elke groep in zijn eigen contactbubbel blijven", zegt Katrien. Voor de andere leerlingen die thuis zijn wordt door de leerkrachten gezorgd voor lespakketten die ofwel worden bezorgd of online worden gegeven en voor de kleuters zijn er videocalls voorzien. Er is eveneens voorzien in opvang. 's Morgens is dat van 6.30 tot 8 uur en 's avonds van 16 tot 19.30 uur. Ook de woensdagnamiddag en de vrijdag vanaf 15.20 uur zijn er IBO-begeleiders aanwezig die instaan voor de opvang.