"Ik mag er niet aan denken dat ook maar één kind in mijn school besmet zou geraken. Dat is mijn grootste bekommernis. Het organiseren van de heropstart lukt wel, met veel moeite weliswaar en dankzij de grote inzet van iedereen", zegt schoolhoofd Ilse Vervaeck van Mandelbloesem.
...

"Ik mag er niet aan denken dat ook maar één kind in mijn school besmet zou geraken. Dat is mijn grootste bekommernis. Het organiseren van de heropstart lukt wel, met veel moeite weliswaar en dankzij de grote inzet van iedereen", zegt schoolhoofd Ilse Vervaeck van Mandelbloesem. En ook in de Ginsteschool is het alle hens aan dek om alles rond te krijgen. "Voorlopig krijgen we dit nog allemaal georganiseerd, alleen vormt de naschoolse opvang een probleem naar personeel toe", vertelt directeur Lieve Malisse.Op de Ginste mogen op vrijdag 15 mei 53 kinderen opnieuw naar school. Daarnaast is er nog opvang nodig voor 34 leerlingen. "Mijn grootste probleem is het beschikbare personeel. Om drie klassen te organiseren, heb ik al zeven leerkrachten nodig van de 13 beschikbare mensen. Voorlopig is het nog allemaal haalbaar. De opvang wordt wel problematisch wanneer straks nog meer mensen stoppen met thuiswerken en bijgevolg hun kinderen naar de opvang gaan sturen. Als het aantal kinderen daar blijft stijgen, zal ik een beroep moeten doen op bijkomende hulp, vooral voor het middagtoezicht.""Er is ons echter extra begeleiding beloofd vanuit de kinderopvang de Wiemkes. Gelukkig kregen we zopas het nieuws dat de bubbels voor kleuters zijn opgetrokken van 10 naar 20 kleuters. Ik wil er ook nog aan toevoegen dat elke groep die hier start, kan genieten van het maximaal aantal toegelaten dagen. Naar praktische organisatie toe staat alles klaar. De klassen zijn heringericht zodat overal de nodige afstand bewaard wordt en op elk bureau staan plexischermen", vertelt directrice Lieve.De Mandelbloesem, een school in het centrum met 600 leerlingen, start met 205 leerlingen en 75 personeelsleden. Wij starten meteen met een volle bezetting. Vooral de combinatie van opvang en leerjaren is een enorme opgave. Ook ik heb extern personeel nodig, vooral voor de opvang van de kleuters. Door de herschikking zit de gehele school bomvol. Momenteel zijn we bijna volzet. Wanneer het aantal kinderen dat zich aanbiedt nog gaat stijgen, hebben we een locatieprobleem", weet Ilse Vervaeck. "Gelukkig is er met de gemeente afgesproken dat we in geval van plaatsgebrek gebruik kunnen maken van lokalen in het gemeenschapscentrum Mandelroos. Er wordt trouwens gewerkt in nauw overleg met de gemeente. Zelf ben ik al gaan kijken welke lokalen in het Mandelroos hiervoor in aanmerking komen. Ikzelf beleef een bijzonder drukke tijd. Dag en nacht ben ik met de school bezig maar daarnaast heb ik ook nog mijn gezin met heel jonge kinderen, maar we slaan er ons wel door", klinkt het overtuigd."Toch is er nog één iets dat me zorgen baart. Wanneer straks meer en meer kinderen naar school komen, wordt het druk aan de schoolpoort. Het zal niet eenvoudig zijn om al die ouders op een veilige afstand van elkaar te houden. We gaan alvast op voorhand even proefdraaien." De directrice geeft tot slot ook nog mee dat elk personeelslid twee herbruikbare mondmaskers en een eigen faceshield gekregen heeft. (CLY)